Khind – Kempen Vroom Vroom Raya


Kempen Vroom Vroom Raya diadakan dari 01 April 2022, 12:00:00am ke 31 Mei 2022, 11:59:59 (selepas ini dirujuk sebagai “Tempoh Kempen”).

Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ketiga Minggu Keempat
01/04/22 – 10/04/22 11/04/22 – 17/04/22 18/04/22 – 24/04/22 25/04/22 – 01/05/22
Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 10 Apr 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-2

Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 17 Apr 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-3

Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 24 Apr 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-4

Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 01 Mei 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-5

Minggu Kelima Minggu Keenam Minggu Ketujuh Minggu Kelapan
02/05/22 – 08/05/22 09/05/22 – 15/05/22 16/05/22 – 22/05/22 23/05/22 – 31/05/22
Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 08 Mei 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-6

Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 15 Mei 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-7

Sebarang Penyertaan yang diterima selepas 11:59 PM, 22 Mei 2022 akan dianggap sebagai penyertaan

minggu ke-8

Sebarang Penyertaan yang diterima dalam tempoh ini akan berakhir 11:59PM, 31 Mei 2022. Sebarang pembelian pada minggu ke-lapan boleh dihantar dalam tempoh penangguhan 15 hari selepas 31 Mei 2022

 1. KHIND Marketing (M) Sdn Bhd(selepas ini dirujuk sebagai pihak penganjur) berhak memendekkan atau memanjang tempoh pertandingan jika difikirkan perlu tanpa perlu memberikan notis terlebih dahulu.

Cara Penyertaan dan Menang

 1. Peraduan terbuka untuk semua pengguna dengan pembelian yang sah dimana-mana kedai yang mengambil bahagian. Pembelian mana-mana produk KHIND bernilai Ringgit Malaysia Dua Ratus (RM200) dalam SATU RESIT untuk menyertai. 2. Ambil gambar Resit Pembelian produk KHIND dengan nama penuh dan gambar kad Waranti (butiran yang lengkap), ‘Whatsapp’ gambar-gambar tersebut ke011-5403 0688untuk menyertai kempen ini.
 2. Setiap Peserta yang memenuhi kriteria berpeluang untuk memenangi kategori hadiah seperti berikut:

3.1 Kategori 1 (Penebusan): Peserta berhak menebus, RM10, RM20 atau RM50 (salah satu) Baucer TNG untuk peserta di Semenanjung Malaysia atau Grab Food voucher untuk peserta di Sabah dan Sarawak. Setiap perserta hanya berhak menebus dua (2) hadiah sahaja. Nilai baucar TNG atau Grab Food voucher dimenangi bergantung kepada automatik sistem. Sementara stok masih ada.

3.2 Kategori 2 (Cabutan Bertuah):

 1. I. Peserta Kategori 1 secara automatik layak untuk memenangi produk KHIND atau hadiah utama. Untuk setiap Dua Ratus Ringgit Malaysia (RM200) dalam setiap resit sah (iaitu dengan bukti pembelian) akan berhak mendapat SATU (1) penyertaan dalam Kategori 2 Cabutan Bertuah. Contoh resit RM799 layak untuk 3 penyertaan.
 2. II. Peserta yang mendaftar dengan KHIND e-warranty (https://www.khind.com.my/e-warranty.html) akan diberi SATU (1) penyertaan tambahan dalam Kategori 2 Cabutan Bertuah.
 3. III. Cabutan Bertuah akan berlangsung pada 30 Jun 2022, 8.00PM di laman Facebook Live @Khind Malaysia. Jumlah 50 unit produk KHIND dan Hadiah Utama (Perodua Ativa) untuk dimenangi.  Hadiah- hadiah Kategori 2 seperti berikut :
   1. Perodua Ativa x 1 unit
   2. KHIND Vacuum VC9X8C x 20 unit
   3. KHIND Multicooker MC400 x 15 unit
   4. KHIND Air Fryer ARF3000 x 15 unit
 1. Tiada had untuk peserta menghantar resit untuk menyertai peraduan cabutan bertuah kategori 2, asalkan setiap peryertaan mesti disertakan dengan resit dan kad warranti yang sah.
 2. Setiap peserta layak memenangi SATU (1) hadiah Cabutan Bertuah dalam kategori 2 sahaja sepanjang tempoh kempen.
 3. Pemenang untuk kategori-2 dipilih berdasarkan jumlah penyertaan yang dibahagi dengan kekerapan peryertaan peserta sepanjang tempoh kempen yang dinyatakan di atas.

Hadiah

Kategori 1 – Penebusan
Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ketiga Minggu Keempat
01/04/22 – 10/04/22 11/04/22 – 17/04/22 18/04/22 – 24/04/22 25/04/22 – 01/05/22
TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 205 nos

RM20 x 14 nos

RM50 x 7 nos

TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 190 nos

RM20 x 12 nos

RM50 x 6 nos

TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 190 nos

RM20 x 12 nos

RM50 x 6 nos

TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 190 nos

RM20 x 12 nos

RM50 x 6 nos

Minggu Kelima Minggu Keenam Minggu Ketujuh Minggu Kelapan
02/05/22 – 08/05/22 09/05/22 – 15/05/22 16/05/22 – 22/05/22 23/05/22 – 31/05/22
TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 190 nos

RM20 x 12 nos

RM50 x 6 nos

TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 190 nos

RM20 x 12 nos

RM50 x 6 nos

TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 190 nos

RM20 x 12 nos

RM50 x 6 nos

TnG pin tambah nilai atau Grab Food voucher bernilai

RM10 x 205 nos

RM20 x 14 nos

RM50 x 7 nos

Kategori 2 – Cabutan Bertuah pada 30 Jun 2022, 8.00PM @ KHIND Malaysia FB Live

Hadiah Utama – Sebuah Perodua Ativa x 1 unit, bernilai RM70,000

KHIND Vacuum VC9X8C x 20 unit, bernilai RM15,540

KHIND Multicooker MC400 x 15 unit bernilai RM7,485

KHIND Air Fryer ARF3000 x 15 unit bernilai RM7,260

Official Contest Page: https://www.khind.com.my/Vroom-Vroom-Raya

Pengumuman Pemenang & Hadiah

 1. Pemenang akan dihubungi melalui panggilan telefon, Whatsapp, e-mel atau media lain yang sesuai dan diputuskan oleh pihak penganjur dalam masa 30 Hari selepas tempoh pertandingan mingguan yang dinyatakan di atas.
 2. Senarai pemenang Cabutan Bertuah akan diumumkan di laman Facebook, Instagram rasmi(@Khindmalaysia), Youtube (KhindMalaysia) dan Twitter (@KhindMalaysia)

Cara Penebusan:

Kategori 1 – Penebusan

 1. 10-digit TnG pin tambah nilai atau Grab Voucher code akan diberi melalui Whatsapp, atau media lain yang sesuai oleh Penganjur dalam 14 Hari selepas tempoh peraduan mingguan berakhir.

Kategori 2 – Cabutan Bertuah

 1. Penganjur akan menghubungi melalui panggilan telefon, Whatsapp, e-mel atau media lain yang sesuai dan diputuskan oleh pihak penganjur dalam masa 14 Hari selepas Facebook Live berakhir untuk menjawab Soalan Peraduan yang mudah serta pengesahan maklumat peribadi pemenang (Nama, Alamat dan Nombor IC)
 2. Penganjur berhak menangguhkan Hadiah Utama sementara menunggu pengesahan Pemenang hadiah utama dengan terma dan syarat peraduan.
 3. Pemenang yang memenangi produk KHIND akan dihantar melalui kurier atau kaedah yang sesuai dalam 30 Hari selepas tempoh pengesahan.
 4. Pemenang Hadiah Utama dikehendaki menghadiri dan mengambil bahagian dalam majlis penyampaian hadiah dan/atau acara lain berkaitan yang dianjurkan oleh Penganjur, jika ada. Sekiranya Pemenang gagal menghadiri upacara dan/atau acara tersebut, Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan Pemenang.
 5. Hadiah Utama termasuk cukai jalan dan insurans untuk tahun pertama sahaja.

Terma dan Syarat

 1. Semua keputusan yang dibuat oleh pihak penganjur mengenai dengan kempen ini termasuk tetapi tidak terhad kepada pemilihan pemenang dan penyampaian hadiah kempen (jika ada) adalah muktamad. Pihak penganjur tidak akan melayan sebarang surat-menyurat atau rayuan.
 2. Pihak penganjur berhak untuk mengganti mana-mana hadiah dengan hadiah yang bernilai setara pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak dapat dikembalikan dan tidak dapat ditukar dengan wang tunai dan hanya akan disampaikan kepada pemenang yang layak.
 3. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang penangguhan informasi dalam sebarang bentuk kepada para peserta. Segala kos penebusan hadiah atau penggunaan hadiah akan ditanggung sepenuhnya oleh pemenang-pemenang kempen tersebut.
 4. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan dan/atau keadaan yang di luar jangkaan yang mungkin melibatkan kecederaan, kecacatan atau kematian peserta akibat penyertaan dalam kempen ini.
 5. Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menolak mana-mana peserta yang didapati atau disyaki mengganggu mekanik kempen, pengendalian kempen ini atau melanggar terma dan syarat ini.
 6. Sekiranya pertandingan ini tidak dapat dijalankan disebabkan alasan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangkitan oleh virus komputer, bug, gangguan, campur tangan yang tidak sah, kegagalan teknikal, kegagalan rangkaian komunikasi, kegagalan perkakasan dan/atau perisian, kegagalan penghantaran , kegagalan talian internet dan/atau sebaliknya, KHIND Marketing (M) Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab untuk perkara yang sama dan, KHIND Marketing (M) Sdn Bhd boleh, dengan atau tanpa notis, melakukan keputusan yang dianggap sesuai termasuk membatalkan dan/atau menangguhkan kempen ini.
 7. Penganjur, sekutu, anak syarikat, penganjur dan ejennya tidak akan bertanggungjawab dengan cara berikut: a) sebarang perbelanjaan tambahan yang ditanggung oleh peserta untuk mengambil bahagian dalam kempen ini; b) sebarang kegagalan teknikal; c) campur tangan oleh pihak yang tidak dibenarkan semasa tempoh kempen; d) kesilapan elektronik atau manusia dalam pentadbiran kempen dan memproses penyertaan; e) sebarang entri data yang hilang, dicuri, rosak, dihantar secara salah atau tidak diterima yang bukan disebabkan oleh kecuaian atau kemungkiran secara sengaja dari pihak penganjur.
 8. Semua peserta bersetuju untuk memikul tanggungjawab dan tanggungjawab sepenuhnya sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang sekiranya berlaku sebarang kehilangan, kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan, atau kemalangan (termasuk kematian) yang dialami akibat atau yang bakal timbul daripada penyertaan mereka dalam kempen, proses penebusan dan/atau semasa penggunaan hadiah yang diperoleh.
 9. Semua butiran penyertaan yang dihantar untuk kempen ini akan menjadi hak milik pihak penganjur. Pihak penganjur berhak untuk menggunakan, menerbitkan, mendedahkan, atau menampilkan nama, alamat, gambar, rakaman, butir-butir dan/atau mendokumen semua pemenang untuk tujuan pengiklanan dan publisiti, tanpa pampasan kepada pemenang (atau jika ada, wakil mereka yang sah ). Pemenang atau wakil mereka yang diberi kuasa mungkin akan diminta untuk menghadiri penyampaian hadiah dan/atau mengambil bahagian dalam program publisiti, yang mungkin diatur oleh Penganjur dari semasa ke semasa berkaitan dengan kempen ini dan jika demikian, pemenang atau wakil mereka yang sah akan menghadiri majlis tersebut dengan kos dan perbelanjaan mereka sendiri.
 10. Peserta boleh menerima mesej promosi yang akan datang daripada pihak penganjur yang mana Peserta boleh memilih untuk tidak ikut serta pada bila-bila masa melalui pautan berhenti berlangganan dalam mesej promosi itu sendiri.
 11. Penganjur berhak untuk mengubah, membatalkan, menghentikan, atau menangguhkan kempen pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan, atau penangguhan oleh pihak penganjur, kempen tidak akan memberi hak kepada peserta untuk tuntutan atau pampasan terhadap pihak penganjur atas sebarang atau semua kerugian atau kerosakan yang dialami, atau kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh peserta sama ada secara langsung dan/atau tidak langsung timbul dari atau berkaitan dengan pembatalan, penamatan, atau penangguhan kempen oleh Penganjur.
 12. Dengan menyertai kempen ini, peserta dianggap telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini, dan menerima bahawa semua keputusan oleh pihak penganjur adalah muktamad. Penganjur berhak untuk mengubah, menambah, atau menghapuskan mana-mana terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta dan para peserta bersetuju untuk terikat dengan perubahan tersebut.
 13. Perlindungan data peribadi menjadi perhatian penting bagi KHIND Marketing (M) Sdn Bhd. Data peribadi yang dikumpulkan dalam borang penyertaan dan sebagaimana yang diberikan oleh peserta untuk tujuan kempen ini akan diproses dengan sesuai dengan Notis Perlindungan Data Peribadi KHIND Marketing (M) Sdn Bhd. Dengan menyertai kempen ini, peserta memberikan persetujuannya kepada KHIND Marketing (M) Sdn Bhd dalam memproses data peribadinya dengan cara yang dinyatakan dalam Notis Perlindungan Data Peribadi dan membenarkan KHIND Marketing (M) Sdn Bhd untuk menghubungi peserta mengenai pertandingan ini dan hasil perandingan. Sekiranya peserta memilih untuk menerima bahan pemasaran dan komunikasi dari KHIND Marketing (M) Sdn Bhd untuk acara, promosi, produk dan perkhidmatan, maklumat, dan aktiviti pemasaran dan promosi yang akan datang, dia boleh memilih untuk tidak ikut serta menerima komunikasi tersebut pada bila-bila masa dengan memilih pilihan “berhenti berlangganan” dalam komunikasi tersebut atau melalui hubungan.
 14. Peserta bersetuju bahawa KHIND Marketing (M) Sdn Bhd berhak untuk mendedahkan maklumat peserta sekiranya KHIND Marketing (M) Sdn Bhd percaya bahawa pendedahan sedemikian diperlukan untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap individu yang mungkin menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerosakan atau mengganggu (sama ada secara sengaja atau tidak) dengan hak atau harta benda KHIND Marketing (M) Sdn Bhd, yang boleh menyebabkan sebarang kerugian oleh aktiviti tersebut. KHIND Marketing (M) Sdn Bhd juga boleh mendedahkan data peribadi sekiranya diperlukan oleh mahkamah undang-undang atau badan lain yang berkaitan.
 15. Kempen ini tidak sama sekali ditaja, disokong, atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook dan Instagram. Semua maklumat yang diberikan hanya diberikan kepada KHIND Marketing (M) Sdn Bhd, dan bukan ke Facebook dan Instagram.
 16. Terma dan syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia.
 17. KHIND Marketing (M) Sdn Bhd berhak untuk mengubah, menambah, mengubah dan/atau mengubah terma dan syarat ini bila dan bila difikirkan sesuai. Variasi tersebut dapat disampaikan melalui mod komunikasi yang dianggap sesuai oleh KHIND Marketing (M) Sdn Bhd.

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?