Peraduan Jom Raya Dengan NutriGold


Dengan pembelian mana-mana produk NutriGold bernilai RM10 atau keatas dalam 1 resit, anda boleh hantarkan penyertaan dalam peraduan ini.

Dalam peraduan ini penyertaan boleh dihantar menggunakan palikasi Whatsap atau penyertaan boleh juga dihantar menerusi laman Web Peraduan .

Tempoh Peraduan: 1 Jun 2018 hingga 31 Julai 2018 pukul 11.59 malam

Cara

• Beli mana-mana produk NutriGold berjumlah RM10 dan ke atas dengan Resit Rasmi kedai. (Satu Resit Rasmi adalah bersamaan dengan 1 penyertaan peraduan sahaja.)

• Buka aplikasi Whatsapp anda, memuat naik gambar resit dan taip (nama, nombor kad pengenalan dengan nombor resit rasmi) dan hantar ke 019-578 9038 (Penganjur akan membalas maklumat Whatsapp dalam masa 1-3 hari bekerja.)

1. Gambar mestilah dengan jelas dibentangkan dengan nama kedai, tarikh, nombor resit rasmi, kuantiti dan jumlah produk NutriGold yang dibeli. Sebarang resit yang tersimpan tidak akan diterima.

2. Semua gambar mesti memenuhi piawaian kualiti visual minimum. Sekiranya imej gambar adalah kerosakan warna bercampur, dan menunjukkan penyimpangan yang kasar, kabur, dan tidak jelas, kelayakan akan dibatalkan.

atau
Mengimbas Kod QR untuk mengisikan maklumat yang berkenaan

Cara 2:

Anda juga boleh hantarkan penyertaan melalui Laman Web Rasmi Peraduan

Hadiah

1. Hadiah Utama

  • 1 x Yamaha Lagenda 115Z yang bernilai RM 6,888

2. Hadiah Pertama

  • 1 x Honda Wave Alpha yang bernilai RM 5,888

3. Hadiah Kedua

  • 1 x Modenas Kriss MR2 yang bernilai RM 4,888

4. Hadiah Ketiga

  • 5 X Berjenama Telefon bimbit pintar yang setiap bernilai RM 1,500, jumlahnya bernilai RM 7,500

5. Hadiah Sagu Hati

  • 20 X Touch N Go Card yang Edisi Terhad yang setiap bernilai RM 100, jumlahnya bernilai RM 2,000

6. Hadiah Mingguan

  • 8 X KFC baucar yang setiap bernilai RM 10

Terma & Syarat

Cara Menyertai
• Beli mana-mana produk NutriGold berjumlah RM10 dan ke atas dengan Resit Rasmi kedai. (Satu Resit Rasmi adalah bersamaan dengan 1 penyertaan peraduan sahaja.)

• Buka aplikasi Whatsapp anda, memuat naik gambar resit dan taip (nama, nombor kad pengenalan dengan nombor resit rasmi) dan hantar ke 019-578 9038 (Penganjur akan membalas maklumat Whatsapp dalam masa 1-3 hari bekerja.)

1. Gambar mestilah dengan jelas dibentangkan dengan nama kedai, tarikh, nombor resit rasmi, kuantiti dan jumlah produk NutriGold yang dibeli. Sebarang resit yang tersimpan tidak akan diterima.

2. Semua gambar mesti memenuhi piawaian kualiti visual minimum. Sekiranya imej gambar adalah kerosakan warna bercampur, dan menunjukkan penyimpangan yang kasar, kabur, dan tidak jelas, kelayakan akan dibatalkan.

atau
Mengimbas Kod QR untuk mengisikan maklumat yang berkenaan

• Simpan Resit Rasmi kedai untuk tujuan pengesahan.

Terma & Syarat
• Peraduan“Jom Raya Denga Nutrigold 2018” (Peraduan) dianjurkan oleh Gold Leaf Marketing Sdn. Bhd (“Penganjur”).

• Peraduan ini akan bermula dari 1 Jun 2018 pada 12.01 pagi dan ditutup pada 31 Julai 2018 pukul 11.59 malam (“Tempoh Peraduan”). Penganjur boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, meminda Tempoh

• Peraduan pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada mana-mana pihak. Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Penganjur, sebarang penyertaan dalam Peraduan ini adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini yang akan kekal berkuatkuasa pada setiap masa. Penyertaan yang diterima di luar daripada Tempoh Peraduan akan dibatal secara automatik.

• Peserta Layak boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang mereka mahu. Jumlah penyertaan yang diterima akan bergantung kepada jumlah resit yang layak yang dihantar. Setiap resit yang dihantar adalah bersamaan dengan satu penyertaan.

• Semua pemenang akan dipilih melalui sistem rawak komputer. Para pemenang yang terpilih akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya pemenang yang terpilih tidak dapat dihubungi atau gagal menjawab soalan dengan betul, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya. Penganjur mempunyai budi bicara sepenuhnya dalam menentukan hadiah bagi setiap pemenang. Setiap pemenang berhak mendapat hanya satu hadiah bagi setiap cabutan.

• Para pemenang akan menerima yang berikut:-
1. Hadiah Utama
1 x Yamaha Lagenda 115Z yang bernilai RM 6,888

2. Hadiah Pertama
1 x Honda Wave Alpha yang bernilai RM 5,888

3. Hadiah Kedua
1 x Modenas Kriss MR2 yang bernilai RM 4,888

4. Hadiah Ketiga
5 X Berjenama Telefon bimbit pintar yang setiap bernilai RM 1,500, jumlahnya bernilai RM 7,500

5. Hadiah Sagu Hati
20 X Touch N Go Card yang Edisi Terhad yang setiap bernilai RM 100, jumlahnya bernilai RM 2,000

6. Hadiah Mingguan
8 X KFC baucar yang setiap bernilai RM 10

• Semua penyertaan yang diterima dalam Tempoh Peraduan layak untuk cabutan Hadiah Utama.
Gold Leaf Marketing Sdn Bhd hanya menyediakan motosikal sebagai hadiah dan tidak termasuk yuran pendaftaran dan yuran insurans.

• Semua penyertaan hendaklah diterima oleh Penganjur melalui aplikasi WhatsApp sepanjang Tempoh Peraduan. Nama para pemenang untuk Cabutan Mingguan dan Cabutan Hadiah Utama akan diumumkan pada kaedah yang berikut:-

1. WhatsApp
2. Laman Web Jom Raya Dengan Nutrigold 2018 http://nutrigold.com.my/Raya2018/
3. Akaun Facebook NutriGold Malaysia

Para pemenang Peraduan akan diberitahu melalui panggilan telefon untuk urusan pengambilan hadiah dan tertakluk kepada yang berikut:-

1. i.) Semua pemenang hendaklah menunjukkan gambar Resit Rasmi yang telah dihantar sebagai bukti pembelian untuk Peraduan ini, beserta satu salinan Kad Pengenalan bagi tujuan pengesahan untuk pengambilan hadiah. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan kemenangan penyertaan akan dibatalkan.

2. ii.) Semua hadiah hendaklah dituntut dalam masa 30 hari daripada tarikh pemberitahuan dari pejabat

• Penganjur. Hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik selepas tempoh 30 hari.
Penganjur berhak mengikut budi bicaranya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah alternatif yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberi berdasarkan “Sedia ada” dan tidak boleh ditukar ganti atau dijual untuk mendapat tunai, kredit, lain-lain item atau baucar sama ada sebahagian atau sepenuhnya dan tidak boleh dipindah milik kepada orang lain.

Baca Terma & Syarat Penuh Di SINI

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?