Peraduan Balik Kampung Bersama Munchy’s 2018


Cara Pemilihan Pemenang:

a. Kriteria pemilihan untuk pemenang Hadiah Utama:
Pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 2, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 22,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 11,000. Maka penyertaan layak ke-11,000 adalah pemenang Hadiah Utama. Jika penyertaan peserta yang layak menang dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak sebelumnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-11,000 adalah penyertaan layak ke-10,999.

b. Peserta boleh memenangi Hadiah Mingguan kerana akan terdapat tiga puluh (30) pemenang sepanjang lapan (8) Minggu Peraduan dalam Tempoh Peraduan:
Para pemenang Hadiah Mingguan yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Minggu Peraduan dibahagikan dengan 30.5, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 2,755 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 30.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 90. Maka penyertaan layak ke-90, ke-180, ke-270 dan seterusnya akan menjadi pemenang layak Hadiah Mingguan minggu tersebut. Jika penyertaan peserta yang layak menang dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak sebelumnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-90 adalah penyertaan layak ke-89.

c. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon. Sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama atas sebarang sebab, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas panggilan pertama. Sekiranya semua percubaan ini gagal, pihak Penganjur berhak untuk memilih peserta gantian layak menang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.

d. Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar semua resit bercetak asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sama dengan semua penyertaan SMS berserta salinan Kad Pengenalanmelalui Pos Laju/kurier dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta tersebut.

sumber

Cara

CARA PENYERTAAN:

a. Beli mana-mana produk Munchy’s berjumlah nilainya RM15.00 dan ke atas dalam satu resit tunggal dari mana-mana kedai atau secara ‘online’ dari Lazada, 11 Street atau Shopee dalam Tempoh Peraduan. Satu (1) resit melayakkan peserta kepada satu (1) penyertaan SMS.

b. Jawab satu soalan: Terdapat wang tunai RM60,000 untuk dimenangi dalam Peraduan ini. Betul atau Salah?

c. Taip (MUNCHYS)(nombor resit 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(amaun resit pembelian produk Munchy’s RM00.00)(jawapan)(nombor KP 12 digit)(nama) dan SMS ke 36266.

d. Contoh: MUNCHYS 66442 150518 RM15.50 Betul 891122106688 Murni Mohd

e. Simpan resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sama dengan penyertaan SMS sebagai bukti pembelian.

f. HANYA resit bercetak asal akan diterima. Salinan dan resit cetak semula tidak akan dilayan. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan dengan resit-resit yang diubah, sukar dibaca atau rosak.

g. Peraduan akan bermula pada pukul 12:00:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59:59 malam setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.

h. Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta, dan akan ditanggung oleh peserta.

i. Para peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui SMS telefon bimbit sahaja

j. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej SMS yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.

k. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang komunikasi tidak akan dilayan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas pilihan pemenang atau kelewatan dalam pengumuman pemenang.

Hadiah

Hadiah-hadiah:

  • Hadiah Utama x 1: Wang Tunai RM12,000.00.
  • Hadiah Mingguan x 240: Wang Tunai RM200.00 setiap satu.
    Setiap peserta layak untuk memenangi hanya satu (1) Hadiah Mingguan dan Hadiah Utama sahaja sepanjang

TERMA DAN SYARAT

1. Peraduan BALIK KAMPUNG BERSAMA MUNCHY’S akan berlangsung dari 5hb Mei 2018 pada 12:00:00 pagi dan berakhir pada 30hb Jun 2018 pada 11:59:59 malam (“Tempoh Peraduan”). MunchWorld Marketing Sdn Bhd (201499-U) (“Penganjur”) berhak untuk membatalkan, memendekkan dan/atau melanjutkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan. Peraduan ini akan diadakan selama lapan (8) Minggu Peraduan seperti berikut:

a. Minggu Peraduan 1: 05 Mei 2018 – 13 Mei 2018; b. Minggu Peraduan 2: 14 Mei 2018 – 20 Mei 2018; c. Minggu Peraduan 3: 21 Mei 2018 – 27 Mei 2018; d. Minggu Peraduan 4: 28 Mei 2018 – 03 Jun 2018; e. Minggu Peraduan 5: 04 Jun 2018 – 10 Jun 2018; f. Minggu Peraduan 6: 11 Jun 2018 – 17 Jun 2018; g. Minggu Peraduan 7: 18 Jun 2018 – 24 Jun 2018; h. Minggu Peraduan 8: 25 Jun 2018 – 30 Jun 2018.

2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat dan pemastautin tetap Malaysia yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan ke atas (pada 5hb Mei 2018). Kakitangan Penganjur atau induknya, syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, agensi-agensi pengiklanan dan promosi, dan semua syarikat berkaitan dengan Peraduan ini, termasuk ahli-ahli keluarga terdekat mereka (anak, ibu bapa, adik-beradik dan suami isteri) tidak layak untuk menyertai Peraduan ini.

3. CARA PENYERTAAN:
a. Beli mana-mana produk Munchy’s berjumlah nilainya RM15.00 dan ke atas dalam satu resit tunggal dari mana-mana kedai atau secara ‘online’ dari Lazada, 11 Street atau Shopee dalam Tempoh Peraduan. Satu (1) resit melayakkan peserta kepada satu (1) penyertaan SMS.

b. Jawab satu soalan: Terdapat wang tunai RM60,000 untuk dimenangi dalam Peraduan ini. Betul atau Salah?

c. Taip (MUNCHYS)(nombor resit 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(amaun resit pembelian produk Munchy’s RM00.00)(jawapan)(nombor KP 12 digit)(nama) dan SMS ke 36266.

d. Contoh: MUNCHYS 66442 150518 RM15.50 Betul 891122106688 Murni Mohd

e. Simpan resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sama dengan penyertaan SMS sebagai bukti pembelian.

f. HANYA resit bercetak asal akan diterima. Salinan dan resit cetak semula tidak akan dilayan. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan dengan resit-resit yang diubah, sukar dibaca atau rosak.

g. Peraduan akan bermula pada pukul 12:00:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59:59 malam setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.

h. Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta, dan akan ditanggung oleh peserta.

i. Para peserta hanya boleh menyertai Peraduan ini melalui SMS telefon bimbit sahaja

j. Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej SMS yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.

k. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang komunikasi tidak akan dilayan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas pilihan pemenang atau kelewatan dalam pengumuman pemenang.

4. Cara Pemilihan Pemenang:

a. Kriteria pemilihan untuk pemenang Hadiah Utama:
Pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 2, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 22,001 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 11,000. Maka penyertaan layak ke-11,000 adalah pemenang Hadiah Utama. Jika penyertaan peserta yang layak menang dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak sebelumnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-11,000 adalah penyertaan layak ke-10,999.

b. Peserta boleh memenangi Hadiah Mingguan kerana akan terdapat tiga puluh (30) pemenang sepanjang lapan (8) Minggu Peraduan dalam Tempoh Peraduan:
Para pemenang Hadiah Mingguan yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Minggu Peraduan dibahagikan dengan 30.5, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 2,755 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 30.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 90. Maka penyertaan layak ke-90, ke-180, ke-270 dan seterusnya akan menjadi pemenang layak Hadiah Mingguan minggu tersebut. Jika penyertaan peserta yang layak menang dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak sebelumnya akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh, pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-90 adalah penyertaan layak ke-89.

c. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon. Sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama atas sebarang sebab, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas panggilan pertama. Sekiranya semua percubaan ini gagal, pihak Penganjur berhak untuk memilih peserta gantian layak menang seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.

d. Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar semua resit bercetak asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan dengan butiran resit yang sama dengan semua penyertaan SMS berserta salinan Kad Pengenalanmelalui Pos Laju/kurier dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta tersebut.

5. Hadiah-hadiah:
Hadiah Utama x 1: Wang Tunai RM12,000.00.
Hadiah Mingguan x 240: Wang Tunai RM200.00 setiap satu.
Setiap peserta layak untuk memenangi hanya satu (1) Hadiah Mingguan dan Hadiah Utama sahaja sepanjang

Tempoh Peraduan
Semua hadiah mesti dituntut oleh para pemenang dalam masa dua (2) bulan selepas pengumuman. Semua hadiah akan ditarik balik sekiranya tidak dituntut dalam tempoh dua (2) bulan ini.
Semua pemenang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang cukai dan/atau sebarang bayaran termasuk kos tambahan yang mungkin dikenakan dalam penuntutan dan penggunaan hadiah.

Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah sebagai pengesahan. Bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur hanya Kad Pengenalan Malaysia. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.g. Hadiah-hadiah tidak boleh ditukar milik dan tidak boleh dijual. Tiada alternatif tunai akan diberikan. Sekiranya disebabkan keadaan di luar kawalan pihak Penganjur, pihak Penganjur tidak dapat memberikan hadiah-hadiah yang dinyatakan atau sebahagiannya, pihak Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan barangan lain yang ditentukan atas budi bicara mutlaknya.

6. Para pemenang menanggung semua liabiliti dan bertanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan ini.

7. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk membenarkan penggunaan maklumat peribadi mereka dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang liabiliti untuk pampasan sekalipun.

8. Sebarang maklumat peribadi, tanpa tidak dihadkan kepada, nama peserta, umur, alamat (termasuk poskod), nombor telefon dan/atau alamat emel akan dikumpulkan, disimpan, digunakan dan didedahkan dengan mematuhui secara ketat akan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan oleh itu hanya digunakan untuk hal-hal berkaitan dengan Peraduan ini dan untuk segala tujuan lain yang telah dipilih oleh para peserta dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga (selain daripada syarikat induk pihak Penganjur, anak syarikat, pihak sekutu, pemegang saham, pengarah, kakitangan, kontraktor dan ejen yang membantu dalam menguruskan Peraduan ini) kecuali untuk tujuan menyampaikan hadiah mengikut Terma dan Syarat.

9. Dengan menyertai Peraduan ini, setiap peserta dianggap bersetuju kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh pihak Penganjur.

10. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatalkan dan/atau mengubahsuai Terma dan Syarat ini tanpa notis terlebih dahulu.

11. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Munchy’s melalui Facebook Direct Message di Laman Facebook (www.facebook.com/Munchys/).

12. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan di antara versi-versi tersebut, Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?