Peraduan Kellogg’s ‘Hidang & Menang Hari Raya’ 2018


Peraduan Kellogg’s ‘Hidang & Menang Hari Raya’ 2018 ini sesuai disertai oleh penggemar Kellogg’s.

Dengan pembelian mana-mana produk Kellogg’s Corn Flakes bernilai RM15 atau keatas dalam 1 resit, dalam tempoh Peraduan dari mana-mana kedai, (kecuali Pasaraya Tesco) anda boleh sertai peraduan ini.

Penyertaan dalam peraduan ini boleh dihantar menggunakan aplikasi WhatsApps.

Tempoh Peraduan: 1 Mei 2018 dan tamat pada 30 Jun 2018

 

p/s tertakluk terma & syarat

Cara

CARA UNTUK MENYERTAI ( Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan )

Dengan pembelian mana-mana produk Kellogg’s Corn Flakes bernilai minima RM15 semasa tempoh Peraduan, anda boleh sertai peraduan ini :-

(a) WhatsApp resit pembelian sah untuk produk-produk Kellogg’s Corn Flakes bernilai RM15 setiap resit, dalam tempoh Peraduan dari mana-mana kedai, kecuali Pasaraya Tesco.

(b) Mengemukakan nama penuh seperti di Mykad, nombor MyKad, alamat, emel, resit pembelian (gambar resit)

(c) Menjawab “Ya” atau “Tidak” untuk soalan-soalan Peraduan yang dikemukakan dan

(d) WhatsApp kepada +6018 2026 760

Hadiah

TERMA & SYARAT

1.1 Peraduan ini dianjurkan oleh Kellogg’s Asia Marketing Inc. (“Kellogg’s”) dan dengan menyertai Peraduan ini, Pelanggan Kellogg’s dianggap telah membaca and memahami Terma dan Syarat Peraduan tersebut di sini.

1.2 Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan berusia 18 tahun dan ke atas seperti yang dinyatakan di Kad Pengenalan Peserta/Pelanggan mulai tarikh pembelian (peserta di bawah umur 18 tahun boleh menyertai peraduan ini dengan persetujuan ibu bapa / penjaga telah membaca dan setuju kepada Peraduan Terma dan Syarat ini bagi pihaknya). Kakitangan Kellogg’s (termasuk keluarga terdekat mereka), pengedar-pengedar yang dibenarkan, pemborong, syarikat / perbadanan, jualan-jualan projek, dan ejen-ejennya tidak layak untuk menyertai pertandingan ini.

1.3 Peraduan ini bermula dari 1 Mei 2018 dan tamat pada 30 Jun 2018 (“Tempoh Peraduan”)

B) CARA UNTUK MENYERTAI ( Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan )

2.1 Untuk menyertai Peraduan ini , beli mana-mana produk Kellogg’s Corn Flakes bernilai minima RM15 semasa tempoh Peraduan layak menyertai seperti berikut :-

2.2 Tertakluk kepada pembelian produk-produk Kellogg’s Corn Flakes dan nilai belian yang tertera di atas, Peserta/Pelanggan boleh menyertai penyertaan lebih daripada satu penyertaan dengan mengemukakan maklumat berikut : –

(a) WhatsApp resit pembelian sah untuk produk-produk Kellogg’s Corn Flakes bernilai RM15 setiap resit, dalam tempoh Peraduan dari mana-mana kedai, kecuali Pasaraya Tesco.

(b) Mengemukakan nama penuh seperti di Mykad, nombor MyKad, alamat, emel, resit pembelian
(c) Menjawab “Ya” atau “Tidak” untuk soalan-soalan Peraduan yang dikemukakan dan
(d) WhatsApp kepada +6018 2026 760

2.3 Kellogg’s berhak menolak mana-mana penyertaan Peraduan yand diserahkan :-

(i) tidak lengkap, tidak boleh dibaca, dan / atau butiran tidak tepat, salinan; dan / atau
(ii) menghantar imej bukti pembelian yang kabur; dan / atau
(iii) mengandungi sesuatu haram, lucah, memalukan, fitnah atau kesat kepada mana-mana orang / organisasi

C) HADIAH PERADUAN & CARA MEMILIH PEMENANG

3.1 Kategori Hadiah-Hadiah
– Hadiah Mingguan eBaucar Panasonic Peralatan Dapur bernilai RM200 x 100
– Hadiah Pertama eBaucar Panasonic Peralatan Dapur bernilai RM3,000 x 10
– Hadiah Utama eBaucar Panasonic Peralatan Dapur bernilai RM10,000 x 3

3.2 Semua penyerahan Peraduan yang sah akan diberi nombor bersiri berdasarkan pada tarikh & waktu penyerahan

3.3 100 Hadiah-hadiah Mingguan

  • Minggu 1 (1 Mei hingga 6 Mei 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 2 (7 Mei hingga 13 Mei 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 3 (14 Mei hingga 20 Mei 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 4 (21 Mei hingga 27 Mei 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 5 (28 Mei hingga 3 Jun 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 6 (4 Jun hingga 10 Jun 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 7 (11 Jun hingga 17 Jun 2018) x 10 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 8 (18 Jun hingga 24 Jun 2018) x 15 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu
  • Minggu 9 (25 Jun hingga 30 Jun 2018) x 15 Hadiah Mingguan bernilai RM200 eBaucar Panasonic setiap satu

3.4 Pilihan Pemenang
– Pemenang-pemenang mingguan bagi Minggu 1 hingga Minggu 7 ditentukan bermula dari peryertaan yang sah diterima semasa Tempoh Peraduan itu dibahagikan dengan 10. Misalnya 100 peryertaaan sah mingguan dibahagikan dengan 10 = 10. Pemenang Mingguan ialah peryertaan nombor bersiri 10, 20, 30 dan sebagainya.

– Pemenang-pemenang mingguan bagi Minggu 8 kepada Minggu 9 ditentukan dari peryertaan yang sah diterima semasa Tempoh Peraduan itu dibahagikan dengan 15. Misalnya 100 peryertaan sah mingguan dibahagikan dengan 15 = 6.6. Nombor 6.6 ini akan dibundarkan ke bawah kepada 6. Pemenang Mingguan ialah penyertaan nombor bersiri 6,12,18,24 dan sebagainya.

– Pemenang Hadiah Pertama ditentukan dari peryertaan yang sah diterima semasa Tempoh Peraduan itu dibahagikan dengan 10. Misalnya 1,000 peryertaan sah dibahagikan dengan 10 = 100. Pemenang Hadiah Pertama ialah peryertaan nombor bersiri 100, 200, 300, 400 dan sebagainya.

– Pemenang Hadiah Utama akan ditentukan dari peryertaan yang sah diterima semasa Tempoh Peraduan tolak 10. Pemenang Hadiah Pertama dan dibahagikan dengan 3. Misalnya 1,000 peryertaan dibahagikan10 dan tolak 10 Pemenang Hadian Pertama = 990 dibahagikan dengan 3 = 330. Pemenang Hadiah Utama ialah penyertaan nombor bersiri 330, 660 dan 990 masing-masing.

3.5 Tidak kira jumlah penyertaan, setiap Pelanggan berlayak memenangi hadiah-hadiah semasa Tempoh Peraduan.

3.6 Semua hadiah yang tidak dituntut dalam tempoh yang ditetap, hadiah-hadiah ini akan ditarik balik atau dibatalkan.

3.7 Hadiah eBaucar Panasonic – Penebusan
– Pemenang hadiah eBaucar Panasonic hanya boleh ditebus selepas menjadi ahli CLUB Panasonic
– Nilai eBaucar Panasonic akan dimuatkan keatas nama akaun pemenang (ahli CLUB Panasonic berkenaan) dalam tempoh lima (5) hari bekerja

– eBaucar Panasonic hanya boleh digunakan di CLUB Panasonic (Online Store) di laman web club.panasonic.com.my

– eBaucar Panasonic hanya boleh tebus (membeli) “Peralatan Dapur Panasonic dan Peti Sejuk Panasonic” tersenarai, yang berdasarkan kepada harga runcit yang dicadangkan (termasuk GST)
– eBaucar Panasonic sah sehingga 30th September 2019 dan tidak akan dibaharui setelah tamat tempoh
– Mana-mana jumlah eBaucar yang tidak ditebus tidak boleh dibayar balik
– Semua eBaucar Panasonic tidak boleh ditukar hak milik atau ditukar pada wang tunai

D) SYARAT UMUM
4.1 Peraduan ini idak boleh ditebus dengan mana-mana peraduan lain yang dianjurkan oleh Kellogg’s.

4.2 Dengan menyediakan maklumat yang diperlukan, Peserta Peraduan dengan ini bersetuju kepada Kellogg’s dalam memproses data peribadinya untuk Peraduan ini dan lain-lain Peraduan Kellogg’s selaras kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) yang dijelaskan di https://business.facebook.com/notes/kelloggs-malaysia/kelloggs-malaysia-facebook-page-pdpa-notice/716864008517494/.

4.3 Maklumat perserta/ pelanggan boleh dikongsi antara syarikat Kellogg’s dan / atau rakan kongsi perniagaan Kelloggs’, kakitangan, ejen atau berkaitan untuk tujuan ini.

4.4 Kellogg’s tidak akan bertanggungjawab dalam peryertaan Peraduan, yang telah ditangguhkan atau tidak boleh serhkan disebabkan apa-apa sebab semasa tempoh Peraduan.

4.5 Kellogg’s tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada mana-mana orang untuk sebarang kerugian atau kerosakan terhasil daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini.

4.6 Kellogg’s akan mempunyai hak dan budi bicara mutlak menentukan segala perkara berkaitan dengan Peraduan ini (termasuk tetapi bukan mengehadkan kepada kelayakan Peraduan inii) dan keputusan sedemikian akan menjadi muktamad dan terikat pada semua Peserta Peraduan/ Pelanggan. Sebarang surat-menyurat tentang apa-apa perkara berkenaan Peraduan ini tidak akan dilayan.

4.7 Kellogg’s mungkin pada bila bila boleh menamatkan Peraduan ini atau meminda mana-mana daripada terma dan syarat Peraduan ini tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberikan apa-apa sebab.

4.8 Sekiranya berlaku sebarang ketidaksejajaran antara Terma dan Syarat dan mana-mana periklanan Peraduan, publisiti dan bahan lain berkaitan dengan Peraduan ini harus diamalkan.

4.9 Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.

sumber

Jika ada sebarang pertanyaan boleh boleh tanya di Facebook Kellogg’s Malaysia


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?