Peraduan SUPER Wang Senang


Hari ni malas nak tulis.. Share dulu.. esok reveiw lain..hahaha…

Tempoh Peraduan: 1 Mac 2018 hingga 30 Jun 2018

Cara

Menghantar Penyertaan/Cara Menyertai

1. Untuk menyertai Peraduan ini, Peserta perlu membeli mana-mana produk SUPER – Super Coffee, Super Charcoal Roasted White Coffee, Super Power, Super ESSENSO, Super Milk Tea dan Super NutreMill Cereal yang mengambil bahagian (mempunyai pelekat Peraduan ‘SUPER WANG SENANG’)

2. Semak kad yang diperolehi:

 • a. Jika Peserta menerima Kad Ucapan Terima Kasih, ini bermakna Peserta tidak berpeluang untuk menang. SUPER menghargai sokongan anda dan sila cuba lagi.
 • b. Jika Peserta menerima Kad Hadiah, Peserta berpeluang untuk menang dan sila pastikan butiran peribadi lengkap diisi sebelum menghantar Kad kepada SUPER.

i. Lengkapkan butiran peribadi dan jawapan yang tepat kepada soalan di dalam Kad dan hantar bersama resit asal melalui Pos ke alamat berikut:

SUPER FOOD MARKETING SDN. BHD.
C-5-0, JALAN BK 5A/2B,
BANDAR KINRARA,
47180 PUCHONG, SELANGOR

ii. Setiap Kad hanya layak untuk satu (1) penyertaan.

iii. Penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat atau tanpa resit asal akan dibatalkan dengan serta-merta.

iv. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan. SUPER berhak membatalkan mana-mana penyertaan tanpa sebarang notis.

v. Peserta boleh menghantar penyertaan menerusi Kurier, Pos Berdaftar atau Pos Biasa. Setiap penyertaan perlu disertakan satu (1) Kad Hadiah dan resit asal.

Hadiah

Hadiah

1. Terdapat 1,040 Pemenang dan hadiah wang tunai sebanyak RM100,000 ditawarkan sepanjang Peraduan dan hadiah wang tunai dibahagikan seperti berikut:

 • a. Hadiah Utama – RM500 x 40 Pemenang
 • b. Hadiah Kedua – RM200 x 100 Pemenang
 • c. Hadiah Ketiga – RM100 x 300 Pemenang
 • d. Hadiah Sagu Hati – RM50 x 600 Pemenang

Terma & Syarat

1. Peraduan ‘SUPER Wang Senang’ dianjurkan oleh SUPER Food Marketing Sdn. Bhd. (481236-P) (“SUPER”) dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang bermastautin dan mempunyai akaun bank di Malaysia kecuali kakitangan SUPER (termasuk syarikat-syarikat gabungan dan yang berkaitan) dan ahli keluarga terdekat, wakil, kakitangan, pekerja, dan/atau agensi-agensi pengiklanan dan/atau promosi yang membekalkan perkhidmatan kepada SUPER (termasuk syarikat-syarikat gabungan dan berkaitan) dan ahli keluarga terdekat mereka dan/atau pembekal percetakan yang dipilih oleh SUPER.

Tempoh Peraduan
1. Peraduan ini akan bermula dari 0:00:00 PAGI pada 1 Mac 2018 hingga 23:59:59 MALAM pada 30 Jun 2018 (“Tempoh Peraduan”). SUPER berhak meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

2. Penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Penyertaan menerusi Pos mestilah diterima sebelum 15 Julai 2018. Penyertaan Pos yang diterima selepas tarikh tersebut akan dibatalkan serta-merta.

Menghantar Penyertaan/Cara Menyertai
1. Untuk menyertai Peraduan ini, Peserta perlu membeli mana-mana produk SUPER – Super Coffee, Super Charcoal Roasted White Coffee, Super Power, Super ESSENSO, Super Milk Tea dan Super NutreMill Cereal yang mengambil bahagian (mempunyai pelekat Peraduan ‘SUPER WANG SENANG’)

2. Semak kad yang diperolehi:

a. Jika Peserta menerima Kad Ucapan Terima Kasih, ini bermakna Peserta tidak berpeluang untuk menang. SUPER menghargai sokongan anda dan sila cuba lagi.
b. Jika Peserta menerima Kad Hadiah, Peserta berpeluang untuk menang dan sila pastikan butiran peribadi lengkap diisi sebelum menghantar Kad kepada SUPER.

i. Lengkapkan butiran peribadi dan jawapan yang tepat kepada soalan di dalam Kad dan hantar bersama resit asal melalui Pos ke alamat berikut:

SUPER FOOD MARKETING SDN. BHD.
C-5-0, JALAN BK 5A/2B,
BANDAR KINRARA,
47180 PUCHONG, SELANGOR

ii. Setiap Kad hanya layak untuk satu (1) penyertaan.

iii. Penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat atau tanpa resit asal akan dibatalkan dengan serta-merta.

iv. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan. SUPER berhak membatalkan mana-mana penyertaan tanpa sebarang notis.

v. Peserta boleh menghantar penyertaan menerusi Kurier, Pos Berdaftar atau Pos Biasa. Setiap penyertaan perlu disertakan satu (1) Kad Hadiah dan resit asal.

Hadiah

1. Terdapat 1,040 Pemenang dan hadiah wang tunai sebanyak RM100,000 ditawarkan sepanjang Peraduan dan hadiah wang tunai dibahagikan seperti berikut:

 • a. Hadiah Utama – RM500 x 40 Pemenang
 • b. Hadiah Kedua – RM200 x 100 Pemenang
 • c. Hadiah Ketiga – RM100 x 300 Pemenang
 • d. Hadiah Sagu Hati – RM50 x 600 Pemenang

Pemenang

1. Secara umum, semua Pemenang akan ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

 • a. Semua soalan Peraduan mestilah dijawab dengan tepat
 • b. Butiran mesti lengkap, sah, teratur dan betul
 • c. Dilampirkan bersama dengan resit asal

2. Kriteria Pemenang Hadiah:

3. SUPER akan menghubungi para Pemenang untuk pengesahan sebelum debit langsung hadiah wang tunai ke akaun bank yang dinyatakan di dalam kad.

4. SUPER berhak untuk mengesahkan

 • a. Nama Penuh (seperti di K/P)
 • b. No. K/P
 • c. Nama Bank & No. Akaun

5. Para Pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon sebelum disahkan sebagai pemenang. Sekiranya para pemenang tidak dapat dihubungi selepas tiga (3) kali percubaan, pihak SUPER berhak untuk membatalkan penyertaan tanpa sebarang notis.

6. Para Pemenang akan diumumkan di Laman Web dalam tempoh 30 hari selepas tamatnya peringkat akhir. Peserta dinasihatkan supaya sentiasa menyemak Laman Web tersebut. SUPER tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kegagalan, kerosakan teknikal atau kelewatan dalam pengumuman Pemenang.

Kriteria Kelayakan (Syarat & Peraturan)
1. Pendaftaran terbuka kepada warganegara Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 1 Mac 2018 dan mempunyai MyKad dan akaun bank yang sah.

2. Kad Penyertaan perlulah dihantar menerusi Kurier, Pos Berdaftar atau Pos Biasa.

3. Semua Kad Penyertaan berserta resit asal mestilah diterima oleh SUPER selewat-lewatnya pada jam 23:59:59 malam, 15 Julai 2018. Penyertaan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dilayan.

4. Untuk makluman Peserta, SUPER mungkin berkongsi data peribadi yang diperolehi menerusi penyertaan Peserta dalam Peraduan ini dengan ejen-ejen atau subkontraktor-subkontraktor yang dilantik, bagi tujuan menjalankan perkhidmatan yang berkaitan dengan Peraduan.

5. SUPER mempunyai hak secara mutlak atas budi bicaranya untuk menyingkirkan atau membatalkan mana-mana penyertaan tanpa memberikan apa jua alasan kepada mana-mana Peserta atau pihak berkenaan.

6. SUPER berhak untuk menarik balik hadiah-hadiah sekiranya mendapati Pemenang yang berkenaan melanggar syarat-syarat dan peraturan Peraduan.

7. Dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta sedia maklum dan bersetuju untuk terikat kepada semua terma, syarat dan keputusan yang dibuat oleh SUPER. Semua keputusan yang dibuat berkaitan dengan Peraduan ini adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

Baca Terma & Syarat Penuh DISINI

Sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?