Peraduan LOL Lot100 Gula Gula Kenyal (Gummy)


Peraduan LOL Lot100 Gula Gula Kenyal (Gummy) ini sesuai disertai oleh penggemar gula-gula Lot 100 Gummy. Dengan pembelian Lot 100 Gummy atau Lot 100 Sour + yang mengambil bahagian, anda boleh sertai peraduan ini.

Cara penyertaannya, anda perlu mengambil 1 gambar yang menikmati Lot 100 dengan senyuman yang paling manis dan kreatif.

Kemudian ambil 1 gambar tarikh luput produk Lot 100 yang anda beli tersebut dengan jelas.

Hantarkan kedua-dua gambar tersebut ke no. WhatsApp 011-28855715 dengan format berikut:

  • LOT100 <Jarak> NAMA PENUH <Jarak> NO. KAD PENGENALAN

Pembungkusan produk mesti disimpan sebagai bukti pembelian.  Kalau anda terpilih sebagai pemenang, anda dikehendaki untuk Pos bukti pemebelian tersebut. Anda boleh hantar lebih dari satu penyertaan dengan syarat mematuhi syarat yang ditetapkan.

Pemilihan Pemenang

  • . Pemenang-pemenang akan dipilih berdasarkan 100% kreativiti kecuali pemenang ‘paling disukai’
  • . 20 pemenang ‘paling disukai’ akan dipilih berdasarkan jumlah ‘suka’ (like) pada 12 tengah hari 10hb April 2018 di Facebook “Lot 100 Malaysia”. ‘Suka’ yang didapati selepas 12 tengah hari 10hb April, ‘Kongsi’ (Share) ataupun ‘suka’ selain dari Facebook “Lot 100 Malaysia” adalah tidak sah dan tidak akan diambi kira.

Tarikh Tutup Penyertaan dan Pengumuman Pemenang Bulanan

Tarikh pengumuman pemenang dan tarikh tutup penyertaan bulanan adalah seperti berikut:

  • a. Tarikh tutup untuk penyertaan: Tengah malam (11:59pm) hari terakhir setiap bulan
  • b. Tarikh pengumuman pemenang: 10hb bulan yang berikut

Penganjur akan mengumumkan pemenang-pemenang di Facebook “Lot 100 Malaysia” pada tarikh pengumuman dan menghubungi pemenang melalui sms atau WhatsApp.

Tempoh Peraduan:  1hb Disember 2017 hingga 28hb Februari 2018.

Nasihat dari eMenang: Jangan beli semata-mata untuk sertai peraduan sebab nanti kalau tak menang hadiah mesti kecewa selain membazir duit. Beli jika anda memang nak makan atau ada keperluan untuk beli .

 

Kriteria Kelayakan

1. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas pada tarikh permulaan peraduan iaitu 1hb Disember 2017 kecuali kakitangan Penganjur, anak-anak syarikat serta syarikat bersekutunya, ejen-ejen dan pengedarnya serta ahli keluarga mereka yang terdekat.

2. Produk yang terlibat ialah

  • Lot 100 Gummy 33g, 150g, 320g;
  • Lot100 Sour+ 28g, 100g, 280g.

Penghantaran Penyertaan

Langkah 1: Beli salah satu produk berikut: Lot 100 Gummy 33g, 150g, 320g; Lot100 Sour+ 28g, 100g, 280g.

Langkah 2: Ambil 1 gambar peserta yang sedang menikmati Lot100 Gummy dengan senyuman yang paling manis dan kreatif.

Langkah 3: Ambil 1 gambar tarikh luput (Expiry date) produk yang dibeli dengan jelas.

Langkah 4: Hantar kedua-dua gambar melalui WhatsApp (011-28855715) dengan menggunakan format berikut:

LOT100 <Jarak> NAMA PENUH <Jarak> NO. KAD PENGENALAN

Peserta boleh menghantar lebih dari satu penyertaan, tetapi setiap penyertaan hendaklah mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan dan apa-apa syarat lain sebagaimana yang dikenakan oleh pihak Penganjur pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa.

Nasihat dari eMenang: Pastikan gambar yang anda ambil dan upload dalam peraduan ini tidak mendedahkan ‘aurat’. Setiap gambar yang di share adalah tanggungjawab masing-masing.

Hadiah

a) Hadiah Utama: Sejumlah 5 pemenang akan memenangi 2-hari Legoland Pakej iaitu 2 hari kombo tiket Legoland dan 1 malam penginapan di Hotel Legoland untuk 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak

b) Hadiah Paling Disukai: Sejumlah 20 pemenang yang ‘paling disukai’ akan memenangi Tiket Sunway Lagoon Theme Park untuk 2 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak

Hadiah Bulanan
a) Hadiah Pertama: Wang Tunai RM 200 x 10 Pemenang setiap bulan. Sejumlah 30 pemenang akan dipilih dari Disember 2017 hingga Februari 2018.

b) Hadiah Kedua: Wang Tunai RM 100 x 20 Pemenang setiap bulan. Sejumlah 60 pemenang akan dipilih dari Disember 2017 hingga Februari 2018

 

Terma & Syarat

Kriteria Kelayakan
1. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas pada tarikh permulaan peraduan iaitu 1hb Disember 2017 kecuali kakitangan Penganjur, anak-anak syarikat serta syarikat bersekutunya, ejen-ejen dan pengedarnya serta ahli keluarga mereka yang terdekat.

2. Produk yang terlibat ialah Lot 100 Gummy 33g, 150g, 320g; Lot100 Sour+ 28g, 100g, 280g.

Penghantaran Penyertaan

Langkah 1: Beli salah satu produk berikut: Lot 100 Gummy 33g, 150g, 320g; Lot100 Sour+ 28g, 100g, 280g.

Langkah 2: Ambil 1 gambar peserta yang sedang menikmati Lot100 Gummy dengan senyuman yang paling manis dan kreatif.

Langkah 3: Ambil 1 gambar tarikh luput (Expiry date) produk yang dibeli dengan jelas.

Langkah 4: Hantar kedua-dua gambar melalui WhatsApp (01X-XXXX XXX) dengan menggunakan format berikut:

LOT100 <Jarak> NAMA PENUH <Jarak> NO. KAD PENGENALAN

Peserta boleh menghantar lebih dari satu penyertaan, tetapi setiap penyertaan hendaklah mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan dan apa-apa syarat lain sebagaimana yang dikenakan oleh pihak Penganjur pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa.

Pemilihan Pemenang
3. Pemenang-pemenang akan dipilih berdasarkan 100% kreativiti kecuali pemenang ‘paling disukai’

4. 20 pemenang ‘paling disukai’ akan dipilih berdasarkan jumlah ‘suka’ (like) pada 12 tengah hari 10hb April 2018 di Facebook “Lot 100 Malaysia”. ‘Suka’ yang didapati selepas 12 tengah hari 10hb April, ‘Kongsi’ (Share) ataupun ‘suka’ selain dari Facebook “Lot 100 Malaysia” adalah tidak sah dan tidak akan diambi kira.

Tarikh Tutup Penyertaan dan Pengumuman Pemenang Bulanan

5. Tarikh pengumuman pemenang dan tarikh tutup penyertaan bulanan adalah seperti berikut:
a. Tarikh tutup untuk penyertaan: Tengah malam (11:59pm) hari terakhir setiap bulan
b. Tarikh pengumuman pemenang: 10hb bulan yang berikut

6. Penganjur akan mengumumkan pemenang-pemenang di Facebook “Lot 100 Malaysia” pada tarikh pengumuman dan menghubungi pemenang melalui sms atau WhatsApp.

Terma & Syarat
7. Pembungkusan dengan tarikh luput seperti dalam gambar mestilah disimpan sebagai bukti pembelian.

8. Pemenang-pemenang dikehendaki menghantar melalui Pos Laju/WhatApp bungkusan produk dengan tarikh luput seperti dalam gambar dan satu salinan kad pengenalan dalam jangka masa 14 hari bekerja selepas Tarikh Pengumuman.

9. Pemenang yang gagal menghantar butir-butir yang dikehendaki akan dibatalkan penyertaan dan kemenangan tersebut.

10. Para Pemenang mesti menuntut Hadiah mereka sendiri and menghadiri aktiviti-aktiviti promosi terpilih yang dianjurkan oleh Penganjur bersempena Peraduan ini.

11. Hadiah yang dimenangi tidak boleh dipindahmilik.

12. Keputusan hakim adalah muktamad

13. Penganjur berhak menerbitkan dan/atau menggunakan nama, gambar, No Kad Pengenalan dan alamat Peserta Peraduan untuk tujuan promosi, komersial dan publisiti yang difikirkan sesuai oleh pihak Penganjur untuk tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak Penganjur tanpa notis dan tanpa memohon sebarang persetujuan awal daripada Peserta dan Peserta bersetuju tidak akan membuat sebarang tuntutan terhadap Penganjur untuk royalti, pampasan atau sebarang bentuk pembayaran. 

14. Para Peserta yang gagal memenuhi atau mematuhi terma dan syarat peraduan ini sebagaimana yang dikenakan oleh Penganjur pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa akan dibatalkan penyertaannya serta-merta.

15. Penganjur berhak menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain, dalam apa-apa bentuk yang setara nilainya pada bila-bila masa tanpa notis awal.

16. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk bertanggungjawab dan melindungi Penganjur, ejen-ejen, kakitangan serta wakil daripada sebarang dan semua tuntutan, saman, penghakiman, gantirugi, liabiliti dan kerugian, yang berpunca daripada atau akibat daripada penyertaan Peserta di dalam Peraduan ini atau penggunaan Hadiah yang ditawarkan. Para Peserta juga bersetuju tanpa syarat untuk mematuhi terma dan syarat Peraduan dan keputusan Penganjur serta panel hakim Peraduan. Penganjur berhak mengubah terma dan syarat ini, prosedur Peraduan dan/atau sebarang perkara lain berkenaan Peraduan ini atas budi bicara mutlaknya dan tanpa sebarang notis.

17. Terma dan syarat yang terkandung di sini akan diguna pakai apabila ada sebarang ketidakserasian terma, syarat, atau ketetapan lain yang terkandung di dalam bahan promosi yang mengiklankan Peraduan ini.

Layari www.cocoaland.com atau Facebook “Lot 100 Malaysia” untuk keterangan lanjut mengenai Peraduan ini. Sila ambil perhatian bahawa Penganjur TIDAK menganjurkan sebarang peraduan pengguna melalui SIM card telefon bimbit, SMS atau sebarang cara lain selain daripada yang dipaparkan di dalam www.cocoaland.com dan Facebook “ Lot 100 Malaysia”

Tempoh Peraduan
Peraduan ‘LOL Lot100’ dianjurkan oleh Cocoaland Industry Sdn Bhd (Co. No. 203054-X) (Penganjur) ini akan berlangsung dari 1hb Disember 2017 hingga 28hb Februari 2018 (Tempoh Peraduan).

Penganjur berhak untuk memendekkan atau melanjutkan Tempoh Peraduan tanpa notis. Keterangan lanjut mengenai peraduan ini boleh didapati di www.cocoaland.com dan Facebook “Lot 100 Malaysia”.

Two (2) supporting/promotional images of the contest (preferred size is 553 pixel width x 245 pixel height)

Link to the official contest page:
https://www.facebook.com/lot100malaysia/

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Di Bawah Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) kepada pengguna Cocoaland Industry Sdn Bhd.

Pengguna yang dihormati,

Di bawah PDPA, terdapat beberapa syarat yang mengawal pemprosesan data peribadi anda sebagai individu (“Individu”). Ia memaklumkan Individu tentang hak-hak anda di bawah PDPA, termasuk tindakan yang boleh diambil oleh Individu untuk melaksanakan hak-hak tersebut dan akibatnya, dan secara khususnya:

a. Bahawa kami [“Penganjur”] mengumpul data peribadi daripada penyertaan anda
b. Data peribadi Individu dikumpul untuk Peraduan LOL Lot100 Gummy [“Peraduan”];
c. Individu mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan data peribadi anda;
d. Data peribadi Individu akan dikongsi dengan Agensi yang dilantik untuk tujuan pemprosesan;
e. Data peribadi Individu akan diguna untuk tujuan Peraduan sahaja;
f. Data peribadi yang diminta adalah wajib, dan jika maklumat yang diberikan tidak lengkap, penyertaan Individu tidak akan diterima;
g. Sekiranya Individu telah disahkan sebagai Pemenang, sebarang perubahan kepada data peribadi individu harus dimaklumkan kepada Penganjur

Link to the official contest page: https://www.facebook.com/lot100malaysia/


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?