Peraduan RED BULL ‘Start Right, Charge Ahead


Peraduan ini sesuai disertai oleh  pengemar minuman Red Bull. Dengan pembelian mana-mana 2 Minuman RED BULL Yang Turut Serta dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta semasa Tempoh Peraduan, anda layak untuk sertai peraduan ini.

Satu (1) resit tersebut melayakkan peserta kepada HANYA satu (1) penyertaan borang peraduan ATAU satu (1) penyertaan SMS ATAU satu (1) penyertaan WhatsApp ATAU satu (1) penyertaan internet SAHAJA.

Minuman RED BULL yang turut serta adalah RED BULL Emas 250ml, RED BULL Rendah Gula 250ml dan RED BULL Botol 150ml

Peraduan ini akan diadakan selama 10 Minggu Peraduan seperti berikut:

 • Minggu Peraduan 1: 16 Oktober 2017 – 26 Oktober 2017;
 • Minggu Peraduan 2: 27 Oktober 2017 – 02 November 2017;
 • Minggu Peraduan 3: 03 November 2017 – 09 November 2017;
 • Minggu Peraduan 4: 10 November 2017 – 16 November 2017;
 • Minggu Peraduan 5: 17 November 2017 – 23 November 2017;
 • Minggu Peraduan 6: 24 November 2017 – 30 November 2017;
 • Minggu Peraduan 7: 01 Disember 2017 – 07 Disember 2017;
 • Minggu Peraduan 8: 08 Disember 2017 – 14 Disember 2017;
 • Minggu Peraduan 9: 15 Disember 2017 – 21 Disember 2017;
 • Minggu Peraduan 10: 22 Disember 2017 – 31 Disember 2017.

Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada 16 Oktober 2017) yang merupakan pelanggan prabayar dan/atau pasca bayar Celcom, Digi, Maxis dan/atau U-Mobile kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur..

Cara pemilihan pemenang:
a. Hadiah Mingguan x 90 pemenang x 10 Minggu Peraduan:

 • i.Para pemenang Hadiah Mingguan yang layak akan ditentukan oleh pemilihan berkomputer secara rawak daripada semua penyertaan layak yang diterima dalam Minggu Peraduan tersebut.

b.Hadiah Utama: Hadiah Pertama x 1, Hadiah Kedua x 1 dan Hadiah Ketiga x 2:

 • i.Para pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan oleh pemilihan berkomputer secara rawak daripada semua penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan.

c.Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, kelayakan peserta akan dibatalkan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.

d.Para pemenang yang layak (kecuali peserta daripada penyertaan melalui borang Peraduan) dikehendaki menghantar semua resit bercetak asal dengan butiran resit yang sepadan dengan semua penyertaan melalui Pos Laju/kurier dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang. sumber

Tempoh Peraduan:  16 Oktober 2017 hingga 31 Disember 2017

Cara

Untuk menyertai Peraduan:

a.Beli mana-mana dua (2) Minuman RED BULL Yang Turut Serta dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta semasa Tempoh Peraduan. Satu (1) resit tersebut melayakkan peserta kepada HANYA satu (1) penyertaan borang peraduan ATAU satu (1) penyertaan SMS ATAU satu (1) penyertaan WhatsApp ATAU satu (1) penyertaan internet SAHAJA.

b.Jawab satu soalan: “RED BULL boleh diminum sebelum belajar, bekerja, bersenam dan bersukan”. Betul / Salah.

Melalui Borang Peraduan:

i.Lengkapkan borang Peraduan dengan butiran peribadi.
ii. Lampirkan Bukti Pembelian:

 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1.

iii. Hantar ke Peraduan RED BULL Start Right, Charge Ahead, Peti Surat 3291, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.

iv.Salinan fotostat borang Peraduan adalah dibenarkan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan tetapi setiap penyertaan mestilah disertakan dengan Bukti Pembelian yang ditetapkan.

v.Bukti kiriman borang Peraduan tidak akan dianggap sebagai bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas penyertaan yang hilang, lewat atau tersilap alamat.

vi.Penyertaan-penyertaan yang dihantar melalui perkhidmatan kurier, penghantaran ekspres, penghantaran berdaftar dan/atau sebarang kaedah penghantaran yang lain selain daripada yang dinyatakan akan dibatalkan secara automatik.

vii. Pihak Penganjur berhak membatalkan kelayakan peserta secara automatik bagi sebarang penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak dan lewat atau penyertaan tanpa Bukti Pembelian yang betul atau sah.

Melalui SMS:

i.Taip (REDBULL)(nombor resit 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(jawapan)(nombor KP 12 digit)(nama) dan SMS ke 36266.

Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz

ii.Simpan Bukti Pembelian:

 • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1.

iii.Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam pada setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.

iv.Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta, dan akan ditanggung oleh peserta.

v.Para peserta hanya boleh menyertai peraduan ini melalui SMS telefon bimbit sahaja.

Melalui WhatsApp:

i.Taip (REDBULL)(nombor resit 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(jawapan)(nombor KP 12 digit)(nama) dan WhatsApp ke 017-8871383.

Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz

ii.Simpan Bukti Pembelian:

 • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1

iii. Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam pada setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.

Melalui internet:

i.Layari laman web www.redbull.com.my/peraduanchargeahead.

ii.Lengkapkan semua ruang kosong dan klik hantar.

iii.Simpan Bukti Pembelian:

 • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1

g.Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan resit-resit yang sukar dibaca, rosak dan diubah.

Hadiah

Terma & Syarat

1.Peraduan RED BULL ‘Start Right, Charge Ahead’ akan berlangsung dari 16 Oktober 2017 hingga 31 Disember 2017 (“Tempoh Peraduan”). Allexcel Trading Sdn Bhd (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Peraduan ini akan diadakan selama 10 Minggu Peraduan seperti berikut:

 • Minggu Peraduan 1: 16 Oktober 2017 – 26 Oktober 2017;
 • Minggu Peraduan 2: 27 Oktober 2017 – 02 November 2017;
 • Minggu Peraduan 3: 03 November 2017 – 09 November 2017;
 • Minggu Peraduan 4: 10 November 2017 – 16 November 2017;
 • Minggu Peraduan 5: 17 November 2017 – 23 November 2017;
 • Minggu Peraduan 6: 24 November 2017 – 30 November 2017;
 • Minggu Peraduan 7: 01 Disember 2017 – 07 Disember 2017;
 • Minggu Peraduan 8: 08 Disember 2017 – 14 Disember 2017;
 • Minggu Peraduan 9: 15 Disember 2017 – 21 Disember 2017;
 • Minggu Peraduan 10: 22 Disember 2017 – 31 Disember 2017.

2.Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada 16 Oktober 2017) yang merupakan pelanggan prabayar dan/atau pasca bayar Celcom, Digi, Maxis dan/atau U-Mobile kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.

3.Minuman RED BULL yang turut serta adalah RED BULL Emas 250ml, RED BULL Rendah Gula 250ml dan RED BULL Botol 150ml (“Minuman RED BULL Yang Turut Serta”).

4. Untuk menyertai Peraduan:

a.Beli mana-mana dua (2) Minuman RED BULL Yang Turut Serta dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta semasa Tempoh Peraduan. Satu (1) resit tersebut melayakkan peserta kepada HANYA satu (1) penyertaan borang peraduan ATAU satu (1) penyertaan SMS ATAU satu (1) penyertaan WhatsApp ATAU satu (1) penyertaan internet SAHAJA.

b.Jawab satu soalan: “RED BULL boleh diminum sebelum belajar, bekerja, bersenam dan bersukan”. Betul / Salah.

c. Melalui Borang Peraduan:

i.Lengkapkan borang Peraduan dengan butiran peribadi.
ii. Lampirkan Bukti Pembelian:

 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1.

iii. Hantar ke Peraduan RED BULL Start Right, Charge Ahead, Peti Surat 3291, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.

iv.Salinan fotostat borang Peraduan adalah dibenarkan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan tetapi setiap penyertaan mestilah disertakan dengan Bukti Pembelian yang ditetapkan.

v.Bukti kiriman borang Peraduan tidak akan dianggap sebagai bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas penyertaan yang hilang, lewat atau tersilap alamat.

vi.Penyertaan-penyertaan yang dihantar melalui perkhidmatan kurier, penghantaran ekspres, penghantaran berdaftar dan/atau sebarang kaedah penghantaran yang lain selain daripada yang dinyatakan akan dibatalkan secara automatik.

vii. Pihak Penganjur berhak membatalkan kelayakan peserta secara automatik bagi sebarang penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak dan lewat atau penyertaan tanpa Bukti Pembelian yang betul atau sah.

d.Melalui SMS:

i.Taip (REDBULL)(nombor resit 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(jawapan)(nombor KP 12 digit)(nama) dan SMS ke 36266.

Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz

ii.Simpan Bukti Pembelian:

 • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1.

iii.Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam pada setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.

iv.Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta, dan akan ditanggung oleh peserta.

v.Para peserta hanya boleh menyertai peraduan ini melalui SMS telefon bimbit sahaja.

Melalui WhatsApp:

i.Taip (REDBULL)(nombor resit 5 digit terakhir)(tarikh resit HHBBTT)(jawapan)(nombor KP 12 digit)(nama) dan WhatsApp ke 017-8871383.

Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz

ii.Simpan Bukti Pembelian:

 • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1

iii. Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam pada setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.

Melalui internet:

i.Layari laman web www.redbull.com.my/peraduanchargeahead.

ii.Lengkapkan semua ruang kosong dan klik hantar.

iii.Simpan Bukti Pembelian:

 • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
 • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
 • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1

g.Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan resit-resit yang sukar dibaca, rosak dan diubah.

5.Cara pemilihan pemenang:
a.Hadiah Mingguan x 90 pemenang x 10 Minggu Peraduan:

 • i.Para pemenang Hadiah Mingguan yang layak akan ditentukan oleh pemilihan berkomputer secara rawak daripada semua penyertaan layak yang diterima dalam Minggu Peraduan tersebut.

b.Hadiah Utama: Hadiah Pertama x 1, Hadiah Kedua x 1 dan Hadiah Ketiga x 2:
Para pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan oleh pemilihan berkomputer secara rawak daripada semua penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan.

c.Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, kelayakan peserta akan dibatalkan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.

d.Para pemenang yang layak (kecuali peserta daripada penyertaan melalui borang Peraduan) dikehendaki menghantar semua resit bercetak asal dengan butiran resit yang sepadan dengan semua penyertaan melalui Pos Laju/kurier dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang.

6.Hadiah-hadiah Peraduan:

a.Hadiah Mingguan x 900:

 • i.Wang tunai RM200.00 setiap satu.

b.Hadiah Utama:

 • Hadiah Pertama x 1: Wang tunai RM50,000.00.
 • Hadiah Kedua x 1: Wang tunai RM10,000.00.
 • Hadiah Ketiga x 2: Wang tunai RM5,000.00 setiap satu.

c.Setiap peserta layak untuk memenangi satu (1) Hadiah Mingguan dalam Minggu Peraduan yang sama dan sehingga tiga (3) Hadiah Mingguan dan satu (1) Hadiah Utama sepanjang Tempoh Peraduan.

d.Kesemua hadiah mestilah dituntut oleh pemenang dalam tempoh sembilan puluh (90) hari selepas tarikh pemberitahuan. Semua hadiah yang gagal dituntut sembilan puluh (90) hari selepas tarikh pemberitahuan akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.

e.Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah sebagai pengesahan. Bentuk-bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur adalah seperti berikut: Kad Pengenalan Malaysia/ Lesen Memandu. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.
f.Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang lebih kurang sama nilainya tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai atau apa-apa format atas sebarang sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’.

g.Para pemenang akan diumumkan di www.redbull.com.my dan www.facebook.com/redbullmalaysia oleh pihak Penganjur.

7.Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej SMS, WhatsApp dan Internet yang dihantar atau diterima dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.

8.Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kepincangan teknikal rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, server atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan emel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet dan/atau laman web.

9.Para pemenang akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan ini.

10.Dengan menyertai Peraduan ini, peserta memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.

11.Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan peserta. Maklumat ini disimpan oleh pihak Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi peserta, pihak Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada pihak Penganjur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk menambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya. Sekiranya peserta memaklumkan pihak Penganjur melalui admin@redbull-malaysia.com.my bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat peserta tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan lain untuk kegunaan bebas mereka.

12.Dengan menyertai Peraduan ini, setiap peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan muktamad pihak Penganjur.

13.Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat Peraduan atau membatalkan Peraduan ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu dan para peserta dianggap telah bersetuju dengan segala perubahan tersebut.

14.Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan keputusan pihak Penganjur tidak akan dilayan.

15.Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan di antara versi-versi tersebut, Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?