Peraduan Nescafé Di Petron 2017


Peraduan Nescafe Bersama Petron ini hanya berlangsung di Kedai Stesen minyak PETRON sahaja. Peraduan ini sesuai disertai oleh penggemar minuman sedia untuk diminum Nescafe .

Dengan pembelian 2 TIN Nescafe sedia untuk diminum (semua variasi kecuali NESCAFÉ Ipoh White Coffee tin 240ml) di kedai Petron, anda layak untuk sertai peraduan ini.  (ahli keluarga terdekat pihak penganjur tidak boleh join).

Penyertaan dalam peraduan ini boleh dihantar menggunakan aplikasi Whatsapp.

Dalam peraduan ini hadianhya ialah Kad Touch N’ Go bernilai RM300. Setiap hari selama 45 hari peraduan ini berlangsung, 3 pemenang akan memenangi hadiah  Kad Touch N’ Go bernilai RM300 setiap seorang.

Pemenang dalam peraduan ini dipilih menerusi kaedah no. bersiri yang dibahagi, kiranya macam lucky draw lah.

Contoh:
Jika jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan setiap hari adalah 1,000, jumlah ini akan dibahagikan kepada tiga [3] bagi menentukan nombor bersiri yang menang. Pemenang-pemenangnya adalah penyertaan dengan nombor bersiri ke-333 sebagai pemenang nombor bersiri pertama dan nombor bersiri ke-666 sebagai pemenang nombor bersiri kedua dan berikutnya.

Pemenang akan diberitahu melalui WAM. Senarai pemenang-pemenang juga akan diumumkan di laman web Pihak Penganjur [www.nestle.com.my].

sumber

Tempoh Peraduan: 1 Oktober 2017 hingga 14 November 2017

Nasihat dari eMenang: Jangan beli semata-mata untuk join peraduan sebab nanti kalau tak menang hadiah mesti kecewa selain membazir duit. Beli jika anda memang nak beli atau jika ada keperluan untuk beli.

Cara

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan
1.Untuk menyertai Peraduan ini, beli mana-mana dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ tin yang turut serta [semua varian kecuali NESCAFÉ Ipoh White Coffee 240ml] dari mana-mana kedai Petron terpilih di dalam satu [1] resit rasmi yang bertarikh di dalam Tempoh Peraduan [“Resit Rasmi”].

Hanya produk NESTLÉ edaran pihak Penganjur sahaja layak diterima. Peserta boleh mengemukakan lebih daripada dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ di dalam satu Resit Rasmi.

Setiap dua [2] produk akan diperuntukkan satu [1] nombor bersiri secara automatik, sebagai contoh; Resit Rasmi mengandungi pembelian enam [6] produk sedia minum NESCAFÉ tin, peserta layak mendapat tiga [3] nombor bersiri.

2.Penyertaan Peraduan ini adalah secara digital melalui WhatsApp Messaging [“WAM”] dari sebarang nombor telefon bimbit terdaftar di Malaysia. Peserta dikehendaki menulis nama penuh seperti di MyKad dan nombor MyKad di muka hadapan resit, ambil gambar Resit Rasmi dan hantar gambar dan butiran tersebut melalui WAM ke 017 8868 509.

Peserta MESTI menyimpan semua Resit Rasmi asal yang dikemukakan dalam penyertaan untuk pengesahan Pemenang dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk menunjukkan BP apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah.

3.Nombor WAM 017 8868 509 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, TIADA perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua Penyertaan yang dikemukakan/dihantar oleh Peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Penganjur tidak akan membalas segala pertanyaan atau rujukan melalui WAM.

4.Penganjur berhak untuk meminta dokumen pengenalan sebagai bukti dan untuk tujuan mengesahkan identiti Peserta.

5.Setiap peserta berhak/layak menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan satu [1] Resit Rasmi unik yang lengkap dengan butiran yang dikehendaki. Penyertaan dengan butiran yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca dan/atau tidak tepat dan tidak betul, berulang dan/atau gambar Resit Rasmi tidak jelas akan dibatalkan.

6.Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu-lintas di internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

sumber

Hadiah


Hadiah Harian x 3 Pemenang: Setiap Hari x 45 hari

  • Kad Touch N’ Go bernilai RM300 setiap satu.

Peserta-peserta harus menyimpan resit rasmi asal untuk dikemukakan semasa penebusan hadiah-hadiah.

Terma & Syarat

Syarat & Peraturan Peraduan
Pihak Penganjur & Kelayakan
1.Peraduan Beli Nescafé dan Menang bersama Petron [“Peraduan”] ini dianjurkan oleh NESTLÉ Products Sdn. Bhd. [45229-H] [“Pihak Penganjur”] dan dibuka kepada semua penduduk Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas pada 01/10/2017.

2.Golongan individu berikut tidak layak untuk menyertai Peraduan ini:
[a] Kakitangan Pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka
[anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri]; dan /atau

[b] Wakil, kakitangan, pekerja dan / atau ejen pembekal khidmat pengiklanan dan / atau Peraduan Pihak Penganjur
[termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya], dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik-beradik,
termasuk suami/isteri].

Tempoh
1.Peraduan ini akan bermula dari 01/10/2017 pada “00:00:001” hingga 14/11/2017 pada “23:59:59” [“Tempoh Peraduan”]. Pihak Penganjur berhak meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa sahaja tanpa memberi notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan
1.Untuk menyertai Peraduan ini, beli mana-mana dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ tin yang turut serta [semua varian kecuali NESCAFÉ Ipoh White Coffee 240ml] dari mana-mana kedai Petron terpilih di dalam satu [1] resit rasmi yang bertarikh di dalam Tempoh Peraduan [“Resit Rasmi”].

Hanya produk NESTLÉ edaran pihak Penganjur sahaja layak diterima. Peserta boleh mengemukakan lebih daripada dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ di dalam satu Resit Rasmi.

Setiap dua [2] produk akan diperuntukkan satu [1] nombor bersiri secara automatik, sebagai contoh; Resit Rasmi mengandungi pembelian enam [6] produk sedia minum NESCAFÉ tin, peserta layak mendapat tiga [3] nombor bersiri.

2.Penyertaan Peraduan ini adalah secara digital melalui WhatsApp Messaging [“WAM”] dari sebarang nombor telefon bimbit terdaftar di Malaysia. Peserta dikehendaki menulis nama penuh seperti di MyKad dan nombor MyKad di muka hadapan resit, ambil gambar Resit Rasmi dan hantar gambar dan butiran tersebut melalui WAM ke 017 8868 509.

Peserta MESTI menyimpan semua Resit Rasmi asal yang dikemukakan dalam penyertaan untuk pengesahan Pemenang dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk menunjukkan BP apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah.

3.Nombor WAM 017 8868 509 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, TIADA perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua Penyertaan yang dikemukakan/dihantar oleh Peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Penganjur tidak akan membalas segala pertanyaan atau rujukan melalui WAM.

4.Penganjur berhak untuk meminta dokumen pengenalan sebagai bukti dan untuk tujuan mengesahkan identiti Peserta.

5.Setiap peserta berhak/layak menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan satu [1] Resit Rasmi unik yang lengkap dengan butiran yang dikehendaki. Penyertaan dengan butiran yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca dan/atau tidak tepat dan tidak betul, berulang dan/atau gambar Resit Rasmi tidak jelas akan dibatalkan.

6.Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu-lintas di internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

Hadiah-Hadiah
1.Terdapat tiga [3] Hadiah Harian, berupa kad ‘Touch N Go’ bernilai tiga ratus Ringgi [RM300] setiap satu, untuk dimenangi setiap hari selama empat puluh lima [45] hari. Jumlah Hadiah Harian untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan adalah satu ratus tiga puluh lima [135].

[a] Jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan setiap hari akan dibahagikan dengan tiga [3] bagi menentukan nombor bersiri yang menang. Nombor bersiri yang terpilih adalah nombor bulat terdekat yang lebih rendah yang didapati selepas pembahagian.

Contoh:
Jika jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan setiap hari adalah 1,000, jumlah ini akan dibahagikan kepada tiga [3] bagi menentukan nombor bersiri yang menang. Pemenang-pemenangnya adalah penyertaan dengan nombor bersiri ke-333 sebagai pemenang nombor bersiri pertama dan nombor bersiri ke-666 sebagai pemenang nombor bersiri kedua dan berikutnya.

2.Peserta-peserta layak memenangi satu [1] Hadiah Harian sahaja sepanjang Tempoh Peraduan.

3.Pemenang akan diberitahu melalui WAM. Senarai pemenang-pemenang juga akan diumumkan di laman web Pihak Penganjur [www.nestle.com.my]. Semua hadiah-hadiah mesti dituntut dalam tempoh tiga [3] bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan menerusi WAM kepada pemenang tidak diterima atau lewat diterima.

4.Pihak Penganjur berhak di atas budi bicara mutlaknya, menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang senilai dengannya, pada bila-bila masanya tanpa memberi notis terlebih dahulu. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik dan akan diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’ dan tidak boleh ditukarkan dengan kredit dan barangan lain atau baucar secara sebahagian atau sepenuhnya.

5.Semua pemenang mestilah mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Pihak Penganjur dan/atau pihak yang menyediakan hadiah dan juga terma dan syarat yang disertakan bersama hadiah berkenaan, jika ada.

6.Resit Rasmi dan/atau gambar yang palsu dan/atau tidak lengkap dan penyertaan duplikasi akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah.

Liabiliti & Tanggungjawab
1.Pemenang dan warisnya akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang kerugian, kejadian tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kehilangan nyawa) akibat mengambil bahagian di dalam Peraduan ini, menuntut dan/atau menggunakan hadiah Peraduan ini dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Pihak Penganjur terhadap sebarang liabiliti.

2.Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan ini dan menuntut hadiah adalah tanggungjawab pemenang sepenuhnya.

Hak Penganjur
1.Pihak Penganjur berhak menggunakan nama dan/atau gambar pemenang dan hadiah-hadiahnya sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan dan/atau perdagangan dan/atau publisiti dan pemenang tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.

2.Penganjur berhak menggunakan budi bicara mutlaknya untuk membatalkan kelayakan mana-mana Peserta yang didapati atau disyaki membega proses penghantaran penyertaan Peraduan atau pengendalian Peraduan dan Penganjur berhak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana individu yang dipercayai melakukan aktiviti penipuan atau aktiviti lain yang menjejaskan Peraduan.

3.Penganjur berhak untuk meminda, menggantung atau membatalkan Peraduan sekiranya Penganjur tidak dapat mengendalikan Peraduan seperti yang dirancang termasuk tetapi tidak terhad kepada campur tangan tidak sah, penipuan, kegagalan teknikal atau sebarang sebab lain di luar kawalan Penganjur, walaupun dengan usaha terbaik
Penganjur.

Notis Privasi
1.Dengan menyertai PERADUAN BELI NESCAFÉ DAN MENANG BERSAMA PETRON, anda telah bersetuju untuk Nestlé Products Sdn. Bhd. dan mana-mana syarikat pegangan, subsidiari atau berkaitannya sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016 (“Kumpulan Nestlé Malaysia”) dan pembekal-pembekal perkhidmatan, ejen-ejen dan kontraktor-kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami (“Pihak-Pihak Ketiga Lantikan”) (secara kolektif “Penganjur” atau “kami”) memproses maklumat peribadi anda yang dikemukakan dalam borang penyertaan bagi tujuan PERADUAN BELI NESCAFÉ DAN MENANG BERSAMA PETRON.Ini termasuk mendedahkan nama anda kepada masyarakat umum apabila anda menjadi pemenang dalam sesuatu pertandingan atau menyertai acara kami dengan menerbitkan nama, gambar-gambar dan lain-lain maklumat peribadi anda tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.

2.Sekiranya anda bersetuju untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi seseorang yang anda berhasrat untuk merujuk kepada Penganjur, anda mengakui bahawa anda telah mendapatkan persetujuan daripada individu tersebut untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadinya kepada kami dan untuk dihubungi oleh kami.

3.Berkenaan dengan golongan bawah umur atau individu-individu yang tidak layak di bawah undang-undang untuk memberi kebenaran, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi pihak mereka dan untuk bersetuju bagi pihak mereka kepada pemprosesan maklumat peribadi mereka selaras dengan Notis Privasi ini.

4.Pada masa tertentu Penganjur mungkin melantik Pihak-Pihak Ketiga Lantikan untuk memproses maklumat peribadi anda. Semua Pihak-Pihak Ketiga Lantikan adalah terikat secara kontrak untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menyimpan maklumat dengan selamat dan tidak menggunakan maklumat peribadi anda dalam apa jua cara selain daripada yang dinyatakan di sini dan dalam Polisi Privasi kami di http://www.nestle.com.my/info/privacy_policy.

5.Pihak Penganjur adalah sebuah syarikat global dan maklumat peribadi anda mungkin akan dipindahkan merentasi sempadan. Penganjur akan memastikan bahawa data anda hanya akan dipindahkan ke negara yang mempunyai tahap undang-undang perlindungan data yang sama atau setara, seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi kami di
http://www.nestle.com.my/info/privacy_policy.

6.Setakat mana undang-undang terpakai membenarkan, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, meminta untuk mengemaskini atau membetulkan, data peribadi anda yang disimpan oleh kami.

Semua permintaan atau pertanyaan bertulis anda hendaklah dialamatkan kepada:
• Hubungi: Pegawai Perlindungan Data Peribadi
• Alamat: Nestlé Products Sdn. Bhd., 22-1, Tingkat 22, Menara Surian, No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara, 47810
Petaling Jaya, Selangor.
Atau
• Borang Web :
Atau
• Hubungi kami : 1-800-88-3433

7.Sila ambil perhatian bahawa Penganjur memerlukan maklumat peribadi anda untuk memproses penyertaan anda dalam PERADUAN BELI NESCAFÉ DAN MENANG BERSAMA PETRON tanpa maklumat yang diperlukan, kami tidak akan dapat memproses permohonan anda.

8.Untuk penerangan terperinci mengenai amalan privasi kami, sila rujuk kepada Polisi Privasi kami di

http://www.nestle.com.my/info/privacy_policy. Kami berhak untuk mengemaskini dan meminda Notis Privasi ini atau
Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa.

Terma & Syarat
1.Keputusan Pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

2.Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Terma dan Syarat ini serta
keputusan Pihak Penganjur.

3.Pihak Penganjur berhak meminda Terma dan Syarat Peraduan ini dari semasa ke semasa. Sila rujuk
www.nestle.com.my/brands/contest untuk maklumat lanjut.

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?