Peraduan Nestlé Nescafe 2017


Anda peminum atau pengemar minuman sedia minum NESCAFÉ ? Jika ya peraduan ini amat sesuai anda sertai.

Dengan pembelian 2 produk sedia minum NESCAFÉ sama ada tin, UHT atau PET dari mana-mana kedai di dalam satu [1] resit rasmi yang bertarikh di dalam Tempoh Peraduan  anda layak untuk sertai peraduan ini.

Hanya produk NESTLÉ edaran pihak Penganjur sahaja layak diterima. Peserta boleh mengemukakan lebih daripada dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ di dalam satu Resit Rasmi.

Setiap dua [2] produk akan diperuntukkan satu [1] nombor bersiri secara automatik, sebagai contoh, Resit Rasmi mengandungi pembelian enam [6] produk sedia minum NESCAFÉ, peserta layak mendapat tiga [3] nombor bersiri.

Dalam peraduan ini ada 1 Hadiah Utama Mingguan (Motor Vespa), 3 Hadiah Mingguan Kedua (Kamera GoPro 5) dan 250 Hadiah Saguhati Mingguan (Baucar Petronas bernilai RM100)

kredit gambar rajah Nestle Malaysia

Tempoh Peraduan Mingguan adalah:

  • Minggu 1: 4 – 10 Sep 2017
  • Minggu 2: 11 -17 Sep 2017
  • Minggu 3: 18 – 24 Sep 2017
  • Minggu 4: 25 Sep – 1 Okt 2017
  • Minggu 5: 2 – 8 Okt 2017
  • Minggu 6: 9 – 15 Okt 2017
  • Minggu 7: 16 – 22 Okt 2017
  • Minggu 8: 23 – 29 Okt 2017

Pemenang ditentukan menerusi kaedah no. bersiri yang dibahagi. Kiranya macam “lucky draw” lah.

Tempoh Peraduan Berlangsung: 4 September 2017 hingga 29 Oktober 2017 pada “23:59:59.

Nasihat eMenang: Jangan beli semata-mata untuk join peraduan sebab nanti kalau tak menang hadiah mesti kecewa selain membazir duit. Beli jika memang ada keperluan untuk beli atau minum sahaja.

Cara

Langkah-langkah:

  • Beli mana-mana 2x  UHT / Tin / PET dalam 1 resit.
  • WhatsApp gamba resit pembelian dan taip Nama Penuh dan No. MyKad Pengenalan dan hantar Whatsapp ke 018 792 5695.

Baca Untuk Lebih Detail:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan

1.Untuk menyertai Peraduan ini, beli dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ tin/UHT/PET dari mana-mana kedai di dalam satu [1] resit rasmi yang bertarikh di dalam Tempoh Peraduan [“Resit Rasmi”]. Hanya produk NESTLÉ edaran pihak Penganjur sahaja layak diterima. Peserta boleh mengemukakan lebih daripada dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ di dalam satu Resit Rasmi. Setiap dua [2] produk akan diperuntukkan satu [1] nombor bersiri secara automatik, sebagai contoh; Resit Rasmi mengandungi pembelian enam [6] produk sedia minum NESCAFÉ, peserta layak mendapat tiga [3] nombor bersiri.

2.Penyertaan Peraduan ini adalah secara digital melalui WhatsApp Messaging [“WAM”] dari sebarang nombor telefon bimbit terdaftar di Malaysia. Peserta dikehendaki menaip butiran nama penuh seperti di MyKad dan nombor MyKad, ambil gambar Resit Rasmi dan hantar gambar dan butiran tersebut melalui WAM ke 018 792 5695. Peserta MESTI menyimpan Resit Rasmi asal yang dikemukakan dalam penyertaan untuk pengesahan Pemenang dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk menunjukkan Resit Rasmi apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah.

3.Nombor WAM 018 792 5695 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, TIADA perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua Penyertaan yang dikemukakan/dihantar oleh Peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Penganjur tidak akan membalas segala pertanyaan atau rujukan melalui WAM.

4.Penganjur berhak untuk meminta dokumen pengenalan sebagai bukti dan untuk tujuan mengesahkan identiti Peserta.

5.Setiap peserta berhak/layak menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan satu [1] Resit Rasmi unik yang lengkap dengan butiran yang dikehendaki. Penyertaan dengan butiran yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca dan/atau tidak tepat dan tidak betul, berulang dan/atau gambar Resit Rasmi tidak jelas akan dibatalkan.

6.Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu-lintas di internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

sumber

Hadiah

Terma & Syarat

Syarat & Peraturan Peraduan
Pihak Penganjur & Kelayakan

1.PERADUAN NESCAFÉ WHATSAPP & MENANG [“Peraduan”] ini dianjurkan oleh NESTLÉ Products Sdn. Bhd. [45229-H] [“Pihak Penganjur”] dan dibuka kepada semua penduduk tetap sah Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas pada 04/09/2017.

2.Golongan individu berikut tidak layak untuk menyertai Peraduan ini:

[a] Kakitangan Pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri]; dan /atau

[b] Wakil, kakitangan, pekerja dan / atau ejen pembekal khidmat pengiklanan dan / atau Peraduan Pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya], dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri].

Tempoh
1.Peraduan ini akan bermula dari 04/09/2017 pada “00:00:001” hingga 29/10/2017 pada “23:59:59” [“Tempoh Peraduan”]. Pihak Penganjur berhak meminda Tempoh Peraduan pada bila-bila masa sahaja tanpa memberi notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan

1.Untuk menyertai Peraduan ini, beli dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ tin/UHT/PET dari mana-mana kedai di dalam satu [1] resit rasmi yang bertarikh di dalam Tempoh Peraduan [“Resit Rasmi”]. Hanya produk NESTLÉ edaran pihak Penganjur sahaja layak diterima. Peserta boleh mengemukakan lebih daripada dua [2] produk sedia minum NESCAFÉ di dalam satu Resit Rasmi. Setiap dua [2] produk akan diperuntukkan satu [1] nombor bersiri secara automatik, sebagai contoh; Resit Rasmi mengandungi pembelian enam [6] produk sedia minum NESCAFÉ, peserta layak mendapat tiga [3] nombor bersiri.

2.Penyertaan Peraduan ini adalah secara digital melalui WhatsApp Messaging [“WAM”] dari sebarang nombor telefon bimbit terdaftar di Malaysia. Peserta dikehendaki menaip butiran nama penuh seperti di MyKad dan nombor MyKad, ambil gambar Resit Rasmi dan hantar gambar dan butiran tersebut melalui WAM ke 018 792 5695. Peserta MESTI menyimpan Resit Rasmi asal yang dikemukakan dalam penyertaan untuk pengesahan Pemenang dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk menunjukkan Resit Rasmi apabila diminta akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah.

3.Nombor WAM 018 792 5695 adalah talian khas yang disediakan oleh Penganjur, TIADA perakuan penerimaan akan dihantar oleh Penganjur berkaitan semua Penyertaan yang dikemukakan/dihantar oleh Peserta kepada Penganjur melalui WhatsApp. Penganjur tidak akan membalas segala pertanyaan atau rujukan melalui WAM.

4.Penganjur berhak untuk meminta dokumen pengenalan sebagai bukti dan untuk tujuan mengesahkan identiti Peserta.

5.Setiap peserta berhak/layak menghantar lebih daripada satu [1] penyertaan tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan satu [1] Resit Rasmi unik yang lengkap dengan butiran yang dikehendaki. Penyertaan dengan butiran yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca dan/atau tidak tepat dan tidak betul, berulang dan/atau gambar Resit Rasmi tidak jelas akan dibatalkan.

6.Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan, kegagalan operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tanpa izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau gangguan teknikal terhadap sebarang rangkaian atau talian telefon, laman web, sistem komputer dalam talian, pelayan atau penyedia perkhidmatan, peralatan komputer, sistem, peranti, perisian, kegagalan e-mel atau penerimaan penyertaan disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan lalu-lintas di internet atau perkhidmatan telekomunikasi.

Hadiah-Hadiah
1.Hadiah-Hadiah:

[b] Tempoh Peraduan Mingguan adalah:

Minggu 1: 4 – 10 Sep 2017
Minggu 2: 11 -17 Sep 2017
Minggu 3: 18 – 24 Sep 2017
Minggu 4: 25 Sep – 1 Okt 2017
Minggu 5: 2 – 8 Okt 2017
Minggu 6: 9 – 15 Okt 2017
Minggu 7: 16 – 22 Okt 2017
Minggu 8: 23 – 29 Okt 2017

2.Penentuan Pemenang-pemenang:

[a] Hadiah Mingguan Saguhati

Jika jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan sepanjang Tempoh Peraduan Mingguan adalah 10,000, jumlah ini akan dibahagikan kepada dua ratus lima puluh [250], sebagai contoh; 10,000 ÷ 250 = 40. Pemenang-pemenang Hadiah Mingguan Ketiga adalah penyertaan dengan nombor bersiri ke-40 sebagai pemenang nombor bersiri pertama dan nombor bersiri ke-80 sebagai pemenang nombor bersiri kedua dan berikutnya.

[b] Hadiah Mingguan Kedua
Jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan sepanjang Tempoh Peraduan Mingguan dan selepas ditolak dua ratus lima puluh [250] pemenang-pemenang Hadiah Mingguan Saguhati, akan dibahagikan kepada tiga [3], sebagai contoh; 10,000 – 250 = 9,750 ÷ 3 = 3,250. Pemenang-pemenang Hadiah Mingguan Kedua adalah nombor bersiri ke-3,250 sebagai pemenang nombor bersiri pertama dan nombor bersiri ke-6,500 sebagai pemenang nombor bersiri kedua dan berikutnya.

[c] Hadiah Mingguan Utama
Jumlah nombor bersiri yang diperuntukkan sepanjang Tempoh Peraduan Mingguan dan selepas ditolak dua ratus lima puluh [250] pemenang-pemenang Hadiah Mingguan Saguhati dan tiga [3] pemenang-pemenang Hadiah Mingguan Kedua, akan dibahagikan kepada dua [2], sebagai contoh; 10,000 –250–3 = 9,747 ÷ 2 = 4,873. Pemenang Hadiah Mingguan Utama adalah nombor bersiri ke-4,873.

3.Peserta-peserta layak memenangi satu [1] Hadiah Mingguan Saguhati dan satu [1] Hadiah Mingguan Utama ATAU satu [1] Hadiah Mingguan Kedua sahaja sepanjang Tempoh Peraduan.

4.Pemenang akan diberitahu melalui WAM. Senarai pemenang-pemenang juga akan diumumkan di laman web Pihak Penganjur [www.nestle.com.my]. Semua hadiah-hadiah mesti dituntut dalam tempoh tiga [3] bulan dari tarikh surat pemberitahuan tuntutan hadiah. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan menerusi pos kepada pemenang tidak diterima atau lewat diterima.

5.Pihak Penganjur berhak di atas budi bicara mutlaknya, menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang senilai dengannya, pada bila-bila masanya tanpa memberi notis terlebih dahulu. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik dan akan diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’ dan tidak boleh ditukarkan dengan tunai, kredit dan barangan lain atau baucar secara sebahagian atau sepenuhnya. Semuah hadiah-hadiah diterima sepenuhnya atas risiko pemenang-pemenang dan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Pihak Penganjur, dan/atau pihak yang menyediakan hadiah tidak bersama sebarang waranti.

6.Semua pemenang mestilah mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Pihak Penganjur dan/atau pihak yang menyediakan hadiah dan juga terma dan syarat yang disertakan bersama hadiah berkenaan, jika ada.

7.Resit Rasmi dan/atau gambar yang palsu dan/atau tidak lengkap dan penyertaan duplikasi akan mengakibatkan pembatalan kelayakan dan hadiah.

Liabiliti & Tanggungjawab
1.Pemenang dan warisnya akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang kerugian, kejadian tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kehilangan nyawa) akibat mengambil bahagian di dalam Peraduan ini, menuntut dan/atau menggunakan hadiah Peraduan ini dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Pihak Penganjur terhadap sebarang liabiliti.

2.Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan ini dan menuntut hadiah adalah tanggungjawab pemenang sepenuhnya.

Hak Penganjur
1.Pihak Penganjur berhak menggunakan nama dan/atau gambar pemenang dan hadiah-hadiahnya sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan dan/atau perdagangan dan/atau publisiti dan pemenang tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.

Notis Privasi
1.Dengan menyertai PERADUAN NESCAFÉ WHATSAPP & MENANG anda telah bersetuju untuk Nestlé Products Sdn. Bhd. dan mana-mana syarikat pegangan, subsidiari atau berkaitannya sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Syarikat 2016 (“Kumpulan Nestlé Malaysia”) dan pembekal-pembekal perkhidmatan, ejen-ejen dan kontraktor-kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami (“Pihak-Pihak Ketiga Lantikan”) (secara kolektif “Penganjur” atau “kami”) memproses maklumat peribadi anda yang dikemukakan dalam borang penyertaan bagi tujuan PERADUAN NESCAFÉ WHATSAPP & MENANG. Ini termasuk mendedahkan nama anda kepada masyarakat umum apabila anda menjadi pemenang dalam sesuatu pertandingan atau menyertai acara kami dengan menerbitkan nama, gambar-gambar dan lain-lain maklumat peribadi anda tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.

2.Sekiranya anda bersetuju untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi seseorang yang anda berhasrat untuk merujuk kepada Penganjur, anda mengakui bahawa anda telah mendapatkan persetujuan daripada individu tersebut untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadinya kepada kami dan untuk dihubungi oleh kami.

3.Berkenaan dengan golongan bawah umur atau individu-individu yang tidak layak di bawah undang-undang untuk memberi kebenaran, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi pihak mereka dan untuk bersetuju bagi pihak mereka kepada pemprosesan maklumat peribadi mereka selaras dengan Notis Privasi ini.

4.Pada masa tertentu Penganjur mungkin melantik Pihak-Pihak Ketiga Lantikan untuk memproses maklumat peribadi anda. Semua Pihak-Pihak Ketiga Lantikan adalah terikat secara kontrak untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menyimpan maklumat dengan selamat dan tidak menggunakan maklumat peribadi anda dalam apa jua cara selain daripada yang dinyatakan di sini dan dalam Polisi Privasi kami di http://www.nestle.com.my/info/privacy_policy.

5.Pihak Penganjur adalah sebuah syarikat global dan maklumat peribadi anda mungkin akan dipindahkan merentasi sempadan. Penganjur akan memastikan bahawa data anda hanya akan dipindahkan ke negara yang mempunyai tahap undang-undang perlindungan data yang sama atau setara, seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi kami di http://www.nestle.com.my/info/privacy_policy.

6.Setakat mana undang-undang terpakai membenarkan, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, meminta untuk mengemaskini atau membetulkan, data peribadi anda yang disimpan oleh kami.

Semua permintaan atau pertanyaan bertulis anda hendaklah dialamatkan kepada:

• Hubungi: Pegawai Perlindungan Data Peribadi
• Alamat: Nestlé Products Sdn. Bhd., 22-1, Tingkat 22, Menara Surian, No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor.
Atau
• Borang Web :
Atau
• Hubungi kami : 1-800-88-3433

7.Sila ambil perhatian bahawa Penganjur memerlukan maklumat peribadi anda untuk memproses penyertaan anda dalam PERADUAN NESCAFÉ WHATSAPP & MENANG tanpa maklumat yang diperlukan, kami tidak akan dapat memproses permohonan anda.

8.Untuk penerangan terperinci mengenai amalan privasi kami, sila rujuk kepada Polisi Privasi kami di http://www.nestle.com.my/info/privacy_policy. Kami berhak untuk mengemaskini dan meminda Notis Privasi ini atau Polisi Privasi kami dari semasa ke semasa.

Terma & Syarat
1.Keputusan Pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

2.Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Terma dan Syarat ini serta keputusan Pihak Penganjur.

3.Pihak Penganjur berhak meminda Terma dan Syarat Peraduan ini dari semasa ke semasa. Sila rujuk www.nestle.com.my/brands/contest untuk maklumat lanjut.

sumber

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?