Peraduan Eveready ‘Sparkling Family Moments Through Generations’


Peraduan ini sesuai disertai oleh pengguna produk Eveready dan Energizer.

Dengan pembelian mana-mana produk Eveready dan/atau Energizer yang bernilai RM10.00 dan ke atas (termasuk GST) dalam resit tunggal dari mana-mana pasar raya/kedai yang turut serta dalam Tempoh Peraduan, anda layak untuk serati peraduan inmi. Setiap pembelian tersebut melayakkan peserta untuk menghantar satu (1) penyertaan.

Borang peraduan hanya boleh dihantar menggunakan pos biasa sahaja. Tidak boleh guna Pos laju.

Borang peraduan boleh didapati di kedai-kedai atau pasaraya berhampiran anda. Jika ada sebarang pertanyaan berkaitan peraduan ini boleh tanya DISINI.

Cara pemilihan pemenang:

a. Hadiah Utama x 1:
i. Para pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 2, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 10,501 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 5,250. Maka penyertaan layak ke-5,250 akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Utama. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-5,250 adalah penyertaan layak ke-5,249.

Hadiah Kedua x 5:
i. Para pemenang Hadiah Kedua yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 5.5, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 10,501 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 5.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 1,909.

Maka penyertaan layak ke-1,909, ke-3,818, ke-5,727 dan seterusnya akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Kedua setiap satu. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-1,909 adalah penyertaan layak ke-1,908.

Hadiah Ketiga x 10:
i. Para pemenang Hadiah Ketiga yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 10.5, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 10,501 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 10.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 1,000. Maka penyertaan layak ke-1,000, ke-2,000, ke-3,000 dan seterusnya akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Ketiga setiap satu.

Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-1,000 adalah penyertaan layak ke-999.

Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan diwajibkan menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang.

Tempoh Peraduan: 15 Julai 2017 hingga 30 September 2017

Nasihat dari eMenang: Jangan beli semta-mta untuk join peraduan sebab nanti kalau tak menang hadiah mesti kecewa selain membazir duit. Beli jika anda memang ada keperluan untuk beli sahaja,

Cara

Penyertaan Peraduan:

a. Para peserta mestilah membeli mana-mana produk Eveready dan/atau Energizer yang bernilai RM10.00 dan ke atas (berdasarkan jumlah yang dibayar termasuk GST) dalam resit tunggal dari mana-mana pasar raya/kedai yang turut serta dalam Tempoh Peraduan. Setiap pembelian tersebut melayakkan peserta untuk menghantar satu (1) penyertaan.

b. Lengkapkan borang penyertaan dengan butiran peribadi.

c. Pancar/suluh borang penyertaan untuk mengetahui aktiviti/gambar tersembunyi. Setelah mengetahui aktiviti/gambar tersembunyi, pilih jawapan yang betul.

d. Lampirkan resit tunggal asal (bertarikh dalam Tempoh Peraduan) dengan pembelian RM10.00 dan ke atas mana-mana produk Eveready dan/atau Energizer yang turut serta sebagai bukti pembelian.

e. Hantar penyertaan melalui pos biasa ke: Peraduan Eveready ‘Sparking Family Moments Through Generations’, Peti Surat 3292, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.

f. Salinan fotostat borang penyertaan adalah dibenarkan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan tetapi setiap penyertaan mestilah disertakan dengan bukti pembelian yang ditetapkan. Bagi mengelakkan keraguan, setiap resit sah atau bukti pembelian layak untuk satu (1) penyertaan sahaja.

g. Bukti kiriman borang penyertaan tidak akan dianggap sebagai bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas penyertaan yang hilang, lewat atau tersilap alamat.
h. Penyertaan-penyertaan yang diterima melalui perkhidmatan kurier, penghantaran ekspres, penghantaran berdaftar dan/atau sebarang kaedah penghantaran yang lain selain daripada yang dinyatakan akan dibatalkan secara automatik.

i. Pihak Penganjur berhak membatalkan kelayakan peserta secara automatik bagi sebarang penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak dan lewat atau penyertaan tanpa resit yang betul atau sah.

j. Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan resit-resit yang sukar dibaca, rosak dan diubah.

Hadiah

Hadiah-hadiah Peraduan:

  • Hadiah Utama x 1: Honda BR-V 1.5L E.
  • Hadiah Pertama x 5: Skuter Suzuki Nex setiap satu.
  • Hadiah Ketiga x 10: TV Samsung LED setiap satu.

– Hadiah akan diberikan dalam bentuk baucar tunai daripada kedai yang terpilih dalam jumlah yang sama dengan nilai peralatan pada masa percetakan borang penyertaan ini.

– Kereta dan skuter tidak termasuk insurans, kos pendaftaran dan cukai jalan, di mana kos-kos tersebut akan ditanggung olehPemenang. Pihak Penganjur berhak menukar warna kereta dan skuter ke warna yang lain.

Terma & Syarat

1. Peraduan Eveready ‘Sparkling Family Moments Through Generations’ akan berlangsung dari 15 Julai 2017 hingga 30 September 2017 (“Tempoh Peraduan”). Energizer Malaysia SdnBhd (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

2. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada 15 Julai 2017) kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.

3. Penyertaan Peraduan:
a. Para peserta mestilah membeli mana-mana produk Eveready dan/atau Energizer yang bernilai RM10.00 dan ke atas (berdasarkan jumlah yang dibayar termasuk GST) dalam resit tunggal dari mana-mana pasar raya/kedai yang turut serta dalam Tempoh Peraduan. Setiap pembelian tersebut melayakkan peserta untuk menghantar satu (1) penyertaan.

b. Lengkapkan borang penyertaan dengan butiran peribadi.

c. Pancar/suluh borang penyertaan untuk mengetahui aktiviti/gambar tersembunyi. Setelah mengetahui aktiviti/gambar tersembunyi, pilih jawapan yang betul.

d. Lampirkan resit tunggal asal (bertarikh dalam Tempoh Peraduan) dengan pembelian RM10.00 dan ke atas mana-mana produk Eveready dan/atau Energizer yang turut serta sebagai bukti pembelian.

e. Hantar penyertaan melalui pos biasa ke: Peraduan Eveready ‘Sparking Family Moments Through Generations’, Peti Surat 3292, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.

f. Salinan fotostat borang penyertaan adalah dibenarkan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan tetapi setiap penyertaan mestilah disertakan dengan bukti pembelian yang ditetapkan. Bagi mengelakkan keraguan, setiap resit sah atau bukti pembelian layak untuk satu (1) penyertaan sahaja.

g. Bukti kiriman borang penyertaan tidak akan dianggap sebagai bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas penyertaan yang hilang, lewat atau tersilap alamat.
h. Penyertaan-penyertaan yang diterima melalui perkhidmatan kurier, penghantaran ekspres, penghantaran berdaftar dan/atau sebarang kaedah penghantaran yang lain selain daripada yang dinyatakan akan dibatalkan secara automatik.

i. Pihak Penganjur berhak membatalkan kelayakan peserta secara automatik bagi sebarang penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak dan lewat atau penyertaan tanpa resit yang betul atau sah.

j. Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan resit-resit yang sukar dibaca, rosak dan diubah.

4. Cara pemilihan pemenang:
a. Hadiah Utama x 1:
i. Para pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 2, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 10,501 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 2 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 5,250. Maka penyertaan layak ke-5,250 akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Utama. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-5,250 adalah penyertaan layak ke-5,249.

b. Hadiah Kedua x 5:
i. Para pemenang Hadiah Kedua yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 5.5, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 10,501 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 5.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 1,909.

Maka penyertaan layak ke-1,909, ke-3,818, ke-5,727 dan seterusnya akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Kedua setiap satu. Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-1,909 adalah penyertaan layak ke-1,908.

c. Hadiah Ketiga x 10:
i. Para pemenang Hadiah Ketiga yang layak akan ditentukan berdasarkan jumlah penyertaan yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan dibahagikan dengan 10.5, sebagai contoh: jika terdapat sebanyak 10,501 penyertaan layak diterima, nombor ini akan dibahagikan dengan 10.5 dan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat yang lebih rendah iaitu 1,000. Maka penyertaan layak ke-1,000, ke-2,000, ke-3,000 dan seterusnya akan disenarai pendekkan dan berpeluang memenangi Hadiah Ketiga setiap satu.

Jika penyertaan yang disenarai pendekkan dibatalkan kelayakannya, maka penyertaan layak seterusnya yang terdahulu akan menjadi pemenang gantian, sebagai contoh: pemenang gantian untuk penyertaan layak ke-1,000 adalah penyertaan layak ke-999.

d. Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon dan diwajibkan menjawab satu soalan dengan betul sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, pihak Penganjur berhak untuk memilih pemenang layak seterusnya. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab. Sekiranya peserta gagal menjawab soalan dengan betul, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang.

5. Hadiah-hadiah Peraduan:

a. Hadiah Utama x 1: Honda BR-V 1.5L E.
b. Hadiah Pertama x 5: Skuter Suzuki Nex setiap satu.
c. Hadiah Ketiga x 10: TV Samsung LED setiap satu.

i. Hadiah akan diberikan dalam bentuk baucar tunai daripada kedai yang terpilih dalam jumlah yang sama dengan nilai peralatan pada masa percetakan borang penyertaan ini.

d. Kereta dan skuter tidak termasuk insurans, kos pendaftaran dan cukai jalan, di mana kos-kos tersebut akan ditanggung olehPemenang. Pihak Penganjur berhak menukar warna kereta dan skuter ke warna yang lain.

e. Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sepanjang Tempoh Peraduan.

f. Kesemua hadiah mesti dituntut atas perbelanjaan sendiri dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan kemenangan hadiah. Hadiah-hadiah yang gagal dituntut enam puluh (60) hari selepas tarikh pemberitahuan kemenangan hadiah akan dilupuskan oleh Pihak Penganjur.

g. Pihak Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang sama nilainya pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai atau apa-apa format atas sebarang sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’.

h. Para pemenang akan diumumkan di laman Facebook Eveready Malaysia pada 23 Oktober 2017. Tarikh pengumuman pemenang adalah tidak muktamad. Penganjur berhak meminda atau menangguh tarikh, atas sebarang sebab pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis terlebih dahulu. Pihak Penganjur berhak untuk menukar medium untuk mengumumkan pemenang dengan menggunakan mana-mana kaedah yang sesuai jika perlu.

6. Para pemenang akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan ini.

7. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.

8. Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan peserta. Maklumat ini disimpan oleh pihak Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi peserta, pihak Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada pihak Penganjur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemasaran dan promosi yang kini dan di masa hadapan serta untuk menambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya. Sekiranya peserta memaklumkan pihak Penganjur melalui talian pelanggannya di 03-5624 3488 atau cst.msia@energizer.com atau melalui pesanan peribadi di Facebook Eveready Malaysia bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat peserta tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan kongsi lain untuk kegunaan bebas mereka.

9. Dengan menyertai Peraduan ini, setiap peserta harus bersetuju untuk mematuhi Syarat-Syarat dan Peraturan rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan muktamad pihak Penganjur.

10. Keputusan para pengadil adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.

11. Peserta bersetuju secara muktamad untuk mengetepikan dan melepaskan pihak Penganjur daripada sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin dialami atau ditanggung oleh peserta akibat daripada apa-apa tindakan atau peninggalan pihak Penganjur atau berhubung dengan atau menurut penyertaan peserta.

12. Peserta dengan ini bersetuju untuk memberi jaminan ganti rugi dan melepaskan pihak Penganjur, sekutunya, dan setiap daripada pengarah, pemegang saham, pekerja, rakan kongsi, agen, kontraktor, pembekal dan wakil-wakil mereka daripada segala kerugian, kerosakan, tuntutan, liabiliti, perbelanjaan atau kos yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyertaan peserta.

13. Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan peserta bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia. Sekiranya terdapat pertikaian yang timbul di bawah ini, pertikaian tersebut akan diselesaikan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa di Malaysia.

14. Peserta memberikan hak kepada pihak Penganjur lesen seluruh dunia, tidak boleh dibatalkan, bukan eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan apa-apa bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang dikemukakan peserta, untuk apa jua tujuan (“Kandungan Pengguna”) dalam apa-apa cara sebagaimana yang dianggap sesuai oleh pihak Penganjur. Peserta dengan sepenuhnya bertanggungjawab terhadap sebarang dan semua kandungan yang diserahkan kepada Penganjur dan peserta akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh kandungan tersebut. Peserta juga bersetuju bahawa pihak Penganjur bebas daripada menanggung rugi daripada dan terhadap semua tindakan, tindakan undang-undang, tuntutan atau permintaan, prosiding, kerugian, kerosakan, pampasan, kos (termasuk kos perundangan), caj dan perbelanjaan di mana pihak Penganjur mungkin atau akan ditanggung berkenaan dengan apa-apa kandungan yang diserahkan.

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?