Peraduan Fuel Frenzy Petronas


Dengan mengisi petrol atau Diesel bernilai minimum RM30 di Petronas, anda layak untuk menyertai Peraduan Fuel Frenzy Petronas ini.

Setiap hari sepanjang tempoh peraduan ini berlangsung seorang pemenang akan dipilih untuk memenagi hadiah UTAMA dan 40 pemenang akan dipilih untuk memenagi hadiah saguhati.

6. Pemilihan Pemenang (Kaedah Pemilihan )
6.1. Jumlah penyertaan yang diterima pada hari peraduan akan dibahagikan kepada 41 kumpulan. Contoh: sekiranya jumlah penyertaan adalah 2,279, jumlah berikut akan dibahagi dengan 41 untuk mengasingkan semua penyertaan kepada 41 kumpulan.

6.2. Dari 41 kumpulan tersebut, 1 kumpulan akan dipilih secara rawak pada setiap hari i.e. Kumpulan #2 sebagai “Kumpulan Hadiah Utama”. Pemenang Hadiah Utama akan dipilih berdasarkan penyertaan pertama dalam Kumpulan Hadiah Utama.

6.3. Pemenang Hadiah saguhati akan dipilih berdasarkan penyertaan ke-7 dalam kumpulan yang tidak dipilih sebagai kumpulan hadiah utama.

6.4. Pemenang yang layak akan dihubungi melalui SMS dari nombor 62666 dan akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki untuk menjawab soalan dengan tepat sebelum diisytiharkan pemenang sah. Sekiranya pemenang tidak dapat menjawab soalan tersebut, PDB berhak membatalkan penyertaan tersebut. Sekiranya percubaan pertama untuk menghubungi pemenang yang layak gagal i.e. tidak dijawab atau nombor yang dihubungi tiada dalam perkhidmatan, tiga (3) lagi percubaan akan dibuat dalam masa 2 jam dari percubaan pertama.

Nama pemenang akan disiarkan DISINI

Tempoh Peraduan: Peraduan ini akan berlangsung dari 9 Jun – 31 Julai 2017 (53 hari)

copyright Petronas

Untuk Maklumat lanjut boleh baca disini

Cara

4. Mekanisma Peraduan
4.1. Syarat Penyertaan:

4.1.1. Langkah 1: Isi Minyak (PETRONAS Primax 95, PETRONAS Primax 97, PETRONAS Dynamic Diesel, PETRONAS Dynamic Diesel Euro 5) amaun minima sebanyak RM30 dan simpan resit sebagai (“Bukti Pembelian”)

4.1.2. Langkah 2: SMS PETRONAS amaun pengisian”tax invoice number” Nama penuh seperti IC

 

**Contoh: PETRONAS 30,000000123456789,Yiew Kem Win

4.2. Tiada had penyertaan bagi setiap peserta. Tetapi, hanya 1 penyertaan bagi setiap bukti pembelian.

4.3. Setiap gandaan pembelian RM30 akan diberi 1 peluang contoh: RM30 – 1x peluang, RM60 – 2x peluang dan sebagainya.

4.4. Caj SMS untuk setiap penyertaan tertakluk kepada Caj Telco pelanggan masin gmasing.

4.5. Setiap SMS yang diterima oleh pelanggan akan dicaj RM0.30 contoh: pengesahan penerimaan penyertaan ataupun maklumbalas berkenaan penyertaan yang tidak sah.

4.6. Peserta perlu menyimpan bukti pembelian untuk pengesahan sekiranya dipilih sebagai pemenang.

4.7. Hanya resit asal diterima sebagai bukti pembelian.

4.8. PDB mempunyai hak untuk membatalkan penyertaan yang disertakan dengan resit yang tidak jelas atau yang diubahsuai.

4.9. Untuk setiap hari sepanjang tempoh peraduan, Peraduan akan bermula pada jam 12:00am dan tamat pada jam 11:59pm (“Hari Peraduan”)

4.10.Peserta hanya dibenarkan untuk menyertai peraduan ini melalui telefon bimbit/”Smartphone” sahaja.

4.11. PDB dan Syarikat yang terlibat dalam peraduan ini tidak akan bertanggungjawab terhadap kelewatan atau gangguan penghantaran atau penerimaan SMS mahupun penggunaan telefon bimbit/”Smartphone” yang tidak disahkan sempena peraduan ini.

Senarai Pemenang Boleh Tengok DISINI

Hadiah

Hadiah Peraduan
Terdapat 41 pemenang harian sepanjang tempoh peraduan.

  • Hadiah Utama 1X 53 (Jumlah 53): Minyak percuma (dalam bentuk PETRONAS Gift Card) bernilai RM6,000.00 seorang
  • Hadiah saguhati x 40X 53 (Jumlah 2,120): Minyak percuma (dalam bentuk PETRONAS Gift Card) bernilai RM100.00 seorang)

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN “Fuel Frenzy” PETRONAS DAGANGAN
BERHAD

1. Penganjur
1.1. PETRONAS Dagangan Berhad (“PDB”) merupakan penganjur “FUEL
FRENZY” (Peraduan)

2. Kelayakan
2.1. Peraduan ini dibuka kepada semua pelanggan PDB yang melanggani
perkhidmatan mobil Maxis, Digi, Celcom, U Mobile dan XOX, kecuali kategori individu berikut yang tidak layak untuk mengambil bahagian dalam peraduan (“Perserta”)

2.1.1.Kakitangan tetap/contract PETRONAS (termasuk syarikat-syarikat bersekutu dan berkaitannya)

2.1.2. Rakan Niaga Stesen PETRONAS dan kakitangan Rakan Niaga
2.1.3.Kakitangan agensi pengiklanan / promosi untuk PDB : McCann Erikson (Malaysia) Sdn. Bhd. , Muafakat Armada Sdn. Bhd. dan MNC Wireless Berhad. (termasuk syarikat-syarikat bersekutu dan berkaitannya)

3. Tempoh peraduan
3.1. Peraduan ini akan berlangsung dari 9 Jun – 31 Julai 2017 (53 hari) (“Tempoh Peraduan”).

3.2. Semua penyertaan yang diterima yang tidak merangkumi tempoh peraduan akan dibatal secara automatik.

4. Mekanisma Peraduan
4.1. Syarat Penyertaan:

4.1.1. Langkah 1: Isi Minyak (PETRONAS Primax 95, PETRONAS Primax 97, PETRONAS Dynamic Diesel, PETRONAS Dynamic Diesel Euro 5) amaun minima sebanyak RM30 dan simpan resit sebagai (“Bukti Pembelian”)

4.1.2. Langkah 2: SMS PETRONASamaun pengisian”tax invoice number” Nama penuh seperti IC

4.2. Tiada had penyertaan bagi setiap peserta. Tetapi, hanya 1 penyertaan bagi setiap bukti pembelian.

4.3. Setiap gandaan pembelian RM30 akan diberi 1 peluang contoh: RM30 – 1x peluang, RM60 – 2x peluang dan sebagainya.

4.4. Caj SMS untuk setiap penyertaan tertakluk kepada Caj Telco pelanggan masin gmasing.

4.5. Setiap SMS yang diterima oleh pelanggan akan dicaj RM0.30 contoh: pengesahan penerimaan penyertaan ataupun maklumbalas berkenaan penyertaan yang tidak sah.

4.6. Peserta perlu menyimpan bukti pembelian untuk pengesahan sekiranya dipilih sebagai pemenang.

4.7. Hanya resit asal diterima sebagai bukti pembelian.

4.8. PDB mempunyai hak untuk membatalkan penyertaan yang disertakan dengan resit yang tidak jelas atau yang diubahsuai.

4.9. Untuk setiap hari sepanjang tempoh peraduan, Peraduan akan bermula pada jam 12:00am dan tamat pada jam 11:59pm (“Hari Peraduan”)

4.10.Peserta hanya dibenarkan untuk menyertai peraduan ini melalui telefon bimbit/”Smartphone” sahaja.

4.11. PDB dan Syarikat yang terlibat dalam peraduan ini tidak akan bertanggungjawab terhadap kelewatan atau gangguan penghantaran atau penerimaan SMS mahupun penggunaan telefon bimbit/”Smartphone” yang tidak disahkan sempena peraduan ini.

5. Hadiah Peraduan
5.1. Terdapat 41 pemenang harian sepanjang tempoh peraduan(“Hadiah”):
5.1.1.Hadiah Utama 1X 53 (Jumlah 53): Minyak percuma (dalam bentuk
PETRONAS Gift Card) bernilai RM6,000.00 seorang

5.1.2.Hadiah saguhati x 40X 53 (Jumlah 2,120): Minyak percuma (dalam bentuk PETRONAS Gift Card) bernilai RM100.00 seorang

5.2. Setiap peserta dibenarkan untuk memenangi satu (1) Hadiah Utama dan maksima tiga (3) hadiah saguhati sepanjang tempoh peraduan.

6. Pemilihan Pemenang
6.1. Jumlah penyertaan yang diterima pada hari peraduan akan dibahagikan kepada 41 kumpulan. Contoh: sekiranya jumlah penyertaan adalah 2,279, jumlah berikut akan dibahagi dengan 41 untuk mengasingkan semua penyertaan kepada 41 kumpulan.

6.2. Dari 41 kumpulan tersebut, 1 kumpulan akan dipilih secara rawak pada setiap hari i.e. Kumpulan #2 sebagai “Kumpulan Hadiah Utama”. Pemenang Hadiah Utama akan dipilih berdasarkan penyertaan pertama dalam Kumpulan Hadiah Utama.

6.3. Pemenang Hadiah saguhati akan dipilih berdasarkan penyertaan ke-7 dalam kumpulan yang tidak dipilih sebagai kumpulan hadiah utama.

6.4. Pemenang yang layak akan dihubungi melalui SMS dari nombor 62666 dan akan dihubungi melalui telefon dan dikehendaki untuk menjawab soalan dengan tepat sebelum diisytiharkan pemenang sah. Sekiranya pemenang tidak dapat menjawab soalan tersebut, PDB berhak membatalkan penyertaan tersebut. Sekiranya percubaan pertama untuk menghubungi pemenang yang layak gagal i.e. tidak dijawab atau nombor yang dihubungi tiada dalam perkhidmatan, tiga (3) lagi percubaan akan dibuat dalam masa 2 jam dari percubaan pertama.

Sekiranya pemenang hadiah utama (penyertaan pertama) ataupun pemenang saguhati (penyertaan ke-7) tidak dapat dihubungi selepas tiga (3) percubaan, penyertaan kedua (bagi hadiah utama) ataupun penyertaan ke-17(bagi hadiah saguhati) akan dipilih sebagai pemenang gantian. Sekiranya percubaan seterusnya tidak berjaya, PDB berhak untuk membatalkan/menarik balik pengumuman/hadiah. PDB juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemenang tidak dapat dihubungi untuk sebarang sebab.

6.5. Pemenang yang layak perlu menghantar bukti pembelian (resit) melalui Whatsapp/emel dan Salinan kad pengenalan dalam masa yang diberikan selepas dihubungi. Sekiranya pemenang gagal memenuhi syarat yang dinyatakan, PDB berhak membatalkan atau menarik balik keputusan atau hadiah pemenang.

6.6. Pemenang perlu menghantar gambar dan/atau video dan/atau mengambil bahagian dalam upacara penyampaian hadiah di stesen PETRONAS yang dipilih oleh pemenang.

6.7. PDB berhak membatalkan sebarang penyertaan yang tidak jelas atau atas sebab sebarang sebab yang lain yang ditentukan oleh pihak PDB.

7. Lain-Lain perkara
7.1. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, Terma dan Syarat dalam versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

7.2. PDB tidak akan membayar semula sebarang perbelanjaan yang tuntut oleh peserta termasuk GST sekiranya ada.

7.3. PDB berhak pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu, untuk menggantikan mana-mana ganjaran dengan tawaran lain yang sama nilai atau lebih tinggi nilai.

7.4. PDB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan kerugian atau kerosakan kepada harta benda atau sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa oleh Peserta dan / atau mana-mana pihak akibat daripada perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini atau ganjaran yang diberikan di bawah Peraduan ini.

7.5. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dengan semua Terma dan Syarat yang terkandung di sini dan bersetuju bahawa keputusan PDB mengenai Peraduan ini dan segala perkara yang berhubungan dengan atau yang berkaitan adalah muktamad dan sebarang pertanyaan, rayuan atau suratmenyurat tidak akan dilayan.

7.6. Terma dan Syarat ini mengatasi mana-mana peruntukan atau representasi yang terkandung dalam mana-mana risalah atau bahan promosi atau pengiklanan dalam Peraduan ini.

7.7. PDB berhak untuk menggunakan nama, alamat, gambar-gambar, maklumat dan dokumen Peserta dan / atau pemenang dalam iklan dan lain-lain bentuk publisiti untuk tujuan pemasaran semasa dan masa depan dari masa ke semasa. Penyertaan Peserta dalam Peraduan ini telah membenarkan penggunaan sedemikian, tanpa notis selanjutnya, bayaran atau seumpamanya.

7.8. PDB berhak mengubah mana-mana terma dan syarat mahupun tempoh
peraduan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya dan tidak akan menanggung sebarang kos perbelanjaan yang terlibat dalam peraduan ini yang dituntut oleh pelanggan.

7.9. Pelanggan boleh merujuk kepada terma dan syarat peraduan terkini pada laman web PDB di http://www.mymesra.com.my

7.10.Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dan menerimapengumpulan, pemprosesan, penggunaan, pendedahan dan pengekalan oleh PDB terhadap data peribadi Peserta seperti yang dinyatakan di dalam Notis Data Peribadi yang diberikan menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, yang boleh dilihat di “www.mymesra.com.my/pdpa”

7.11.Sekiranya pihak PDB gagal untuk melaksanakan sebarang terma dan syarat peraduan, tidak semestinya terma dan syarat berikut telah dibatalkan

7.12.Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Mesralink di 1 300 88 8181 . sumber

copyright Petronas

Untuk Maklumat lanjut boleh baca disini


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?