‘Peraduan Teka-Teki Raya 2017′ Safi


Berpeluang memenagi hadiah SATU (1) set produk hamper SAFI bernilai RM200 dengan menyertai ‘Peraduan Teka-Teki Raya 2017′ Safi. Tiada bukti pemebelian diperlukan untuk sertai peraduan ini.

Dalam peradua teka teki ini, ada 5 peraduan mini. Setiap Peraduan mini 3 pemenang bertuah akan dipilih untuk memenagi hadiah 1 set produk hamper SAFI bernilai RM200 setiap pemenang.

Dalam posting ini, eMenag kongsikan Peraduan  mini yang ke 4. jadi kalau sesiap yang berminat untuk join peraduan teka-teki Safi ini bolehlah jawab di Bahagian Komen Facebook Safi  Posting Rasmi Peraduan di SINI (klik Link ).

Komen Jawapan anda sebelum 11.59pm, 20 Jun 2017 (Selasa). Tempoh Untuk Peraduan  mini yang ke 4.

Cara

Pada bulan Ramadan ni, kenalah menjaga kelembapan kulit anda sebelum tidur dengan SAFI Rania Gold ____________.

Komenkan jawapan anda di ruang komen Posting Rasmi Peraduan di SINI (klik Link ) sebelum 11.59pm, 20 Jun 2017.

TIGA (3) pemenang bertuah untuk setiap peraduan mini akan menangi SATU (1) set produk hamper SAFI bernilai RM200 setiap orang.

Komen Jawapan Anda di Posting Rasmi Peraduan di SINI (klik Link)

 

Hadiah

TIGA (3) pemenang bertuah untuk setiap peraduan mini akan menangi SATU (1) set produk hamper SAFI bernilai RM200 setiap orang. (Ada 5 peraduan Mini)

Setiap pemenang akan dapat SATU (1) set produk hamper SAFI bernilai RM200.

Senarai nama pemenang untuk setiap peraduan mini akan diumumkan pada 11 Jun, 14 Jun, 18 Jun, 21 Jun, dan 25 Jun 2017. Senarai tersebut akan dipaparkan di ruang komen di bawah setiap peraduan mini dan pemenang-pemenang akan dihubungi melalui telefon/email.

TERMA & SYARAT:

1. Dengan menyertai ‘Peraduan Teka-Teki Raya 2017’ (Peraduan) ini, para peserta dianggap telah membaca serta bersetuju dan/atau mematuhi semua terma dan syarat yang ditetapkan (termasuk yang diputuskan oleh WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. tanpa sebarang notis).

2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun keatas dan menetap di Malaysia kecuali kakitangan WIPRO UNZA (M) SDN. BHD., atau ahli keluarga terdekat dan/atau agensi pengiklanan dan promosi, pengedar yang dilantik dan syarikat pengelola peraduan termasuk syarikat yang berkaitan dan ahli keluarga terdekat mereka.

3. Tempoh Peraduan adalah dari 9 Jun 2017 hingga 25 Jun 2017.

4. Semua penyertaan yang layak mestilah diterima oleh sistem kami pada 23:59:59 (Waktu Malaysia), 25 Jun 2017. Penyertaan yang lambat atau tidak sah tidak akan dilayan. Waktu penghantaran adalah mengikut waktu sistem kami.

5. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. berhak untuk membatalkan dan/atau menolak mana-mana penyertaan yang salah, tidak lengkap, menimbulkan keraguan atau tidak sah. Peserta bersetuju untuk tidak secara sengaja merosakkan atau menyebabkan gangguan pada Peraduan dan/atau menghalang peserta lain dari menyertai Peraduan ini.

6. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. berhak untuk membatalkan dan/atau menolak mana-mana penyertaan yang dianggap dan/atau mengandungi unsur-unsur tidak sesuai untuk mana-mana pihak. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta bersetuju untuk tidak menghantar penyertaan yang mengandungi sebarang unsur-unsur pornografi atau lucah, mengancam atau menggunakan bahasa kesat serta mengandungi unsur-unsur yang tidak sesuai untuk sesetengah pihak.

7. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. dan syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas, agensi-agensi pengiklanan dan promosi yang berkaitan serta penasihat undang-undang tidak bertanggungjawab ke atas:-

a. sebarang kesilapan teknikal yang disebabkan oleh gangguan rangkaian internet, serangan virus, penggodaman maklumat, kerosakan dan kegagalan perkakasan maklumat atau sebaliknya;

b. telefon, elektronik, perkakas atau program perisian, rangkaian, internet, pelayan atau kerosakan komputer, kegagalan, gangguan, kesilapan komunikasi atau sebarang kesukaran yang disebabkan oleh kesilapan manusia, mekanikal atau elektrik, tanpa had, termasuklah penangkapan data berkaitan maklumat penyertaan dalam talian yang salah atau tidak tepat;

c. lambat, hilang, lewat, salah, tidak lengkap, tidak sah atau e-mel yang sukar difahami;

d. gagal, tidak lengkap, hilang, tidak teratur, bercampur-aduk, terganggu, tiada transmisi atau transmisi komputer yang lambat;

e. sebarang perkara yang berlaku di luar kawalan WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. dan boleh menyebabkan gangguan atau kegagalan Peraduan;

f. sebarang kecederaan, kerugian atau kerosakan yang timbul berhubung atau akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan hadiah atau daripada penyertaan dalam Peraduan; atau

g. sebarang kesilapan cetakan atau tipografi dalam mana-mana bahan berkaitan dengan Peraduan.

8. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk melepaskan daripada semua liabiliti dan melindungi WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. dan para pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, wakil-wakil, syarikat induk dan serta syarikat gabungan, anak-anak syarikat, pemegang lesen, agensi pengiklanan serta agensi berkaitan dan penasihat undang-undang dari mana-mana kerugian, ganti rugi, hak, apa-apa jenis tuntutan dan tindakan akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan atau penyalahgunaan hadiah atau sebarang aktiviti berkaitan dengan pengambilan hadiah, tanpa had termasuklah kecederaan, kematian, kerosakan harta benda dan tuntutan berdasarkan hak-hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi.

9. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. dan syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas dan agensi-agensi pengiklanan/promosi yang berkaitan tidak menjamin, menyatakan dengan terang atau sebaliknya, dalam fakta atau undang-undang berhubung penggunaan atau penikmatan hadiah, termasuklah had tanpa batasan, kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

10. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk membenarkan WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. dan syarikat induk, anak syarikat, syarikat gabungan, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas dan agensi-agensi pengiklanan/promosi menggunakan nama, maklumat yang disertakan dalam laman web Peraduan, kesamaan, maklumat biografi dan kenyataan untuk sebarang tujuan, termasuklah, tanpa had, pengiklanan, perdagangan atau promosi tanpa sebarang had masa, di mana-mana media kelak tanpa sebarang pampasan, melainkan yang telah ditetapkan undang-undang. Status pemenang boleh dilucutkan dan/atau pemenang baru akan dipilih jika pemenang yang terpilih tidak dapat dihubungi, pendaftaran tidak sah dan/atau gagal menuntut hadiah. Keengganan atau pemulangan pemberitahuan hadiah yang gagal dihantar kepada pemenang terpilih juga dianggap batal dan/atau pemenang baru akan dipilih.

11. Dengan penyertaan ini, para peserta mengakui kelayakan penyertaan dan menyatakan persetujuan terhadap sebarang publisiti berhubung penyertaan mereka oleh pihak WIPRO UNZA (M) SDN. BHD.

12. Rayuan untuk menyemak status penyertaan tidak akan dilayan.

13. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. berhak untuk membuat keputusan muktamad dalam sebarang pertikaian berbangkit.

14. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. berhak untuk menggunakan mana-mana bahan yang diterima semasa Peraduan (termasuklah nama peserta, alamat e-mel, nombor telefon, gambar dan lain-lain) untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan komunikasi.
15. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. berhak untuk meminda semula mekanik, terma dan syarat Peraduan serta lain-lain aspek berkaitan Peraduan tanpa sebarang notis.

16. WIPRO UNZA (M) SDN. BHD. berhak untuk menggantung atau membatalkan Peraduan mengikut budi bicara dan keadaan yang tidak diduga tanpa sebarang notis.

CARA – CARA PENYERTAAN
17. Setiap peserta perlu menjawab di ruang komen di bawah setiap Peraduan Teka-Teki Raya post. TIGA (3) pemenang akan dipilih untuk setiap peraduan mini. LIMA (5) peraduan mini akan dianjurkan dalam Peraduan Teka-Teki Raya 2017.

CARA-CARA UNTUK MENANG
18. TIGA (3) pemenang bertuah untuk setiap peraduan mini akan menangi SATU (1) set produk hamper SAFI bernilai RM200 setiap orang.

HADIAH-HADIAH
19. Setiap pemenang akan dapat SATU (1) set produk hamper SAFI bernilai RM200.

20. Senarai nama pemenang untuk setiap peraduan mini akan diumumkan pada 11 Jun, 14 Jun, 18 Jun, 21 Jun, dan 25 Jun 2017. Senarai tersebut akan dipaparkan di ruang komen di bawah setiap peraduan mini dan pemenang-pemenang akan dihubungi melalui telefon/email.

21. Sebarang kos perjalanan untuk mengambil hadiah ditanggung oleh pemenang sendiri.

22. Sebarang hadiah tidak boleh ditukar ke wang ringgit. Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang hampir sama. Sebarang bentuk kos atau bayaran yang berkaitan dengan menuntut hadiah ditanggung oleh pemenang sendiri. sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?