Peraduan #LensaRamadanKu Canon EOS M6


Kongsi kisah Ramadan anda dengan CANON Malaysia melalui imej atau video, dan anda berpeluang untuk memenangi sebuah kamera Canon EOS M6!

Dalam peraduan ini hanya ada seorang pemenang Hadiah Utama sahaja.

Penghantaran penyertaan dalam peraduan ini adalah secara Online sahaja sama ada melalui akaun Facebook anda atau Akaun Instagram anda.

Caranya ialah muat naik pos di akaun Facebook atau Instagram peribadi anda (sama ada dalam bentuk video atau gambar, ) dengan definisi “Apakah Makna Ramadan”, dengan hashtag #LensaRamadanKU dan #EOSM6 kemudian tag @CanonMalaysia.

Pemilihan Pemenang
Hanya SATU penyertaan kreatif daripada 10 pos yang memiliki ‘Like’ yang terbanyak, akan dipilih sebagai pemenang.

Kriteria Kelayakan
Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas pada atau sebelum 1 Jun 2017.

Ibu bapa bagi peserta bawah umur dikehendaki membaca dan memahami terma dan syarat Peraduan ini dan akan dianggap telah bersetuju denga terma dan syarat Peraduan ini dengan penyertaan Peserta tersebut. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, kos, tuntutan dan sebagainya yang disebabkan oleh faktor umur peserta dan/atau kegagalan Peserta mematuhi syarat umur minima penyertaan.

Tempoh Peraduan: Peraduan bermula daripada 12.01 pagi 1 Jun 2017 hingga 11.59 malam 23 Jun 2017.

Nasihat dari eMenang: Pastikan Video dan gambar anda tidak mendedahkan ‘aurat’. Setiap video atau gambar yang dihantar adalah tangungjawab masing-masing.

Cara Penyertaan

Mekanisme Peraduan
Peserta perlu memuat naik pos di akaun Facebook atau Instagram peribadi mereka (dalam bentuk video atau imej, sahaja) dengan definisi “Apakah Makna Ramadan”, dengan hashtag #LensaRamadanKU dan #EOSM6 kemudian tag @CanonMalaysia.

Peserta perlu memastikan pos adalah terbuka kepada umum. Peserta boleh memuat naik beberapa pos, tetapi setiap pos akan dikira sebagai penyertaan berasingan.

Peserta mesti mematuhi mekanisma Peraduan ini sebagaimana yang diberitahu atau disampaikan oleh pihak Penganjur semasa Tempoh Peraduan.

Peserta boleh menghubungi Penganjur melalui e-mel di digitaleos_cmm@cmm.canon.com.my untuk pertanyaan lanjut.

Hadiah

canon

1x Pemenang:  SATU hadiah utama kamera ‘mirrorless’ Canon EOS M6 Kit (EF-M15-45 IS STM), bernilai RM 3,949.00. http://www.canon.com.my/personal/products/interchangeable-lens-camera/eos-m/eos-m6-ef-m15-45-is-stm?languageCode=EN

Terma & Syarat

1.Penganjur
Canon Marketing (Malaysia) Sdn Bhd

2.Nama Peraduan
Peraduan #LensaRamadanKU Canon EOS M6

3.Mekanisme Peraduan
Peserta perlu memuat naik pos di akaun Facebook atau Instagram peribadi mereka (dalam bentuk video atau imej, sahaja) dengan definisi “Apakah Makna Ramadan”, dengan hashtag #LensaRamadanKU dan #EOSM6 kemudian tag @CanonMalaysia. Peserta perlu memastikan pos adalah terbuka kepada umum. Peserta boleh memuat naik beberapa pos, tetapi setiap pos akan dikira sebagai penyertaan berasingan.
Peserta mesti mematuhi mekanisma Peraduan ini sebagaimana yang diberitahu atau disampaikan oleh pihak Penganjur semasa Tempoh Peraduan.

4.Bahasa Peraduan
Bahasa Inggeris / Bahasa Malaysia

5.Tempoh Peraduan
Peraduan bermula daripada 12.01 pagi 1 Jun 2017 hingga 11.59 malam 23 Jun 2017.

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah, menangguhkan atau menjadualkan semula Tempoh Peraduan atau mana-mana tarikh tersebut mengikut budi bicara mutlak.

6.Mod Peraduan
Online sahaja

7.Pemilihan Pemenang
Hanya SATU penyertaan kreatif daripada 10 pos yang memiliki ‘Like’ yang terbanyak, akan dipilih sebagai pemenang.

8.Kriteria Kelayakan
Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas pada atau sebelum 1 Jun 2017. Ibu bapa bagi peserta bawah umur dikehendaki membaca dan memahami terma dan syarat Peraduan ini dan akan dianggap telah bersetuju denga terma dan syarat Peraduan ini dengan penyertaan Peserta tersebut. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, kos, tuntutan dan sebagainya yang disebabkan oleh faktor umur peserta dan/atau kegagalan Peserta mematuhi syarat umur minima penyertaan.

9.Hadiah
SATU hadiah utama kamera ‘mirrorless’ Canon EOS M6 Kit (EF-M15-45 IS STM), bernilai RM 3,949.00. http://www.canon.com.my/personal/products/interchangeable-lens-camera/eos-m/eos-m6-ef-m15-45-is-stm?languageCode=EN

10. Penganjur berhak untuk meminta pemenang untuk menyediakan dokumen-dokumen sokongan berkaitan pengenalan diri sebelum memberikan hadiah kepada pemenang. Selanjutnya, Penganjur mempunyai budi bicara tunggal dan mutlak untuk membatalkan kelayakan pemenang sekiranya Peserta atau pemenang gagal mematuhi terma-terma dan syarat-syarat.

11. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah-hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa memberi apa-apa sebab dan / atau pemberitahuan terlebih dahulu. Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan ia adalah tidak boleh dipindah milik.

12. Dengan menyertai Peraduan ini dan memberikan maklumat yang diperlukan, Peserta dengan ini bersetuju untuk Penganjur dalam pemprosesan data peribadi anda untuk promosi Peraduan ini dan pemasaran Penganjur ( “Tujuan”) selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( “Akta”). Untuk mendapatkan notis penuh PDPA, sila layari laman web Penganjur di http: // www.canon.com.my/personal/web/privacy?languageCode=EN.

13. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta mengakui, bersetuju dan membenarkan Penganjur mempunyai hak untuk mendedahkan, menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, mengedit, mengubah suai, pameran, projek, menyiarkan dan memaparkan seluruh dunia video atau imej yang terlibat di dalam Peraduan ini dan apa-apa maklumat yang berhubungan dengan Peraduan ini atau Peserta seperti berikut:

a. Melalui penyiaran dalam laman web dalaman dan awam Penganjur, media sosial dan platform digital yang lain;

b. Melalui penyiaran dalam mana-mana dan semua media, termasuk tetapi tidak terhad kepada video, gambar, imej digital;

c. Dengan penerbitan untuk digunakan dalam laporan, bahan latihan dan / atau pengagihan kepada pekerja Penganjur;

d. Dalam salinan bercetak dan lain-lain bentuk media untuk pengedaran di mana-mana roadshow, seminar dan sebarang acara awam yang lain;

e. Dalam petikan dan rujukan termasuk dalam ucapan, laporan, slaid, risalah dan cagaran pemasaran lain; dan

f. Dalam hubungan media di mana kandungan yang dipaparkan dalam bahan-bahan komunikasi untuk editorial penulisan, siaran akhbar, kit media dan bahan-bahan lain yang serupa.

14. Apa-apa pertikaian yang timbul daripada Peraduan ini tidak akan dilayan dan keputusan Penganjur adalah muktamad dan mengikat semua peserta.

15. Mana-mana penyerahan yang tidak lengkap, tidak teratur, tidak boleh dibaca atau tidak betul akan dibatalkan secara automatik.

16. Penganjur boleh pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya membatalkan Peraduan ini atau mengubah mana-mana terma dan syarat tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberikan apa-apa sebab.

17. Peserta boleh menghubungi Penganjur melalui e-mel di digitaleos_cmm@cmm.canon.com.my untuk pertanyaan lanjut.

18.Caj
Pihak Penganjur tidak mengenakan bayaran bagi Penyertaan Peraduan yang dihantar oleh peserta. Semua kos yang ditanggung untuk Peraduan ini termasuk tetapi tidak terhad kepada penyediaan dan penyerahan Penyertaan dan pengambilan Hadiah hendaklah atas perbelanjaan sendiri Peserta.

19.Tarikh Akhir
Kemasukan Penyertaan mesti diterima oleh Penganjur pada atau sebelum 11.59 malam 23 Jun 2017. Penyertaan yang diterima sebelum bermulanya Tempoh Peraduan dan selepas Tarikh akhir kemasukan yang ditetapkan akan dibatalkan dan tidak layak untuk dipertimbangkan untuk Hadiah.

20.Pemberitahuan Pemenang
Pemenang akan dihubungi melalui Reply di Facebook dan Instagram Pemenang atau melalui telefon atau emel atau pesanan dari Penganjur.

21.Prosedur Kemasukan
Baca Terma Peraduan dan Syarat ini dan Notis Privasi sebelum mengemukakan Penyertaan. Pihak Penganjur berhak untuk meminta untuk melihat kad pengenalan asal atau salinan asalnya lain yang menyokong dokumen / bahan-bahan untuk tujuan pengesahan, jika tidak, berhak Penganjur untuk membatalkan penyertaan Peserta.

22.Hilang kelayakan
Pekerja, pemegang saham, pegawai, pengarah, ejen, pengedar dan wakil-wakil Penganjur dan setiap syarikat induk masing-masing, syarikat gabungan, bahagian, anak-anak syarikat, ejen, wakil-wakil mereka dan Peraduan dan agensi-agensi pengiklanan, bersama-sama dengan ahli-ahli keluarga terdekat (tidak kira di mana mereka hidup) dan mereka yang tinggal di rumah yang sama orang itu (sama ada atau tidak berkaitan), tidak layak untuk menyertai Peraduan ini.

23. Lain-Lain
Terma dan syarat Peraduan ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia dan apa-apa isu atau pertikaian yang timbul secara langsung atau tidak secara langsung dari Peraduan ini akan dirujuk kepada mahkamah Malaysia.

Jika anda ada sebarang pertanyaan boleh tanya DISINI


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?