Peraduan MILO® Bento Box


Berpeluang memenangi hadiah Baucar Lazada  bernilai RM500 dengan menyertai Peraduan MILO® Bento Box. Dalam peraduan ini ada 20 pemenang.

Untuk menyertai peraduan ini, peserta dikehendaki untuk mencipta resepi kreatif Bento Box. Kemudian ambil gambar Bento Box anda dengan satu kotak minuman MILO®(200ml) .

Namakan Bento Box anda dengan kreatif dan muat naik gambar di ruangan komen facebook video Posting rasmi  Posting Peraduan MILO® Bento Box.

Penilaian Pemenang :

a. Penyertaan yang disenarai pendek akan dinilai berdasarkan kebolehkerjaan, praktikal, senang untuk disediakan, penerangan yang jelas, kreativiti, pertimbangan yang sihat, relevannya tema yang ditetapkan dalam peraduan dan MILO® Kotak 200ml dimasukkan ke dalam bekal dalam gambar yang diposkan untuk peraduan.

b. Sebanyak dua puluh [20] peserta yang layak akan dipilih untuk dua puluh [20] hadiah iaitu e-baucar LAZADA bernilai RM500 untuk produk Nestlé® sahaja dan akan disediakan di hujung peraduan.

Tarikh Pengumuman Pemenang:
Dalam tempoh tiga [3] bulan selepas peraduan tamat.

Pemilihan akan diadili oleh barisan panel juri berdasarkan kebolehkerjaan, praktikal, mudah untuk disediakan, penerangan yang jelas, kreativiti, pertimbangan yang sihat dan relevannya tema yang ditetapkan dalam peraduan dan MILO® Kotak 200ml dimasukkan ke dalam Bento Box dalam gambar yang diposkan untuk peraduan ini.

Tiada bukti pembelian diperlukan untuk menyertai peraduan ini.

Tempoh Peraduan: 12 April hingga 10 Mei 2017

Cara Penyertaan

l1

ll2

l3

Penyertaan boleh dihantar DISINI

Hadiah

lazaada

Terma & Syarat

Penganjur & Kelayakan
1. PERADUAN BENTO BOX ini dianjurkan oleh Nestlé® Products Sdn. Bhd. [45229-H] [“pihak penganjur”] dan
terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas
pada 01/01/2017.

2. Kumpulan individu berikut adalah tidak layak untuk menyertai peraduan ini:

a. Kakitangan pihak penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitan] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik beradik, dan juga pasangan]; dan/ atau

b. Wakil, kakitangan, pekerja dan / atau ejen pengiklanan dan / atau penyedia perkhidmatan peraduan dari pihak penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk pasangan].

Tempoh Peraduan
1. Penyertaan peraduan ini bermula dari 12/04/2017 jam “12:00:00” dan akan berakhir pada 10/05/2017 jam “23:59:59” [Tempoh Penyertaan]. Pihak penganjur berhak untuk meminda Tempoh Penyerahan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua permohonan yang diterima selepas Tempoh Penyerahan akan dikira batal dan tidak sah tanpa sebarang notis lanjutan.

Penyerahan & Kriteria Kelayakan
1. Untuk menyertai peraduan ini, peserta dikehendaki untuk memenuhi kriteria berikut :

Facebook

Langkah 1:
Cipta resipi kreatif Bento Box anda.

Langkah 2:
Ambil gambar Bento Box dengan satu pek minuman MILO®(200ml)

Langkah 3:
Namakan Bento Box anda dengan kreatif dan muat naik gambar di ruangan komen video ini di Facebook!

Nota:

• Setiap peserta dibenarkan untuk menghantar lebih dari satu [1] penyertaan dan setiap penyertaan mestilah
menggunakan gambar serta nama kreatif yang berbeza.

• Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, pemotongan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses yang tidak dibenarkan, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau teknikal kerosakan mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, server atau pembekal khidmat rangkaian, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel akibat masalah teknikal atau kesesakan trak di Internet dan / atau laman web.

Peringkat Pemenang Peraduan dan Hadiah-hadiah:
Penilaian Pemenang :

a. Penyertaan yang disenarai pendek akan dinilai berdasarkan kebolehkerjaan, praktikal, senang untuk disediakan,
penerangan yang jelas, kreativiti, pertimbangan yang sihat, relevannya tema yang ditetapkan dalam peraduan dan
MILO® Kotak 200ml dimasukkan ke dalam bekal dalam gambar yang diposkan untuk peraduan.

b. Sebanyak dua puluh [20] peserta yang layak akan dipilih untuk dua puluh [20] hadiah iaitu e-baucar LAZADA bernilai RM500 untuk produk Nestlé® sahaja dan akan disediakan di hujung peraduan.

Tarikh Pengumuman Pemenang:
Dalam tempoh tiga [3] bulan selepas peraduan tamat.

Pemilihan akan diadili oleh barisan panel juri berdasarkan kebolehkerjaan, praktikal, mudah untuk disediakan,
penerangan yang jelas, kreativiti, pertimbangan yang sihat dan relevannya tema yang ditetapkan dalam peraduan
dan MILO® Kotak 200ml dimasukkan ke dalam Bento Box dalam gambar yang diposkan untuk peraduan ini.

c. Semua Pemenang akan diumumkan di “Facebook Nota : Pengumuman Pemenang Peraduan Bento Box “.

d. Semua pemenang juga akan dimaklumkan melalui laman web MILO® di www.milo.com.my

e. Pemenang hendaklah menghubungi pihak yang bertanggungjawab seperti yang dinyatakan bersama-sama dalam Pengumuman Pemenang dalam tempoh lima [5] hari bekerja dari tarikh pengumuman. Kegagalan berbuat
demikian akan mengakibatkan penyertaan terbatal.

Baca terma & syarat penuh DISINI  sumber

Penyertaan boleh dihantar DISINI


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?