Kempen Beli & Tebus Super


Anda boleh menebus barangan eksklusif dari Korea dengan menyertakan mata dari pembelian produk Super.

Dengan 10 Mata anda boleh menebus 1x Cawan Dwi Lapis bernilai RM30 (Sementara stok masih ada),  45 Mata untuk 1x Kuali Chef Topf La Rose*26cm bernilai RM180 (terhad kepada 300 unit sahaja) dan 65 Mata untuk 1x Periuk Chef Topf La Rose* 24cm bernilai RM290 (terhad kepada 500 unit sahaja)

*Hanya koleksi Chef Topf La Rose sahaja 100% Buatan Korea

Penebusan boleh dibuat dengan 2 cara iaitu menerusi pos atau boleh ditebus semasa roadshow super.

Tempoh Promosi: 15/02/2017 hingga 31/05/2017 [sementara stok masih ada].

CARA PENEBUSAN MELALUI POS BIASA

23

super 2 list

1. Bagi pembelian setiap produk SUPER yang mengambil bahagian, Peserta layak untuk menyertai Kempen (rujuk Jadual Bukti Pembelian & Mata untuk maklumat mengenai mata yang ditetapkan bagi setiap produk). Kumpulkan resit asal (bertarikh Tempoh Promosi) dan Mata yang diperlukan.

2. Peserta boleh menebus Mata yang terkumpul sepanjang Tempoh Promosi berdasarkan Jumlah Mata yang diperlukan untuk Penebusan sebagaimana yang ditunjukkan pada Borang Penebusan.

3. Peserta hanya boleh menebus maksimum satu [1] premium untuk setiap Borang Penebusan. Borang Penebusan melebihi 1 premium akan DIBATALKAN SERTA-MERTA, termasuk resit asal yang digunakan untuk penebusan tersebut. Salinan fotostat Borang Penebusan diterima.

4. Setiap Borang Penebusan yang diserahkan mesti lengkap dengan butiran yang diperlukan, Bukti Pembelian (resit asal) berserta Jumlah Mata yang mencukupi. Mata yang terkumpul sepanjang Tempoh Promosi tidak boleh ditukar kepada orang lain dan tidak boleh ditukar ganti dengan tunai secara sebahagian atau sepenuhnya. Mata berlebihan yang dikemukakan tidak akan dikembalikan. Borang Penebusan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca, tidak tepat, tidak disertakan dengan Bukti Pembelian/Mata tidak betul dan/atau cacat/rosak akan dibatalkan.

5. Setiap Borang Penebusan mesti dihantar menerusi Pos Biasa ke alamat yang dinyatakan. Penyertaan yang dihantar melalui penghantaran cepat/kurier tidak akan dilayan. Borang Penebusan yang diterima selepas 14/06/2017 tidak akan dilayan.

6. Cara Penebusan adalah seperti berikut:
i. 10 Mata untuk 1x Cawan Dwi Lapis bernilai RM30 (Sementara stok masih ada)

ii. 45 Mata untuk 1x Kuali Chef Topf La Rose*26cm bernilai RM180 (terhad kepada 300 unit sahaja)

iii. 65 Mata untuk 1x Periuk Chef Topf La Rose* 24cm bernilai RM290 (terhad kepada 500 unit sahaja)
*Hanya koleksi Chef Topf La Rose sahaja 100% Buatan Korea

a Premium penebusan akan dihantar ke alamat penghantaran yang diberikan oleh Peserta dalam tempoh 8-10 minggu selepas Tempoh Promosi. Penganjur akan mengambil langkah berjaga-jaga namun tidak akan bertanggungjawab sekiranya premium penebusan tidak diterima, lewat atau rosak semasa penghantaran.

b. Sekiranya premium penebusan yang diminta oleh Peserta kehabisan stok, Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana premium penebusan dengan premium lain yang lebih kurang sama nilainya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.

c. Bagi premium penebusan yang dihantar terus kepada Peserta, bukti penghantaran adalah bukti penerimaan dan penyerahan premium. Penganjur, promoter, syarikat gabungan, anak syarikat dan syarikat berkaitan mereka tidak akan bertanggungjawab untuk jaminan, penyelenggaraan, cukai atau sebarang kos tambahan bagi hadiah tersebut. Peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan di dalam Kempen ini.

Download Borang Penebusan

CARA PENEBUSAN SEGERA MELALUI ‘ROADSHOW’ SUPER
1. Penganjur akan menjalankan ‘Roadshow’ di gedung jualan terpilih untuk Peserta menebus premium dengan serta-merta.
2. Untuk tarikh dan lokasi terkini, sila rujuk FB Super Malaysia di www.facebook.com/supermalaysia dari masa ke semasa.

Terma & Syarat

PENGANJUR, KELAYAKAN & TEMPOH
1. Kempen Beli & Tebus (“Kempen”) dianjurkan oleh SUPER Food Marketing Sdn. Bhd. (481236-P) (“SUPER”).

2. Kempen ini ialah promosi ganjaran kesetiaan dan dibuka kepada semua warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia, berusia 18 tahun dan ke atas pada 15 Feb 2017 kecuali kakitangan SUPER (termasuk syarikat-syarikat gabungan dan yang berkaitan) dan ahli keluarga terdekat, wakil, kakitangan, pekerja, dan/atau agensi-agensi pengiklanan dan/atau promosi yang membekalkan perkhidmatan kepada SUPER (termasuk syarikat-syarikat gabungan dan berkaitan) dan ahli keluarga terdekat mereka dan/atau pembekal percetakan yang dipilih oleh SUPER.

3. Tempoh Promosi: 15/02/2017 hingga 31/05/2017 [sementara stok masih ada].

4. Penganjur berhak untuk menggantung dan/atau menangguhkan Tempoh Promosi dan/atau membatalkan/menamatkan Kempen dan/atau menukar, meminda, menggugurkan dan/atau menambah Terma dan Syarat Kempen pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

CARA PENEBUSAN MELALUI POS BIASA
1. Bagi pembelian setiap produk SUPER yang mengambil bahagian, Peserta layak untuk menyertai Kempen (rujuk Jadual Bukti Pembelian & Mata untuk maklumat mengenai mata yang ditetapkan bagi setiap produk). Kumpulkan resit asal (bertarikh Tempoh Promosi) dan Mata yang diperlukan.

2. Peserta boleh menebus Mata yang terkumpul sepanjang Tempoh Promosi berdasarkan Jumlah Mata yang diperlukan untuk Penebusan sebagaimana yang ditunjukkan pada Borang Penebusan.

3. Peserta hanya boleh menebus maksimum satu [1] premium untuk setiap Borang Penebusan. Borang Penebusan melebihi 1 premium akan DIBATALKAN SERTA-MERTA, termasuk resit asal yang digunakan untuk penebusan tersebut. Salinan fotostat Borang Penebusan diterima.

4. Setiap Borang Penebusan yang diserahkan mesti lengkap dengan butiran yang diperlukan, Bukti Pembelian (resit asal) berserta Jumlah Mata yang mencukupi. Mata yang terkumpul sepanjang Tempoh Promosi tidak boleh ditukar kepada orang lain dan tidak boleh ditukar ganti dengan tunai secara sebahagian atau sepenuhnya. Mata berlebihan yang dikemukakan tidak akan dikembalikan. Borang Penebusan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca, tidak tepat, tidak disertakan dengan Bukti Pembelian/Mata tidak betul dan/atau cacat/rosak akan dibatalkan.

5. Setiap Borang Penebusan mesti dihantar menerusi Pos Biasa ke alamat yang dinyatakan. Penyertaan yang dihantar melalui penghantaran cepat/kurier tidak akan dilayan. Borang Penebusan yang diterima selepas 14/06/2017 tidak akan dilayan.

super 2

6. Cara Penebusan adalah seperti berikut:
i. 10 Mata untuk 1x Cawan Dwi Lapis bernilai RM30 (Sementara stok masih ada)

ii. 45 Mata untuk 1x Kuali Chef Topf La Rose*26cm bernilai RM180 (terhad kepada 300 unit sahaja)

iii. 65 Mata untuk 1x Periuk Chef Topf La Rose* 24cm bernilai RM290 (terhad kepada 500 unit sahaja)
*Hanya koleksi Chef Topf La Rose sahaja 100% Buatan Korea

a Premium penebusan akan dihantar ke alamat penghantaran yang diberikan oleh Peserta dalam tempoh 8-10 minggu selepas Tempoh Promosi. Penganjur akan mengambil langkah berjaga-jaga namun tidak akan bertanggungjawab sekiranya premium penebusan tidak diterima, lewat atau rosak semasa penghantaran.

b. Sekiranya premium penebusan yang diminta oleh Peserta kehabisan stok, Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana premium penebusan dengan premium lain yang lebih kurang sama nilainya tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu.

c. Bagi premium penebusan yang dihantar terus kepada Peserta, bukti penghantaran adalah bukti penerimaan dan penyerahan premium. Penganjur, promoter, syarikat gabungan, anak syarikat dan syarikat berkaitan mereka tidak akan bertanggungjawab untuk jaminan, penyelenggaraan, cukai atau sebarang kos tambahan bagi hadiah tersebut. Peserta akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan di dalam Kempen ini.

CARA PENEBUSAN SEGERA MELALUI ‘ROADSHOW’ SUPER
1. Penganjur akan menjalankan ‘Roadshow’ di gedung jualan terpilih untuk Peserta menebus premium dengan serta-merta.
2. Untuk tarikh dan lokasi terkini, sila rujuk FB Super Malaysia di www.facebook.com/supermalaysia dari masa ke semasa.

PERLINDUNGAN DATA
1. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta memberikan SUPER dan sekutunya kebenaran untuk menggunakan nama, gambar atau imej untuk tujuan pengiklanan dan publisiti masa depan yang berkaitan dengan promosi dalam mana-mana dan semua media tanpa pampasan tambahan, pemberitahuan atau kebenaran.

2. SUPER mengekalkan pihak ketiga untuk memproses maklumat peribadi Peserta pada apa jua masa. Kesemua pihak ketiga adalah tertakluk secara kontrak untuk tidak menggunakan data peribadi Peserta dalam apa jua cara selain daripada yang telah ditetapkan di sini.

3. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan Peserta. Maklumat ini disimpan oleh Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan Peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada Penganjur dan/atau ejen-ejen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk penambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya.

Sekiranya Peserta memaklumkan Penganjur melalui saluran khidmat pelanggannya di enquiry.super@supergroupltd.com.my bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, Penganjur akan menghormati permintaan Peserta dan ia tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan lain untuk kegunaan bebas mereka.

TERMA & SYARAT
1. Visual premium yang dipamerkan dalam Borang Penebusan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza daripada barangan sebenar.

2. Terma dan Syarat Penebusan dan kaedah penyertaan Penebusan boleh dipinda dari masa ke semasa dan akan diguna pakai berbanding sebarang peruntukan atau penyataan yang terkandung dalam mana-mana bahan Penebusan atau pengiklanan lain bagi Penebusan. Peserta dinasihatkan supaya melayari www.facebook.com/supermalaysia dari masa ke semasa untuk memastikan mereka sedia maklum akan sebarang perubahan yang dibuat.

3. Keputusan pengadil adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan.

4. Dengan menyertai Penebusan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Terma dan Syarat serta keputusan Penganjur.

sumber

Download Borang Penebusan

Jika ada sebarang pertanyaan boleh tanya di SINI


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?