Peraduan F&N Prosper For Gold


Setiap pembelian minuman 100PLUS (pek label promosi), F&N, SEASONS Tea atau OISHI akan melayakkan anda untuk menyertai Peraduan, Sila rujuk Jadual Bukti Pembelian (“Jadual POP”) yang ditunjukkan pada borang penyertaan untuk butir-butir penyertaan.

100-plus-contest2

Setiap borang penyertaan yang dikemukakan mesti lengkap dengan butir-butir yang dikehendaki, jawapan betul bagi 2 (dua) kenyataan yang ditunjukkan dalam borang penyertaan dan mesti disertakan dengan POP yang dikehendaki.

Setiap Peserta layak untuk menghantar lebih daripada 1 (satu) penyertaan. Setiap penyertaan boleh dikemukakan dengan lebih daripada 1 (satu) POP. Sampul surat boleh mengandungi berbilang penyertaan. Salinan fotostat borang penyertaan dibenarkan/diterima.

(Maksudnya boleh letak banyak label dalam satu sampul surat. Pastikan juga setem mencukupi kalau nak letak banyak label dalam satu sampul surat. Kalau tak cukup setem posmen tak hantar pulak nanti)

Pemenang dalam peraduan ini ditentukan dengan kaedah no. bersiri yang dibahagi, kiranya macam lucky draw lah. Kalau hantar satu penyertaan pun peluang nak menang hadiah tu tetap ada.

Dalam peraduan ini ada 3 kategori hadiah iaitu hadiah Mingguan, Hadiah Istimewa dan Hadiah Utama.

100pl1100pl2100pl3

sumber

Tempoh peraduan: 15 Disember 2016 hingga 8 Februari 2017

p/s Nasihat dari eMenang: Jangan beli semata-mata untuk join peraduan sebab nanti kalau tak menang hadiah yang ditawarkan mesti kecewa dan membazir duit. Kalau ada keperluan untuk beli dan minum baru beli.

 

Cara

100-plus-contest1

soalanv-100-plus

100-plus-contest2

Download Borang Peraduan

Hadiah

gp-100-plus

TERMA & SYARAT PERADUAN

Penganjur & Tempoh Peraduan
1. PERADUAN F&N PROSPER FOR GOLD (“Peraduan”) dibuka kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas pada 15/12/2016 kecuali kakitangan F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. (“Penganjur”), syarikat gabungan, anak syarikat, agensi pengiklanan/Perhubungan Awam dan pembekal Penganjur, serta anggota keluarga terdekat masing-masing.

2. Peraduan bermula dari 15/12/2016 dan berakhir pada 08/02/2017 (“Tempoh Peraduan”). Penganjur berhak untuk menukar, membatalkan, menamatkan atau menggantung Peraduan pada bila-bila masa dalam Tempoh Peraduan tanpa memberikan notis terlebih dahulu.

3. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh Penganjur tidak memberi hak kepada peserta untuk membuat sebarang tuntutan atau menerima pampasan daripada Penganjur bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh peserta sama ada secara langsung dan/atau tidak langsung yang timbul daripada atau berhubung dengan pembatalan, penamatan atau penggantungan Peraduan oleh Penganjur.

Penghantaran Borang Penyertaan & Kriteria Kelayakan

4. Setiap pembelian munuman 100PLUS, F&N, SEASONS Tea atau OISHI akan melayakkan anda untuk menyertai Peraduan, Sila rujuk Jadual Bukti Pembelian (“Jadual POP”) yang ditunjukkan pada boring penyertaan untuk butir-butir penyertaan.

5. Setiap borang penyertaan yang dikemukakan mesti lengkap dengan butir-butir yang dikehendaki, jawapan betul bagi 2 (dua) kenyataan yang ditunjukkan dalam borang penyertaan dan mesti disertakan dengan POP yang dikehendaki.

6. Setiap Peserta layak untuk menghantar lebih daripada 1 (satu) penyertaan. Setiap penyertaan boleh dikemukakan dengan lebih daripada 1 (satu) POP. Sampul surat boleh mengandungi berbilang penyertaan. Salinan fotostat borang penyertaan dibenarkan/diterima.

7. Hanya borang penyertaan lengkap yang dihantar ke alamat ditetapkan di bawah akan diterima.

F&N PROSPER FOR GOLD
d/a: OMNITEAM SDN BHD
PETI SURAT 8861, PEJABAT POS KELANA JAYA
46899 PETALING JAYA

8. Borang penyertaan mesti dihantar atas risiko dan perbelanjaan Peserta sendiri. Borang penyertaan yang diterima selepas 08/02/2017, 23.59 malam tidak akan dilayan. Borang penyertaan yang lengkap bersama POP mesti dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar melalui kiriman pos biasa ke alamat Peti Surat yang dinyatakan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kiriman pos yang tidak diterima disebabkan setem pos tidak mencukupi atau alamat tidak betul. Penyertaan yang diterima melalui penghantar surat, perkhidmatan kurier, POS Laju dan/atau sebarang cara penghantaran lain akan dibatalkan secara automatik. Bukti pos borang penyertaan tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan oleh Penganjur. Semua borang penyertaan termasuk POP yang dikemukakan menjadi hak milik Penganjur dan tidak akan dikembalikan.

9. Semua borang penyertaan yang dihantar tertakluk kepada prosedur dan pengesahan Penganjur. Penganjur berhak sepenuhnya untuk membatalkan secara automatik borang penyertaan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca atau rosak, borang penyertaan yang lewat diterima (iaitu borang penyertaan yang diterima selepas 08/02/2017, 23.59 malam) atau borang penyertaan tanpa POP yang dikehendaki.
10. Penganjur, atas budi bicara mutlaknya, berhak untuk menolak, membatalkan atau menyingkirkan penyertaan tanpa perlu memberikan sebarang notis kepada mana-mana pihak. Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan mereka sekiranya peserta tidak mematuhi Terma & Syarat Peraduan.

11. Semua borang penyertaan layak yang diterima oleh Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan akan diberi nombor bersiri seperti yang ditunjukkan dalam Jadual POP.

Hadiah & Pemenang
12. Terdapat 10 (sepuluh) Hadiah Mingguan untuk 8 (lapan) minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah 80 (lapan puluh) Hadiah Mingguan berupa Loket Telur Emas 10g bernilai RM2500 setiap satu untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

13. Berikut adalah 8 (lapan) tempoh mingguan berturut-turut:

 Minggu 1: 15/12 – 21/12/2016  Minggu 2: 22/12 – 28/12/2016
 Minggu 3: 29/12 – 04/01/2017  Minggu 4: 05/01 – 11/01/2017
 Minggu 5: 12/01 – 04/02/2017  Minggu 6: 19/01 – 25/01/2017
 Minggu 7: 26/01 – 01/02/2017  Minggu 8: 02/02 – 08/02/2017

14. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak setiap minggu akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan sepuluh (10) untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Mingguan setiap minggu. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak bagi minggu tersebut ialah 889, maka 889 akan dibahagikan dengan 10, yang bersamaan dengan 88.9, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 88. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 88. Seramai sepuluh (10) Peserta bagi minggu tersebut yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 88 iaitu 88, 176, 264, 354, 440 dan seterusnya akan menjadi Pemenang Hadiah Mingguan bagi minggu tersebut.

15. Setiap peserta hanya boleh memenangi maksimum 2 (dua) Hadiah Mingguan sepanjang Tempoh Peraduan.

16. Semua hadiah mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 1 (satu) bulan dari tarikh Hadiah Mingguan disediakan untuk kutipan. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik.

Hadiah Istimewa
17. Terdapat 1000 (satu ribu) Hadiah Istimewa berupa Telur bersalut Emas bernilai RM500 setiap satu untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

18. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak sepanjang Tempoh Peraduan akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan seribu (1000) untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Istimewa. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 18889, maka 18889 akan dibahagikan dengan 1000, yang bersamaan dengan 18.8, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 18. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 18. Peserta yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 18 iaitu 18, 36, 54, 72 dan seterusnya akan menjadi Pemenang Hadiah Istimewa.

19. Setiap peserta hanya boleh memenangi 1 (satu) Hadiah Istimewa sepanjang Tempoh Peraduan.

20. Semua hadiah mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 1 (satu) bulan dari tarikh Hadiah Istimewa disediakan untuk kutipan. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik.

Hadiah Utama
21. Terdapat 10 (sepuluh) Hadiah Utama berupa Telur Emas 100g bernilai RM25000 setiap satu untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

22. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak sepanjang Tempoh Peraduan akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan sepuluh (10) untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Utama. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 1888.9, maka 18889 akan dibahagikan dengan 10, yang bersamaan dengan 18.8, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 1888. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 1888. Peserta yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 1888 iaitu 1888, 3776, 5664, 7552 dan seterusnya akan menjadi Pemenang Hadiah Utama.

23. Setiap peserta hanya boleh memenangi 1 (satu) Hadiah Utama sepanjang Tempoh Peraduan.

24. Semua hadiah mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 1 (satu) bulan dari tarikh Hadiah Utama disediakan untuk kutipan. Semua hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik.

Liabiliti & Tanggungjawab
25. Pemenang mesti mematuhi terma & syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan hadiah. Penganjur berhak untuk menarik balik Hadiah mereka sekiranya Pemenang tidak mematuhi Terma & Syarat Peraduan dan Terma dan Syarat Hadiah.

26. Iklan Pengumuman Pemenang akan dipaparkan di laman web www.100plus.com.my atau www.fnbm.com.my.

27. Gambar Hadiah yang ditunjukkan pada borang penyertaan Peraduan adalah untuk tujuan gambaran sahaja. Hadiah sebenar mungkin berbeza. Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tertakluk kepada Terma & Syarat Hadiah yang akan disertakan dengan hadiah dan dinyatakan dalam surat pengakuan pemenang. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

28. Pemenang dan warisnya hendaklah bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kehilangan nyawa] akibat mengambil bahagian dalam Peraduan, menuntut dan/atau menggunakan Hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur daripada sebarang liabiliti.

29. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos lain, yuran dan/atau perbelanjaan yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menuntut Hadiah adalah tanggungjawab pemenang sepenuhnya.

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
30. Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak F&N Beverages Marketing Sdn Bhd (“F&N” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh F&N dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. F&N akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada F&N, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

31. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel ke penyedia perkhidmatan di pdpa@omniteam.com.my. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai berbanding versi Bahasa Malaysia.

Hak Penganjur
32. Penganjur berhak untuk menukar, membatalkan, menamatkan dan/atau menggantung Hadiah, tanpa perlu memberikan notis terlebih dahulu. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana Hadiah dengan barangan lain yang sama nilainya, pada bila-bila masa, tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu. Semua Hadiah dituntut dalam keadaan “sedia ada” dan tidak boleh ditukarkan dengan kredit atau barangan lain atau baucar sama ada secara sebahagiannya atau sepenuhnya.

33. Keputusan Penganjur dalam semua perkara berkaitan Hadiah adalah mutakhir, muktamad dan mengikat. Tiada surat-menyurat akan dilayan.
34. Penyertaan dalam Peraduan ini dan penerimaan sebarang Hadiah menandakan kebenaran yang tidak boleh dibatalkan (melainkan dimaklumkan sebaliknya oleh peserta) kepada Penganjur untuk menggunakan nama dan gambar peserta untuk tujuan publisiti dan pengiklanan tanpa sebarang pampasan mahupun perlu memberikan notis kepada peserta terlebih dahulu.

35. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Hadiah hilang, rosak, cacat atau dicuri semasa dan selepas kutipan Hadiah. Semua peserta bersetuju secara tidak bersyarat untuk menanggung liabiliti penuh dan bertanggungjawab sepenuhnya setakat dibenarkan undang-undang sekiranya berlaku sebarang kerugian, kejadian tidak diingini, kecederaan, ganti rugi, tuntutan, atau kemalangan (termasuk kehilangan nyawa) yang dialami akibat daripada penyertaan mereka dalam Peraduan ini, penebusan dan atau penggunaan Hadiah.

36. Penganjur sama sekali tidak akan bertanggungjawab terhadap apa juga kesilapan percetakan yang tertera pada Bukti Pembelian yang diedarkan di pasaran.

37. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini dan menerima bahawa semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur adalah muktamad dan mengikat. Penganjur berhak untuk menukar, meminda, menambah atau menggugurkan mana-mana Terma & Syarat ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada peserta dan peserta hendaklah terikat kepada perubahan sedemikian.

38. Terma & Syarat ini disediakan dalam beberapa bahasa. Sekiranya terdapat percanggahan antara semua versi yang disediakan, versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat Peraduan yang boleh didapati di www.fnbm.com.my akan diguna pakai.

39. Untuk pertanyaan lanjut mengenai Peraduan, sila hubungi Talian Khas di 03-7880 7803 (10 pagi – 5 petang, Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum) atau kunjungi www.fnbm.com.my.

Download Borang Peraduan

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?