Peraduan Fish & Co. Jom Menang Duit Raya


Berperluang memenangi hadiah duit raya dengan menyertai peraduan ini. Wang tunai Sejumlah RM350 ditawarkan untuk peraduan ini.

Dalam peraduan ini , 3 pemenang bertuah akan dipilih secara rawak. Pemilihan Pemenang Pemenang ditentukan berdasarkan langkah-langkah yang telah diikuti secara tepat, dan dipilih secara rawak.

Pemenang tempat pertama akan memenangi hadiah wang tunai RM200, tempat kedua RM100 dan tempat ketiga RM50.

Penyertaan untuk peraduan ini adalah percuma.

Peraduan bermula 28 Jun 2016. Tarikh tamat peraduan adalah pada 4 Julai 2016 (Isnin) jam 11.59 malam.

Cara-Cara

Cara-cara Menyertai: Ikut langkah-langkah mudah berikutnya:

1. LIKE Page Fish & Co. Malaysia di http://www.facebook.com/fishncomy

2. LIKE post rasmi peraduan dan SHARE post tersebut ke Timeline anda (pastikan setting privacy ditukarkan kepada Public)

3. TAG tiga kawan Facebook anda di post rasmi peraduan.

Submit penyertaan anda DISINI Post Rasmi Peraduan (dan jangan lupa lakukan langkah-langkah yang diperlukan)

Nasihat dari eMenang: Berdasarkan kebiasaannya apabila anda LIKE sesuatu Facebook Page, anda akan menerima update dari newsfeed Facebook Page tersebut. Disini eMenang ingin menasihatkan, jika anda menerima update dari Facebook Fish & Co. Malaysia   dan update tersebut mengandungi gambar atau visual yang mendedahkan aurat, sila skip dan jangan tengok gambar tersebut.

Hadiah

  • 1 x Tempat Pertama: Wang Tunai RM 200.00
  • 1 x Tempat Kedua: Wang Tunai RM100.00
  • 1 x Hadiah Saguhati: Wang Tunai RM 50.00

Terms & Conditions

1. Peraduan Jom Menang Duit Raya akan berlangsung pada 28 Jun 2016 hingga 4 Julai 2016 11.59 malam MYT.

2. Good Gourmet Holdings Sdn Bhd (Pihak Penganjur) berhak untuk melanjutkan atau menukar tempoh peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

3. Cara-cara Menyertai

  1. LIKE Page Fish & Co. Malaysia di http://www.facebook.com/fishncomy
  2. LIKE post https://www.facebook.com/fishncomy/… dan SHARE post https://www.facebook.com/fishncomy/… ke Timeline peserta (pastikan setting privacy ditukarkan kepada Public)
  3. TAG tiga kawan Facebook peserta di post ini.

4. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan pemastautin tetap di Malaysia yang mempunyai Kad Pengenalan yang sah.

5. Kategori individu yang tidak layak untuk menyertai peraduan ini adalah seperti berikut:
1. Wakil, kakitangan, pekerja dan / atau ejen pengiklanan dan / atau pembekal khidmat promosi bagi penganjur termasuk juga syarikat gabungan atau yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat (anak, ibu bapa, adik – beradik dan termasuk suami atau isteri).
2. Kakitangan penganjur termasuk syarikat gabungan atau yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat (anak, ibu bapa, adik – beradik dan termasuk suami atau isteri).

6. Pihak Penganjur berhak untuk menolak sebarang penyertaan mengikut budi bicara mereka tanpa membuat kenyataan kepada mana-mana pihak.

7. Pihak Penganjur berhak meminda, menggantikan, membatal atau mengubah mana-mana terma dan syarat peraduan ini tanpa perlu member notis terlebih dahulu.

8. Semua keputusan adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.

9. Hadiah:
1. 1 x Tempat Pertama: Wang Tunai RM 200.00
2. 1 x Tempat Kedua: Wang Tunai RM100.00
3. 1 x Hadiah Saguhati: Wang Tunai RM 50.00

10. Pemenang akan dipilih selepas tempoh peraduan telah tamat berdasarkan ketepatan dan kesahihan penyertaan mengikut cara menyertai peraduan, serta tiga kawan yang telah kena tag.

11. Pemenang akan diberitahu melalui laman web Facebook dalam tempoh 7 hari selepas pengumuman kemenangan. Sekiranya tidak ada sebarang jawapan daripada pemenang sehingga tarikh yang ditetapkan; status kemenangan mungkin akan dibatalkan.

12. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik ketat, ditukar diserahhakkan atau ditebus oleh Peserta dalam apa-apa bentuk atau cara lain selain daripada yang ditetapkan oleh pihak Penganjur.

13. Pemenang perlu menghantarkan Private Message kepada pentadbir Fish & Co. Malaysia Facebook Page untuk mendapat maklumat lanjut untuk menuntut hadiah tersebut. Pemenang perlu memungut hadiah di cawangan Fish & Co. Malaysia di Paradigm Mall, Petaling Jaya. Peserta bertanggungjawab menanggung segala kos untuk menebus hadiah. Pihak Penganjur tidak akan menanggung sebarang kos untuk proses penebusan hadiah.

14. Tidak tertakluk kepada satu komen sahaja. Komen boleh diberikan sebanyak mungkin, selagi masih mengikut syarat dan terma peraduan.

15. This contest is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

Submit penyertaan anda DISINI Post Rasmi Peraduan (dan jangan lupa lakukan langkah-langkah yang diperlukan)


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?