Peraduan Tesco ‘Bulan Bermakna, Keberkatan Bersama’


Peraduan ini sesuai di sertai oleh mereka yang selalu ‘shopping’ di Pasaraya TESCO. Dengan berbelanja minimum RM100 di pasaraya Tesco dalam satu resit, anda layak untuk menyertai peraduan atau kempen  ini.

Dalam peraduan ini setiap minggu 60 pemenang akan dipilih untuk memenangi hadiah baucar bernilai RM2000 setiap pemenang.

Jika saya Peserta Terpilih, apakah hadiah dan dengan siapakah boleh saya kongsikan?

Setiap Peserta Terpilih akan menerima RM2,000 Baucar TESCO dengan separuh jumlah baucar (RM1,000) diberikan kepada individu atau organisasi yang dicalonkan oleh Peserta Terpilih. Peserta Terpilih boleh memilih memberikan kepada satu (1) penerima sahaja, namun tidak boleh mencalonkan pasangan masing-masing.

Kaedah Pemilihan Pemenang

Peserta yang disaring secara rawak oleh komputer akan dihubungi oleh agensi TESCO, dan perlu melepasi ujian kemahiran sebelum layak diisytiharkan sebagai Peserta Terpilih. Peserta yang tidak dapat dihubungi selepas dua (2) panggilan telefon oleh agensi TESCO akan dibatalkan dengan serta-merta.

Tempoh Peraduan: 6 Jun 2016 dan berakhir pada 3 Julai 2016.

Untuk maklumat lanjut boleh baca dibawah:

Sumber Peraduan

1tesco

tesco2

Cara-Cara:

1. Untuk menyertai, Peserta perlu berbelanja sekurang-kurangnya RM100 dalam satu resit di Tesco. Gabungan resit yang berasingan adalah tidak dibenarkan. Resit TESCO yang diguna pakai mestilah mempunyai Nombor Resit TESCO dan bertarikh dari 6 Jun hingga 3 Julai 2016. Resit TESCO akan diguna pakai sebagai bukti pembelian.

2. Peserta boleh menyertai kempen melalui 2 cara:

i. Laman web TESCO dengan menggunakan mana-mana peranti termasuk Telefon Pintar, Tablet dan Komputer: http://www.tesco.com.my/bulanbermakna/keberkatanbersama/index.aspx

Untuk hantar penyertaan secara online, boleh submit SINI

ii. Menghantar SMS ke 66600 dengan butiran berikut: TESCO<jarak>16 digit No. Resit TESCO<jarak>4 nombor terakhir K/P<jarak>Nama penuh mengikut K/P.

  • Penyertaan melalui SMS tertakluk kepada kadar bayaran tetap perkhidmatan telekomunikasi (minimum RM 0.30/sms)
  • Peserta akan menerima SMS pengesahan bagi setiap penyertaan kempen melalui SMS.

3. Setiap RM100 yang dibelanjakan melayakkan Peserta untuk satu (1) penyertaan. Para Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diinginkan. Lebih banyak penyertaan yang dihantar, lebih tinggi peluang untuk berkongsi rezeki.

4. Penyertaan yang tidak lengkap dan/atau tidak disertakan dengan 16 digit Nombor Resit TESCO yang sah akan dibatalkan dengan serta-merta.

Hadiah

Setiap Peserta Terpilih akan menerima RM2,000 Baucar TESCO dengan separuh jumlah baucar (RM1,000) untuk diberikan kepada individu atau organisasi yang dicalonkan oleh Peserta Terpilih. Peserta Terpilih boleh memilih untuk memberikan kepada satu (1) penerima sahaja, namun tidak boleh mencalonkan pasangan masing-masing.

Terdapat sejumlah 240 Peserta Terpilih dengan 60 Peserta Terpilih yang dipilih setiap minggu sepanjang empat (4) minggu. Sehingga 240 calon akan dipilih sepanjang tempoh kempen.

tempoh

Terma & Syarat

1. KELAYAKAN:
1. Kempen ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, kecuali kakitangan dan ahli keluarga:

  • a. TESCO (Malaysia) Sdn Bhd (“TESCO”), subsidiarinya;
  • b. Pengilang, atau/dan syarikat pembungkusan dan pengedar TESCO; dan
  • c. Agensi pengiklanan dan promosi TESCO

2. TEMPOH:
1. Kempen ini bermula dari 6 Jun 2016 dan berakhir pada 3 Julai 2016.

3. CARA PENYERTAAN:

1. Untuk menyertai, Peserta perlu berbelanja sekurang-kurangnya RM100 dalam satu resit di Tesco. Gabungan resit yang berasingan adalah tidak dibenarkan. Resit TESCO yang diguna pakai mestilah mempunyai Nombor Resit TESCO dan bertarikh dari 6 Jun hingga 3 Julai 2016. Resit TESCO akan diguna pakai sebagai bukti pembelian.

2. Peserta boleh menyertai kempen melalui:
 
i.Laman web TESCO dengan menggunakan mana-mana peranti termasuk Telefon Pintar, Tablet dan Komputer: http://www.tesco.com.my/bulanbermakna/keberkatanbersama/index.aspx

ii. Menghantar SMS ke 66600 dengan butiran berikut: TESCO<jarak>16 digit No. Resit TESCO<jarak>4 nombor terakhir K/P<jarak>Nama penuh mengikut K/P.

  • Penyertaan melalui SMS tertakluk kepada kadar bayaran tetap perkhidmatan telekomunikasi (minimum RM 0.30/sms)
  • Peserta akan menerima SMS pengesahan bagi setiap penyertaan kempen melalui SMS.

3. Setiap RM100 yang dibelanjakan melayakkan Peserta untuk satu (1) penyertaan. Para Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diinginkan. Lebih banyak penyertaan yang dihantar, lebih tinggi peluang untuk berkongsi rezeki.

4. Penyertaan yang tidak lengkap dan/atau tidak disertakan dengan 16 digit Nombor Resit TESCO yang sah akan dibatalkan dengan serta-merta.

4. HADIAH & KRITERIA PEMILIHAN PESERTA TERPILIH:

i. Setiap Peserta Terpilih akan menerima RM2,000 Baucar TESCO dengan separuh jumlah baucar (RM1,000) untuk diberikan kepada individu atau organisasi yang dicalonkan oleh Peserta Terpilih. Peserta Terpilih boleh memilih untuk memberikan kepada satu (1) penerima sahaja, namun tidak boleh mencalonkan pasangan masing-masing.

ii. Terdapat sejumlah 240 Peserta Terpilih dengan 60 Peserta Terpilih yang dipilih setiap minggu sepanjang empat (4) minggu. Sehingga 240 calon akan dipilih sepanjang tempoh kempen.

tempoh.jpg

iii. Peserta Terpilih dikehendaki memberi sebab kenapa memilih calon mereka.

iv.Peserta yang disaring secara rawak oleh komputer akan dihubungi oleh agensi TESCO, dan perlu melepasi ujian kemahiran sebelum layak diisytiharkan sebagai Peserta Terpilih. Peserta yang tidak dapat dihubungi selepas dua (2) panggilan telefon oleh agensi TESCO akan dibatalkan dengan serta-merta.

v.Senarai Peserta Terpilih mingguan boleh dirujuk di laman web dan Facebook TESCO Malaysia (www.facebook.com/TescoMY).

vi.Peserta Terpilih mestilah menuntut hadiah mereka di Pusat Pengambilan Cawangan TESCO pilihan mereka (maklumat lanjut akan diberikan kepada Peserta Terpilih). Peserta Terpilih mestilah menuntut hadiah mereka dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh pemberitahuan, dan atas perbelanjaan sendiri. Mana-mana hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik. Tiada tuntutan hadiah akan dilayan selepas tamat tempoh yang ditetapkan.

vii.Peserta Terpilih boleh menghantar seberapa mungkin banyak borang penyertaan yang mereka inginkan untuk setiap cabutan mingguan. Walau bagaimanapun, setiap Peserta hanya layak untuk menerima satu hadiah.

viii. Peserta Terpilih mestilah memberikan bukti pembelian dan pengesahan identiti dengan mengemukakan resit TESCO dan Kad Pengenalan yang digunakan dalam penyertaan mereka kepada pegawai kempen T yang digunakan dalam penyertaan mereka kepada pegawai kempen TESCO Keberkatan Bersama.

ix.Pengumuman Peserta Terpilih akan dibuat mengikut jadual di bawah:
tes2.jpg

5. LAIN-LAIN:
i. TESCO tidak akan bertanggungjawab sekiranya notis melalui SMS tidak diterima.
 
ii. TESCO berhak untuk membatalkan kelayakan jika terdapat sebarang pengubahan atau kerosakan pada bukti pembelian yang diperlukan.

ii. Penganjur berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama atau lebih nilai atas apa jua alasan.

iv. Hadiah-hadiah itu tidak boleh dipindah milik atau ditukarkan dengan wang tunai. Hanya Peserta Terpilih dan penerima yang mereka calonkan berhak menerima hadiah.

v. Dengan menyertai kempen ini, Peserta membenarkan penggunaan nama dan gambar beliau oleh TESCO untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
 
vi. TESCO berhak untuk meneliti dan menggunakan maklumat yang dikumpul daripada kempen ini untuk tujuan promosi dan pemasaran yang akan datang. Dengan menyertai kempen ini, Peserta mengakui dan menerima syarat-syarat ini.
 
vii. Dengan menyertai kempen ini, Peserta dianggap bersetuju dan menerima terma dan syarat yang terkandung, dan polisi privasi TESCO yang boleh dirujuk pada laman web (www.tesco.com.my). Jika terdapat sebarang pelanggaran terma dan syarat, pihak TESCO mempunyai hak menarik balik hadiah dan/atau kelayakan Peserta tersebut.
 
viii. TESCO berhak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung kempen ini tanpa memberi notis terlebih dahulu. Bagi mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, penamatan atau penggantungan kempen oleh TESCO tidak melayakkan Peserta untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan terhadap TESCO bagi sebarang dan semua kerugian atau kerosakan.
 
ix. Keputusan pengadil adalah muktamad dan segala surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.
 
x. Syarat dan peraturan ini disediakan dalam Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku percanggahan, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.
 
Untuk hantar penyertaan secara online, boleh submit SINI

sumber


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?