Peraduan Biskut Raya Buttercup 2016


Anda ada resipi biskut raya istimewa? Sertai Peraduan Biskut Raya Buttercup 2016  untuk berpeluang memenangi hadiah Kuali Tefal dan set baking ekslusif dari Kelab Cinta Ketuhar.

Dalam peraduan akan ada 10 pemenang kesemuanya, seorang pemenang hadiah Utama dan 9 pemenang hadiah saguhati.

Peraduan Biskut Raya Buttercup 2016 ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia  berumur 18 tahun keatas dan merupakan peminat Halaman Facebook Kelab Cinta Ketuhar.

Cara Pemilihan Pemenang.

Pada akhir peraduan ini, para peserta akan dipilih oleh juri. Sekiranya anda terpilih, anda akan mendapat notis daripada pihak Kelab Cinta Ketuhar melalui mesej Facebook.

Pemenang perlu menyediakan hasil resipi (biskut) dan hantarkan kepada pihak Kelab Cinta Ketuhar untuk sesi fotografi.

Tempoh Peraduan: 23 Mac 2016 (Rabu) dan berakhir pada pada 24 April 2016 (Ahad)

sumber

bc

Contoh Produk Buttercup

 

Cara Penyertaan

Langkah-langkah Penyertaan:

 

1. Beli mana-mana produk Buttercup untuk resipi Biskut Raya anda. 

2. Buat biskut raya dan ambil gambar hasil resipi bersama-sama dengan bekas/pembungkus Buttercup yang telah dibeli.

3. Isi borang penyertaan dan muat naik gambar Biskut Raya anda.

Hantarkan Penyertaan Anda Di SINI

Kepada kaum wanita, ini adalah Halaman Facebook Kelab Cinta Ketuhar.

p/s Perhatian: Peraduan ini hanya sesuai disertai oleh orang perempuan sahaja.. Orang Lelaki dilarang Join..hehe

Hadiah

tef

Hadiah Utama: Kuali Tefal 24cm dan 1 set baking ekslusif Kelab Cinta Ketuhar

Hadiah Saguhati: 9 x set baking ekslusif Kelab Cinta Ketuhar

*Hadiah sebenar mungkin berbeza dengan gambar diatas. sumber

Terma dan Syarat

PERATURAN RASMI

Untuk menyertai Peraduan ini, anda mesti mematuhi Peraturan Rasmi:

Peraduan ini tidak ditaja, disahkan atau ditadbir oleh, atau yang berkaitan dengan, Facebook, Twitter atau Google dan anda akan mendedahkan maklumat kepada Auric Pacific (M) Sdn Bhd (Kelab Cinta Ketuhar) dan bukan pihak-pihak yang tersebut di atas. Sebarang pertanyaan, komen, atau aduan hendaklah diajukan kepada Halaman Facebook Kelab Cinta Ketuhar melalui mesej Facebook.

1. Penaja : Auric Pacific (M) Sdn Bhd ( “Kelab Cinta Ketuhar”)

2. Penaung : Centsless Sdn Bhd ( “MOB”), Lot S07, 2nd Floor, Centerpoint, No. 3, Lebuh Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

3. Kelayakan :
Peraduan Biskut Raya Buttercup 2016 ( “Peraduan”) hanya terbuka kepada penduduk Malaysia yang sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan merupakan peminat Halaman Facebook Kelab Cinta Ketuhar [ “Peserta”] kecuali yang berikut:

Pemenang tidak boleh terdiri daripada:

a) Kakitangan Kelab Cinta Ketuhar atau mana-mana orang lain secara profesional berkaitan dengan Peraduan ini

b) Kakitangan tetap dan / atau kakitangan sementara atau pekerja Kelab Cinta Ketuhar dan ahli keluarga terdekat mereka;

c) Wakil dan / atau ejen (termasuk pengiklanan dan agensi Peraduan) Kelab Cinta Ketuhar. Calon pemenang dan / atau penerima ganjaran selanjutnya akan dikehendaki menunjukkan bukti identiti mereka (Kad Pengenalan / Pasport) untuk memastikan kelayakan mereka (hanya untuk pemenang hadiah sahaja) untuk menebus hadiah mereka.

4. Jadual Peraduan:
Peraduan ini bermula pada atau kira-kira 03:00 GMT + 8 pada 23 Mac 2016 (Rabu) dan berakhir pada 11:59 GMT + 8 pada 24 April 2016 (Ahad)

5. Etika Penyertaan & Garis Panduan:

Semua penyertaan mestilah tidak mengandungi sebarang bentuk rujukan politik, seksual atau apa-apa yang tidak sesuai. Semua peserta pertandingan adalah secara automatik terikat dengan kod etika ini. Penaja berhak untuk membatalkan mana-mana penyertaan yang dianggap ‘tidak senonoh’ atau ‘tidak sesuai’. Sekiranya berlaku kehilangan kelayakan, penaja tidak perlu memberikan apa-apa bentuk alasan atau penjelasan kepada mana-mana parti berkenaan. Sebarang rayuan mengenai penyertaan yang dibatalkan tidak akan dilayan, dengan keputusan adalah muktamad.

Mana-mana peserta yang didapati melakukan plagiarisme akan dibatalkan penyertaan mereka serta-merta. Dalam kes dua penyertaan yang sama, peserta dengan penyertaan yang terawal akan dianggap pembekal kandungan asal, dan kandungan kedua akan terbatal secara automatik. Semua keputusan yang dibuat adalah muktamad, sebarang rayuan tidak akan dilayan. Pihak Kelab Cinta Ketuhar berhak untuk membatalkan penyertaan yang tidak sesuai. Semua keputusan juri adalah muktamad.

6. Cara Menyertai:

LANGKAH 1: Beli mana-mana produk Buttercup untuk resipi Biskut Raya anda.

LANGKAH 2: Ambil gambar hasil Biskut Raya anda bersama-sama bekas/pembungkus Buttercup yang dibeli.

LANGKAH 3: Isi borang penyertaan dan hantarkan gambar berserta resipi Biskut Raya anda

LANGKAH 4: Pemenang perlu menyediakan hasil resipi (biskut) dan hantarkan kepada pihak Kelab Cinta Ketuhar untuk sesi fotografi.

NOTA: Resipi yang ingin dihantar hanya terhad kepada resipi Biskut Raya sahaja

7. PEMILIHAN PEMENANG:
Pada akhir peraduan ini, para peserta akan dipilih oleh juri. Sekiranya anda terpilih, anda akan mendapat notis daripada pihak Kelab Cinta Ketuhar melalui mesej Facebook. Pemenang perlu menyediakan hasil resipi (biskut) dan hantarkan kepada pihak Kelab Cinta Ketuhar untuk sesi fotografi.

8. HADIAH:

NOTA PENTING: SETIAP INDIVIDU SAHAJA BOLEH MENEBUS maksimum satu (1) HADIAH SEPANJANG TEMPOH PERADUAN.

Hadiah Utama: Kuali Tefal 24cm dan 1 set baking ekslusif Kelab Cinta Ketuhar
Hadiah Saguhati: 9 x set baking ekslusif Kelab Cinta Ketuhar

Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukarkan kepada wang tunai. Sekiranya hadiah yang dipaparkan tiada dalam stok, pihak penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan nilai yang sama atau lebih.

Hadiah mesti diterima dalam cara yang dinyatakan dalam Pemberitahuan Pemenang. Hadiah perlu dituntut daripada pihak penganjur dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh pemenang diumumkan. Sekiranya telah melebihi dua bulan, pihak Kelab Cinta Ketuhar berhak untuk membatalkan keputusan pemenang dan memilih pemenang yang lain. Pihak penganjur tidak menyediakan sebarang bayaran royalti kepada pemenang yang menghantar resipi dan gambar hasil resipi.

Pihak penganjur berhak menggunakan resipi dan gambar hasil resipi para pemenang bagi tujuan publisiti atau/dan pengiklanan atau/dan perniagaan atau/dan sebarang aktiviti komersial dan para peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan.

9. Pemenang / Pemberitahuan pemenang:

Peserta yang terpilih akan dimaklumkan melalui pengumuman di Facebook, dan selepas itu, peserta yang dipilih juga akan dihubungi melalui mesej Facebook.

Pemenang perlu memberikan Nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat e-mel kepada kami melalui Facebook mesej. Kegagalan untuk memberikan butir-butir tersebut dalam tempoh 72 jam pertama akan menyebabkan peserta hilang kelayakan, dengan pemenang alternatif akan dipilih dari kalangan semua catatan baki layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan. Pihak Kelab Cinta Ketuhar akan memberi maklum balas mengenai butiran penebusan hadiah dalam tempoh 3 hari bekerja selepas menerima butiran pemenang.

Entiti Peraduan tidak bertanggungjawab atas sebarang kegagalan, penghantaran butiran secara separa atau sebarang permasalahan komputer, atau kegagalan teknikal dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan elektronik atau kerosakan mana-mana rangkaian, perkakasan atau perisian. Jika atas apa-apa sebab Peraduan (atau mana-mana bahagian Peraduan) tidak dapat berjalan seperti yang dirancang, termasuk jangkitan oleh virus komputer, pepijat, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan atau kegagalan teknikal di luar kawalan penaja yang merosakkan atau menjejaskan pentadbiran, keselamatan, keadilan, integriti atau perilaku yang betul Peraduan (atau sebahagian daripada perkhidmatan), Penaja berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan, menamatkan, mengubahsuai atau menggantung Peraduan dan / atau membatalkan mana-mana individu yang mengganggu Peraduan.

Dalam keadaan sedemikian, Penaja hendaklah menjalankan Peraduan, memilih pemenang hadiah dan membuat ganjaran disediakan dengan cara yang adil, wajar dan konsisten dengan Peraturan Rasmi ini, seperti yang ditentukan oleh Penaja mengikut budi bicara mutlaknya. Notis pembatalan / penamatan / pengubahsuaian / penggantungan Peraduan akan dipaparkan di Facebook

Penaja berhak untuk menggunakan resipi, mana-mana ilustrasi dan gambar-gambar yang dimasukkan dalam pertandingan untuk tujuan promosi yang sedang berlangsung di mana-mana media tanpa notis, atau dengan tidak menggunakan nama peserta dan tanpa apa-apa bayaran yang dibayar kepada peserta. Adalah menjadi tanggungjawab peserta untuk memastikan bahawa semua ilustrasi dan gambar yang dihantar mempunyai kebenaran pihak berkaitan untuk tujuan penerbitan, dan penggunaannya oleh penaja tidak akan melanggar mana-mana hak harta intelek pihak ketiga.

Penganjur tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, pemotongan, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan atau akses yang tidak dibenarkan kepada, atau pengubahan, maklumat / bahan-bahan yang berkaitan dengan Peraduan (termasuk makluman dan/atau e -mel menunjukkan peserta yang telah mencapai sesuatu had dalam sebarang situasi); atau apa-apa masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan mana-mana e-mel yang akan dihantar / diterima / direkodkan akibat masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet atau di mana-mana laman web, atau mana-mana kombinasi masalah tersebut, termasuk apa-apa kecederaan atau kerosakan kepada peserta atau mana-mana komputer orang lain yang berkaitan dengan atau akibat daripada penyertaan dalam atau memuat turun mana-mana bahan-bahan dari Peraduan ini. Tanpa mengenakan had yang disebut, Penaja juga tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang pemberitahuan e-mel tidak tepat pada masanya diterima (atau tidak diterima sama sekali) oleh peserta yang diberikan sama ada disebabkan oleh pengelasan e-mel seperti SPAM, pengaturcaraan / ralat teknologi / elektronik, kegagalan atau kerosakan atau sebab lain.

Peserta juga perlu bersetuju untuk tidak dengan sengaja menyebabkan gangguan Peraduan dan / atau menghalang orang lain daripada menyertai Peraduan.

AWAS: SEBARANG PERCUBAAN UNTUK MEROSAKKAN PERKHIDMATAN ONLINE ATAU LAMAN WEB ATAU MENJEJASKAN OPERASI SAH Peraduan adalah melanggar undang-undang jenayah atau sivil. JIKA PERCUBAAN TERSEBUT DIBUAT, PENAJA MUNGKIN membatalkan sebarang penyertaan yang MEMBUAT PERCUBAAN TERSEBUT DAN MENDAPAT GANTI RUGI MENGIKUT UNDANG-UNDANG.

10. Syarat dan Had Liabiliti:
Dengan menyertai, peserta bersetuju untuk terikat dengan Peraturan Rasmi, dan keputusan Penaja adalah muktamad dan tertakluk dalam semua aspek dan tidak tertakluk kepada sebarang rayuan. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk tidak membahayakan Entiti Peraduan ini, serta setiap pegawai, pengarah, ejen, wakil dan pekerja mereka, dan juga setiap pengganti, wakil dan pemegang hak mereka, dan Facebook, (secara kolektif, “Pihak Penganjur”) dari mana-mana dan semua tindakan, tuntutan, kecederaan, kerugian atau kerosakan yang timbul dalam apa-apa cara, secara langsung atau tidak langsung, penyertaan di dalam Peraduan ini dan / atau penerimaan, penerimaan, pemilikan atau penggunaan / penyalahgunaan hadiah atau ganjaran. Dengan menyertai, peserta juga memberi kuasa kepada Penaja untuk menggunakan nama, suara, rupa, gambar, maklumat hadiah (jika berkenaan), data biografi dan bandar dan negeri kediaman dalam pengaturcaraan, pengiklanan dan / atau bahan Peraduan atau dalam senarai pemenang (jika berkenaan) tanpa pampasan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Penaja tidak diwajibkan untuk menggunakan mana-mana maklumat yang disebut di atas atau bahan-bahan, tetapi boleh berbuat demikian dan boleh mengedit maklumat atau bahan-bahan, mengikut budi bicara penaja, tanpa obligasi atau pampasan. Peraduan tertakluk kepada undang-undang Malaysia sahaja.

11. Resolusi / Pertikaian Undang-undang:
Semua isu-isu dan soalan berkenaan dengan pembinaan, pengesahan, tafsiran dan penguatkuasaan Peraturan Rasmi ini, atau hak dan kepatuhan Pihak peserta dan / atau Pihak Penganjur berkaitan dengan Peraduan, akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan, undang-undang Malaysia. Menurut kepada urusan yang dibenarkan oleh undang-undang, peserta bersetuju bahawa (A) apa-apa tindakan yang boleh dibawa oleh peserta secara individu (bukan sebagai sebahagian daripada tindakan kelas); (B) / pemulihan beliau hendaklah terhad kepada sebenar daripada kos wang poket yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini (jika ada) dengan semua hak untuk pemulihan yang lain (termasuk kerosakan dalam apa jua bentuk dan yuran peguam) yang nyata diketepikan.

12. Pihak Kelab Cinta Ketuhar berhak untuk mengubah mana-mana terma dan syarat yang dinyatakan di atas tanpa sebarang notis.

Hantarkan Penyertaan Anda Di SINI


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?