Peraduan Cari Milo & Menang


Berpeluang memenangi hadiah menarik dengan menyertai Peraduan Cari Milo & Menang.  Setiap minggu akan ada 2 orang pemenang Hadiah Utama yang akan memenangi hadiah Deposit Tetap Akaun Hong Leong Bank  bernilai RM5,000 dan 10 pemenang hadiah saguhati.

Hadiah saguhati pun nampak macam menarik iaitu Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy Tab S2 9.7Laptop  HP.

Peraduan ini berlangsung selalma 10 minggu.

Nasihat dari eMenang: Kalau anda ada menang hadiah deposit tetap RM5000 tu,  jika anda diberi dividen simpanan nanti jangan ambil pulak  sebab dividen yang diberikan oleh perbankan konvensional tidak boleh diambil kerana tidak patuh syariah. (untuk detail berkenaan ini boleh baca kat sini)

Masa nak bawak keluar nanti Ambil wang RM 5000  tu saja untuk kegunaan, yang dividen tu bagi dekat baitulmal.

Lagi satu eMenang nak pesan, jangan beli semata-mata untuk join peraduan sebab nanti kalau tak menang hadiah mesti kecewa dan membazir duit. Kalau anda ada beli atau nak minum baru beli.

Tempoh Peraduan: 19/10/2015 – 27/12/2015 (10 minggu)

Cara Penyertaan
Bagi setiap pembelian mana-mana produk minuman MILO UHT dan/atau MILO Tin yang turut serta sepanjang Tempoh Peraduan akan melayakkan Peserta menyertai Peraduan. Sila rujuk kepada Jadual Bukti Pembelian [“Jadual BP”] untuk pembungkusan produk yang dikehendaki sebagai bukti pembelian untuk menyertai Peraduan [“BP].

Peserta dikehendaki melengkapkan setiap borang penyertaan dengan buti-butir yang dikehendaki, dan membulatkan 8 jawapan betul bagi soalan cari kata yang ditunjukkan dalam borang penyertaan.

Borang yang telah diisi dengan lengkap bersama dengan Bukti pembelian mesti dimasukkan dalam satu sampul surat dan dikirimkan melalui pos biasa ke alamat Peti Surat yang dinyatakan dalam borang penyertaan.

Penghantaran melalui POS Laju atau apa jua cara lain akan dibatalkan secara automatik.

 Semua borang penyertaan yang diterima oleh Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan, lengkap dengan butir-butir dikehendaki, Bukti Pemebelian dan jawapan betul, jika diluluskan oleh Penganjur, akan diberi nombor bersiri menurut Jadual BP berdasarkan BP yang dikemukakan [setiap satu dan secara kolektif “Penyertaan Layak”].

Hadiah Mingguan :

Hadiah Mingguan bagi Peraduan dibahagikan kepada dua [2] peringkat. Tempoh mingguan adalah seperti yang berikut:

 • Minggu 1: 19/10 – 25/10/2015,
 • Minggu 2: 26/10 – 01/11/2015,
 • Minggu 3: 02/11 – 08/11/2015,
 • Minggu 4: 09/11 – 15/11/2015,
 • Minggu 5: 16/11 – 22/11/2015,
 • Minggu 6: 23/11 – 29/11/2015,
 • Minggu 7: 30/11 – 06/12/2015,
 • Minggu 8: 07/12 – 13/12/2015,
 • Minggu 9: 14/12 – 20/12/2015,
 • Minggu 10: 21/12 – 27/12/2015

Peringkat 1 – Hadiah Sagu Hati Mingguan:
Terdapat sepuluh [10] Hadiah Sagu Hati Mingguan untuk sepuluh [10] minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah satu ratus [100] Hadiah Sagu Hati Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.
 
3. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak setiap minggu akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan sepuluh [10] untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Sagu Hati Mingguan setiap minggu. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh:
Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak bagi minggu tersebut ialah 887, maka 887 akan dibahagikan dengan 10, yang bersamaan dengan 88.7, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 88. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 88. Seramai sepuluh [10] Peserta bagi minggu tersebut yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 88 iaitu 88, 176, 264, 352 dan seterusnya akan menjadi Pemenang Hadiah Sagu Hati Mingguan bagi minggu tersebut.

Pemenang Hadiah Sagu Hati Mingguan yang dipilih masing-masing akan memenangi seperti di bawah:

 • Minggu 1 – 3:  Samsung Galaxy A8,
 • Minggu 4 – 6: Samsung Galaxy Tab S2 9.7” 4G LTE 32 GB,
 • Minggu 7 – 10: Komputer Riba HP

5. Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah Sagu Hati Mingguan setiap minggu dan maksimum dua [2] Hadiah Sagu Hati Mingguan s epanjang Tempoh Peraduan. Sekiranya terdapat Pemenang berulang, nombor bersiri selepas nombor bersiri Pemenang berulang akan diisytiharkan sebagai Pemenang Hadiah Sagu Hati tersebut.

6. Peringkat 2 – Hadiah Utama Mingguan:
Terdapat dua [2] Hadiah Utama untuk sepuluh [10] minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah dua puluh [20] Hadiah Utama Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.
 
7. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak setiap minggu akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan dua [2] untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Utama Mingguan setiap minggu. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh:
Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak bagi minggu tersebut ialah 887, maka 887 akan dibahagikan dengan 2, yang bersamaan dengan 443.5, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 443. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 443. Seramai dua [2] Peserta bagi minggu tersebut yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 443 iaitu 443 dan 886 akan menjadi Pemenang Hadiah Utama Mingguan bagi minggu tersebut.

8. Pemenang Hadiah Utama Mingguan yang dipilih masing-masing akan memenangi Akaun Deposit Tetap HLB bernilai Ringgit Malaysia Lima Ribu [RM5,000].

 • Hadiah Bonus simpanan tambahan RM500 dan premium eksklusif Little Fluffy bernilai RM329 bagi Pemenang yang merupakan pemegang baru dan/atau sedia ada Akaun Junior 3-dalam-1 HLB.
 • Bagi pemegang baru dan/atau sedia ada Akaun Deposit Tetap Junior HLB, RM5500 mesti disimpan di dalam akaun selama 12 bulan pada kadar promosi semasa bagi Deposit Tetap Junior. Pemegang Akaun Deposit Tetap Junior HLB mestilah berusia di bawah 18 tahun.
 • Untuk pemegang baru dan/atau sedia ada Akaun Deposit Tetap HLB, RM5000 mesti disimpan di dalam akaun selama 6 bulan pada kadar promosi Deposit Tetap semasa. Pemegang Akaun Deposit Tetap HLB mesti berusia 18 tahun dan ke atas.
 • Tertakluk kepada Terma dan Syarat HLB.

Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah Utama Mingguan sepanjang Tempoh Peraduan. Sekiranya ada Pemenang berulang, nombor bersiri selepas nombor bersiri pemenang ulangan akan diisytiharkan sebagai pemenang. Hadiah Utama Mingguan tersebut.

cari milo
cari
cari 2

Hadiah

5000.jpg

Hadiah Utama x 2 pemenang x 10 minggu:
Deposit Tetap Akaun Hong Leong Bank  * bernilai RM5,000

Hadiah Saguhati x 10 pemenang x 10 minggu:

 • Minggu 1 – 3 (19 Oktober – 8 November 2015) Samsung Galaxy A8
 • Minggu 4 – 6 (9 November-29 November 2015) Samsung Galaxy Tab S2 9.7 “LTW (32GB)
 • Minggu 7 – 10 (30 November – 27 DISEMBER 2015) HP Laptop

Terma & Syarat

Penganjur & Kelayakan :
1. PERADUAN CARI MILO & MENANG [“Peraduan”] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [“Penganjur”] dan dibuka kepada semua penduduk Malaysia berusia 7 tahun dan ke atas pada 19/10/2015 [setiap seorang dan secara kolektif “Peserta”]. Peserta berusia 7 hingga 17 tahun mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga untuk mengambil bahagian. Kegagalan untuk berbuat demikian akan mengakibatkan penyertaan dibatalkan. Bukti pengenalan dokumen mungkin diperlukan.
 
2. Individu berikut tidak layak untuk menyertai Peraduan ini:

[a]. Kakitangan Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitannya] dan ahli keluarga terdekat mereka [suami/isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik (dan suami/isteri mereka)]; dan/atau
 
[b]. Wakil, kakitangan, pekerja dan/atau ejen pembekal khidmat pengiklanan dan/atau promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitan masing-masing] dan ahli keluarga terdekat mereka [suami/isteri, anak, ibu bapa, adik-beradik (dan suami/isteri mereka)].
 
3. Penganjur berhak untuk mengecualikan dan/atau membatalkan kelayakan Peserta yang tidak termasuk dalam kategori Peserta dan/atau yang melanggar Syarat dan Peraturan Peraduan.

Tempoh :
1. Peraduan akan diadakan dari 19/10/2015 hingga 27/12/2015 [“Tempoh Peraduan”]. Penganjur pada bila-bila masa berhak secara mutlak untuk mengubah, menangguh, menjadualkan semula, atau melanjutkan Tempoh Peraduan atau menamatkan Peraduan atas budi bicara mutlaknya dan tanpa memberi notis terlebih dahulu.
 
Kriteria Kelayakan dan Penghantaran Penyertaaan :
1.Bagi setiap pembelian mana-mana produk minuman MILO UHT dan/atau MILO Tin yang turut serta sepanjang Tempoh Peraduan akan melayakkan Peserta menyertai Peraduan. Sila rujuk kepada Jadual Bukti Pembelian [“Jadual BP”] untuk pembungkusan produk yang dikehendaki sebagai bukti pembelian untuk menyertai Peraduan [“BP].

2. Peserta dikehendaki melengkapkan setiap borang penyertaan dengan buti-butir yang dikehendaki, dan membulatkan lapan [8] jawapan betul bagi soalan cari kata yang ditunjukkan dalam borang penyertaan. Borang yang telah diisi dengan lengkap bersama dengan BP mesti dimasukkan dalam satu sampul surat dan dikirimkan melalui pos biasa ke alamat Peti Surat yang dinyatakan dalam borang penyertaan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kiriman pos yang tidak diterima disebabkan tidak cukup setem pos atau alamat salah. Penyertaan yang diterima melalui khidmat penghantar surat, perkhidmatan kurier, POS Laju dan/atau apa jua cara lain akan dibatalkan secara automatik. Bukti pos tidak boleh dijadikan bukti penerimaan oleh Penganjur.
 
3. Semua borang penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Borang penyertaan yang tidak lengkap, tidak boleh dibaca dan/atau tidak tepat, penyertaan dengan jawapan salah, penyertaan dengan BP tidak betul dan/atau cacat akan dibatalkan. Sampul surat yang mengandungi berbilang penyertaan dan/atau BP akan dibatalkan.
 
4.Semua borang penyertaan yang diterima oleh Penganjur sepanjang Tempoh Peraduan, lengkap dengan butir-butir dikehendaki, BP dan jawapan betul, jika diluluskan oleh Penganjur, akan diberi nombor bersiri menurut Jadual BP berdasarkan BP yang dikemukakan [setiap satu dan secara kolektif “Penyertaan Layak”].

Hadiah Mingguan :

1. Hadiah Mingguan bagi Peraduan dibahagikan kepada dua [2] peringkat. Tempoh mingguan adalah seperti yang berikut:

 • Minggu 1: 19/10 – 25/10/2015,
 • Minggu 2: 26/10 – 01/11/2015,
 • Minggu 3: 02/11 – 08/11/2015,
 • Minggu 4: 09/11 – 15/11/2015,
 • Minggu 5: 16/11 – 22/11/2015,
 • Minggu 6: 23/11 – 29/11/2015,
 • Minggu 7: 30/11 – 06/12/2015,
 • Minggu 8: 07/12 – 13/12/2015,
 • Minggu 9: 14/12 – 20/12/2015,
 • Minggu 10: 21/12 – 27/12/2015

2. Peringkat 1 – Hadiah Sagu Hati Mingguan:
Terdapat sepuluh [10] Hadiah Sagu Hati Mingguan untuk sepuluh [10] minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah satu ratus [100] Hadiah Sagu Hati Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.
 
3. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak setiap minggu akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan sepuluh [10] untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Sagu Hati Mingguan setiap minggu. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh:
Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak bagi minggu tersebut ialah 887, maka 887 akan dibahagikan dengan 10, yang bersamaan dengan 88.7, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 88. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 88. Seramai sepuluh [10] Peserta bagi minggu tersebut yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 88 iaitu 88, 176, 264, 352 dan seterusnya akan menjadi Pemenang Hadiah Sagu Hati Mingguan bagi minggu tersebut.

4. Pemenang Hadiah Sagu Hati Mingguan yang dipilih masing-masing akan memenangi seperti di bawah:

 • Minggu 1 – 3: Samsung Galaxy A8,
 • Minggu 4 – 6: Samsung Galaxy Tab S2 9.7” 4G LTE 32 GB,
 • Minggu 7 – 10: Komputer Riba HP

5. Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah Sagu Hati Mingguan setiap minggu dan maksimum dua [2] Hadiah Sagu Hati Mingguan s epanjang Tempoh Peraduan. Sekiranya terdapat Pemenang berulang, nombor bersiri selepas nombor bersiri Pemenang berulang akan diisytiharkan sebagai Pemenang Hadiah Sagu Hati tersebut.

6. Peringkat 2 – Hadiah Utama Mingguan:
Terdapat dua [2] Hadiah Utama untuk sepuluh [10] minggu berturut-turut. Terdapat sejumlah dua puluh [20] Hadiah Utama Mingguan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.
 
7. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi Penyertaan Layak setiap minggu akan disusun kira untuk memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan dua [2] untuk mendapatkan nombor bersiri kemenangan bagi Hadiah Utama Mingguan setiap minggu. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan ke bawah kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan daripada pembahagian tersebut.

Sebagai contoh:
Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak bagi minggu tersebut ialah 887, maka 887 akan dibahagikan dengan 2, yang bersamaan dengan 443.5, dan seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada 443. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 443. Seramai dua [2] Peserta bagi minggu tersebut yang ditetapkan nombor bersiri dengan gandaan 443 iaitu 443 dan 886 akan menjadi Pemenang Hadiah Utama Mingguan bagi minggu tersebut.

8. Pemenang Hadiah Utama Mingguan yang dipilih masing-masing akan memenangi Akaun Deposit Tetap HLB bernilai Ringgit Malaysia Lima Ribu [RM5,000].

 • Hadiah Bonus simpanan tambahan RM500 dan premium eksklusif Little Fluffy bernilai RM329 bagi Pemenang yang merupakan pemegang baru dan/atau sedia ada Akaun Junior 3-dalam-1 HLB.
 • Bagi pemegang baru dan/atau sedia ada Akaun Deposit Tetap Junior HLB, RM5500 mesti disimpan di dalam akaun selama 12 bulan pada kadar promosi semasa bagi Deposit Tetap Junior. Pemegang Akaun Deposit Tetap Junior HLB mestilah berusia di bawah 18 tahun.
 • Untuk pemegang baru dan/atau sedia ada Akaun Deposit Tetap HLB, RM5000 mesti disimpan di dalam akaun selama 6 bulan pada kadar promosi Deposit Tetap semasa. Pemegang Akaun Deposit Tetap HLB mesti berusia 18 tahun dan ke atas.
 • Tertakluk kepada Terma dan Syarat HLB.

9. Peserta hanya boleh memenangi satu [1] Hadiah Utama Mingguan sepanjang Tempoh Peraduan. Sekiranya ada Pemenang berulang, nombor bersiri selepas nombor bersiri pemenang ulangan akan diisytiharkan sebagai pemenang. Hadiah Utama Mingguan tersebut.

Liabiliti & Tanggungjawab :
 
1. Semua Pemenang akan menerima notis melalui pos. Pemenang mesti mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua Hadiah dan juga terma dan syarat yang disertakan bersama semua Hadiah berkenaan, jika ada. Semua Hadiah mesti dituntut daripada Penganjur dalam tempoh 3 [tiga] bulan dari tarikh Hadiah boleh dikutip. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan ditarik balik. Senarai Pemenang akan diumumkan di laman web Penganjur [www.milo.com.my].

2. Pemenang dan warisnya hendaklah bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kehilangan nyawa] akibat mengambil bahagian dalam Peraduan dan/atau Acara, menuntut dan/atau menggunakan Hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur daripada sebarang liabiliti.

3.Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan/atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menuntut Hadiah adalah tanggungjawab Pemenang sepenuhnya.

Hak Penganjur :
1. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menilai semula dan mengubah proses pemilihan Pemenang Hadiah yang terkandung di dalam ini pada bila-bila masa tanpa memberi notis terlebih dahulu. Keputusan pengadil adalah muktamad dan tiada surat-menyurat akan dilayan selepas itu.

2. Penganjur berhak, atas budi bicara mutlaknya, menggantikan mana-mana Hadiah dengan hadiah lain yang senilai dengannya, pada bila-bila masa, tanpa memberi notis terlebih dahulu. Hadiah tidak boleh dipindah milik dan semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’ dan tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai, kredit, barangan lain atau baucar, sama ada secara sebahagian atau sepenuhnya.

3. Dengan menyertai Peraduan ini, semua Peserta bersetuju dan memperakui bahawa semua hak milik intelektual padanya menjadi milik Penganjur dan setiap Peserta membenarkan Penganjur mengumpul, menggunakan, memproses dan/atau mendedahkan mana-mana dan semua maklumat peribadi Peserta termasuk tanpa terhad kepada nama, gambar atau imej Peserta untuk tujuan Peraduan, termasuk aktiviti pengiklanan, publisiti, pemasaran dan promosi yang dijalankan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Penganjur, dalam mana-mana media dan tanpa pampasan, pemberitahuan atau kebenaran tambahan, dan sebarang aktiviti sampingan lain yang berkaitan dengan Peraduan.

Pemenang tidak berhak membuat tuntutan pemilikan atau mendapat sebarang bentuk pampasan untuk bahan tersebut.

Perlindungan Data :

1. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta memberi kebenaran kepada Penganjur untuk memproses data peribadi Peserta yang diberikan dalam borang penyertaan untuk tujuan Peraduan termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan di Halaman Peminat dan Laman Web.

2. Pada masa tertentu, Penganjur boleh melantik pihak ketiga untuk memproses butiran peribadi Peserta. Semua pihak ketiga tersebut mempunyai kewajipan di bawah kontrak untuk tidak menggunakan data peribadi Peserta. Semua pihak ketiga diwajibkan di bawah kontrak untuk tidak menggunakan data peribadi Peserta dengan sebarang cara lain kecuali yang ditetapkan di dalam ini.
 
3. Di bawah undang-undang Malaysia, hak Peserta termasuk:

[a]. hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan butiran peribadi anda dengan menghubungi Penganjur di contest@omni team.com.my dan memberikan nama dan alamat e-mel Peserta supaya Penganjur boleh mengeluarkan butiran berkenaan.

[b]. hak untuk mendapatkan salinan data peribadi mengenai Peserta yang dipegang oleh Penganjur [pihak Penganjur berhak untuk mengenakan sedikit yuran untuk menunaikan hak ini].

[c]. hak untuk membetulkan data peribadi tidak tepat mengenai anda yang dipegang oleh Penganjur.
 
4. Jika Peserta mahu membangkitkan sebarang isu perlindungan data dengan Penganjur, atau melaksanakan sebarang hak di bawah undang-undang, sila hubungi Penganjur di pdpa@omniteam.com.my.

5.Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk memastikan data peribadi Peserta terlindung, dan menetapkan syarat kepada pemproses data pihak ketiga untuk berbuat demikian. Perhatian bahawa Penganjur boleh memberikan data peribadi Peserta jika perlu berbuat demikian di bawah undang-undang, menerusi waran geledah, sepina atau perintah mahkamah.

6. Untuk meneliti sepenuhnya Notis Privasi, anda boleh ke laman http://nestle.com.my…licy/privacy_bm (untuk versi Bahasa Malaysia) dan http://nestle.com.my…/privacy_policy (untuk versi Bahasa Inggeris).

Terma & Syarat :
1.Gambar Hadiah yang ditunjukkan dalam borang Peraduan adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin berbeza daripada hadiah sebenar.

2.Syarat dan Peraturan Peraduan disediakan dalam beberapa bahasa. Sekiranya terdapat perkara yang tidak konsisten antara mana-mana versi Syarat dan Peraturan Peraduan, versi Bahasa Inggeris yang dipaparkan di laman web Penganjur hendaklah diguna pakai.

3.Syarat dan Peraturan Peraduan dan kaedah penyertaan Peraduan boleh dipinda dari masa ke masa dan akan diguna pakai berbanding sebarang peruntukan atau pernyataan yang terkandung dalam mana-mana bahan promosi atau pengiklanan lain bagi Peraduan. Peserta amat dinasihatkan supaya melayari laman web Penganjur dari masa ke masa untuk memastikan mereka menyedari sebarang perkembangan dan perubahan yang dibuat.
 
4.Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Syarat dan Peraturan, serta keputusan Penganjur.

Download Borang Peraduan

Download the contest form now to enter!

Rules & Regulations:
(English) (Bahasa Malaysia)


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?