Peraduan F&N Ceria Raya


Hai semua selamat malam,  F&N kini sedang mengadakan Peraduan F&N Ceria Raya dimana anda berpeluang memenangi hadiah sebuah rumah bernilai 1 juta ringgit dan banyak hadiah menarik lain seperti kereta dan wang tunai.

Kalau anda ada beli minuman seperti yang berikut baru join tau, jangan la pulak beli semata-mata nak join peraduan ini. Sebab nanti kalau tak menang, frust pulak. Join kalau anda memanng perlu beli minuman terlibat berikut.100 plus

Pemilihan pemenang untuk peraduan ini ditentukkan melalui no. bersiri yang dibahagi. Kiranya macam lucky drawlah, walaupun hantar 1 penyertaan, peluang nak menang tu tetap ada. Kemudian untuk penentuan hadiah utama pula, pemenang yang disenarai pendek perlu menghadiri satu cabaran penentuan.

Cara pemilihan

Semua borang penyertaan layak yang diterima oleh Penganjur dalam Tempoh Peraduan akan diberi nombor bersiri menurut Jadual BP berasaskan BP yang dikemukakan.
 
Pemilihan Pemenang: Hadiah Harian
1. Terdapat 5 (lima) Hadiah Harian selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut. Sejumlah 305 (tiga
ratus lima) Hadiah Harian disediakan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi penyertaan layak setiap hari akan dikira untuk memperoleh
jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan 5 (lima) untuk mendapatkan 5 (lima) nombor
bersiri kemenangan bagi Hadiah Harian setiap hari. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor
bersiri kemenangan akan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan
daripada pembahagian tersebut.
Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri penyertaan layak bagi hari tersebut berjumlah 889, maka
889 akan dibahagikan dengan 5, yang bersamaan dengan 177.8, yang seterusnya akan dibundarkan
ke bawah kepada 177. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 177. Seramai 5 (lima) Peserta bagi hari
yang ditetapkan dengan gandaan 177 iaitu 177, 354, 531, 708 dan 885 akan menjadi Pemenang
Hadiah Harian.
 
Peserta dengan nombor bersiri kemenangan masing-masing akan memenangi Hadiah Harian berupa
wang tunai RM200 (Ringgit Malaysia: dua ratus). Peserta hanya boleh memenangi satu 1 (satu) Hadiah
Harian sehari dan maksimum 2 Hadiah Harian sepanjang Tempoh Peraduan.
 
Semua Pemenang Hadiah Harian akan menerima Hadiah Harian mereka dalam bentuk cek yang ditulis
atas nama Pemenang dan dihantar melalui pos ke alamat yang dinyatakan dalam borang penyertaan
mereka. Semua Hadiah Harian mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 1 (satu) bulan dari tarikh
cek dikeluarkan. Semua Hadiah Harian yang tidak dituntut akan ditarik balik.

Hadiah Utama Cabaran Akhir F&N
Terdapat 5 (lima) Hadiah Cabaran Akhir F&N untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.
 
Seramai 5 (lima) finalis (“Finalis”) akan dipilih untuk menyertai Cabaran Akhir F&N (“Cabaran”) yang
merangkumi siri cabaran-cabaran dan pusingan Hadiah Utama bagi menentukan nilai Hadiah Cabaran
yang dimenangi oleh setiap Finalis. Cabaran akan diadakan di satu lokasi awam di Lembah Klang yang
akan ditentukan oleh Penganjur.
 
Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi semua penyertaan layak yang diterima akan dikira untuk
memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan 5 (lima) untuk mendapatkan 5
(lima) nombor bersiri kemenangan bagi menentukan Finalis. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan,
nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang
dihasilkan daripada pembahagian tersebut.
Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri penyertaan berjumlah 8889, maka 8889 akan dibahagikan
dengan 5, yang bersamaan dengan 1777.8, yang seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada
1777. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 1777. Seramai 5 (lima) Peserta dengan nombor bersiri
dalam gandaan 1777 iaitu 1777, 3554, 5331, 7108 dan 8885 akan dipilih sebagai Finalis.
 
 Hanya Finalis terpilih yang nama dan butirannya ditulis pada borang penyertaan boleh mengambil
bahagian dalam Cabaran. Kelayakan penyertaan tidak boleh sama sekali dipindahkan. Finalis akan
dihubungi menerusi telefon berasaskan nombor yang dinyatakan dalam borang penyertaan dan akan
diberikan maklumat untuk menyertai Cabaran. Penganjur akan berusaha menghubungi Finalis
menerusi nombor telefon yang dinyatakan dalam borang penyertaan atas dasar usaha terbaik dengan
maksimum 3 (tiga) percubaan. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Peserta tidak dapat
dihubungi atas apa jua sebab.
 
Sekiranya mana-mana Finalis tidak dapat dihubungi selepas tiga [3] percubaan, tidak mahu atau tidak
dapat mengambil bahagian dalam Cabaran atas apa jua sebab, maka penyertaannya akan dibatalkan
dan nombor bersiri lebih tinggi selepas nombor bersirinya akan dipilih sebagai Finalis gantian.
Sebagai contoh: Jika Finalis dengan nombor siri 1777 tidak mahu mengambil bahagian dalam Cabaran,
penyertaan Finalis tersebut akan dibatalkan dan Peserta seterusnya dengan nombor bersiri 1778 akan
dipilih sebagai Finalis gantian.
 
Dalam apa jua keadaan, jika selepas mengesahkan penyertaan Finalis gagal untuk mengambil
bahagian pada hari Cabaran, maka Finalis tidak layak lagi menerima Hadiah Cabaran secara
automatik. Setiap Peserta boleh memenangi 1 (satu) Hadiah Cabaran sahaja.
 
Kesemua 5 (lima) Finalis terpilih mesti mengambil bahagian dalam siri cabaran-cabaran yang
ditetapkan oleh Penganjur dalam acara Cabaran untuk menentukan nilai Hadiah Cabaran yang bakal
dimenangi mereka. Kaedah pelaksanaan siri cabaran-cabaran hanya akan didedahkan kepada Finalis
di acara Cabaran. Setelah menyempurnakan siri cabaran-cabaran, Finalis Akhir dengan markah
tertinggi akan seterusnya mengambil bahagian dalam Pusingan Hadiah Utama untuk menentukan
Hadiah Cabaran yang akan dimenangi.

Sekiranya Finalis Akhir berjaya memenangi Pusingan Hadiah Utama, Hadiah Cabaran adalah seperti di
bawah:

 • Pemenang Pusingan Hadiah Utama akan memenangi Hadiah Utama berupa sebuah rumah teres
  20’ X 80’ (ruang binaan 2,429 kaki persegi) di No 9, Jalan U1/88A, Section U1A, Laman Glenmarie,
  Shah Alam, Selangor bernilai RM1,000,000 (Ringgit Malaysia: Satu Juta).
 • Finalis dengan markah kedua tertinggi akan memenangi Hadiah Pertama berupa Toyota Innova
  2.0E M/T bernilai RM97,000 (Ringgit Malaysia: sembilan puluh tujuh ribu).
 • Finalis dengan markah ketiga tertinggi akan memenangi Hadiah Kedua berupa Nissan Almera 1.5L
  E A/T bernilai RM63,000 (Ringgit Malaysia: Enam Puluh Tiga Ribu).
 • Finalis dengan markah keempat tertinggi akan memenangi Hadiah Ketiga berupa Set Teater di
  Rumah yang terdiri daripada 1 (satu) TV UHD 65” Samsung (65JS9000), 1 (satu) Sistem Teater di
  Rumah Samsung (HTF9750W) & 1 (satu) Pembesar Suara JBL (SB400) bernilai RM30,000
  (Ringgit Malaysia: Tiga Puluh Ribu).
 • Finalis dengan markah terendah akan memenangi Hadiah Keempat berupa wang tunai bernilai
  RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu).

Sekiranya Finalis Akhir tidak berjaya memenangi Pusingan Hadiah Utama, Hadiah Cabaran adalah
seperti berikut:

 • Finalis Akhir akan memenangi Hadiah Pertama berupa Toyota Innova 2.0E M/T bernilai RM97,000
  (Ringgit Malaysia: Sembilan Puluh Tujuh Ribu).
 • Finalis dengan markah kedua tertinggi akan memenangi Hadiah Kedua berupa Nissan Almera 1.5L
  E A/T bernilai RM63,000 (Ringgit Malaysia: Enam Puluh Tiga Ribu).
 • Finalis dengan markah ketiga tertinggi akan memenangi Hadiah Ketiga Set Teater di Rumah yang
  terdiri daripada 1 (satu) TV UHD 65” Samsung (65JS9000), 1 (satu) Sistem Teater di Rumah
  Samsung (HTF9750W) & 1 (satu) Pembesar Suara JBL (SB400) bernilai RM30,000 (Ringgit
  Malaysia: Tiga Puluh Ribu).
 • Seramai 2 (dua) Finalis dengan markah terendah masing-masing akan memenangi Hadiah
  Keempat bernilai RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) tunai.

 Semua Hadiah Cabaran mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 2 (dua) bulan dari tarikh
Hadiah Cabaran disediakan untuk kutipan. Semua Hadiah Cabaran yang tidak dituntut akan ditarik
balik.

Cara Penyertaan

peraduan-ceria-raya-1.jpg

peraduan-ceria-raya-2.jpg
Pesanan Masyarakat untuk semua: Kalau ada beli minuman terlibat baru Join, Kalau Tak Beli jangan saja-saja beli semata-mata untuk join peraduan ni. Nanti KalauTak menang frust pulak .. :lolu: :lolu:

peraduan-ceria-3-1024x480.jpg
Hadiah
ceria.jpg

Terma & Syarat

Penganjur & Tempoh Peraduan
 
4. Peraduan Ceria Raya Bersama F&N (“Peraduan”) terbuka kepada semua penduduk Malaysia berusia
18 tahun dan ke atas pada 31/05/2015 kecuali kakitangan F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd.
(“Penganjur”), syarikat gabungan, anak syarikat, agensi pengiklanan/Perhubungan Awam dan
pembekal mereka, serta anggota keluarga terdekat masing-masing.
 
5. Peraduan bermula dari 01/06/2015 dan berakhir pada 31/07/2015 (“Tempoh Peraduan”). Penganjur
berhak untuk menukar, membatalkan, menamatkan atau menggantung Peraduan pada bila-bila masa
semasa Tempoh Peraduan tanpa memberikan notis terlebih dahulu.
 
 
6. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh Penganjur
tidak memberi hak kepada Peserta untuk membuat sebarang tuntutan atau menerima pampasan
daripada Penganjur bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami atau kos dan perbelanjaan
yang ditanggung oleh Peserta sama ada secara langsung dan/atau tidak langsung yang timbul
daripada atau berhubung dengan pembatalan, penamatan atau penggantungan Peraduan oleh
Penganjur.

Penghantaran Borang Penyertaan & Kriteria Kelayakan
1. Setiap pembelian mana-mana produk F&N yang turut serta akan melayakkan anda menyertai
Peraduan. Sila rujuk kepada Jadual Bukti Pembelian (“Jadual BP”) yang ditunjukkan pada borang
penyertaan untuk butiran penyertaan.
 
2. Setiap borang penyertaan yang dikemukakan, mesti diisi dengan butiran yang diperlukan, jawapan
betul bagi 3 (tiga) kenyataan yang ditunjukkan dalam borang penyertaan dan mesti disertakan dengan
BP yang dikehendaki.
 
3. Setiap Peserta layak/berhak untuk menghantar lebih daripada 1 (satu) penyertaan tetapi setiap
penyertaan mesti disertakan dengan 1 (satu) BP dalam 1 (satu) sampul surat. Sampul surat yang
mengandungi berbilang penyertaan dan/atau BP akan dibatalkan. Salinan foto borang penyertaan
dibenarkan/diterima.
 
4. Hanya borang penyertaan lengkap yang dihantar ke alamat yang ditetapkan akan diterima. Borang
penyertaan mesti dihantar atas risiko dan perbelanjaan Peserta sendiri. Borang penyertaan yang
diterima selepas 31/07/2015, 23.59 malam tidak akan dilayan. Bukti pengeposan penyertaan bukan
bukti penerimaan oleh Penganjur. Semua borang penyertaan termasuk BP yang dikemukakan menjadi
hak milik Penganjur dan tidak akan dipulangkan.
 
5. Semua borang penyertaan yang dihantar adalah tertakluk kepada pengesahan Penganjur. Penganjur
mempunyai hak mutlak untuk membatalkan secara automatik borang penyertaan yang tidak lengkap,
tidak boleh dibaca atau rosak, penyertaan lewat (borang penyertaan yang diterima selepas 31/07/2015,
23.59 malam) atau borang penyertaan tanpa BP yang dikehendaki atau BP yang tidak mencukupi.
 
6. Penganjur, atas budi bicara mutlaknya, berhak untuk menolak, membatalkan atau menyingkirkan
mana-mana borang penyertaan tanpa perlu memberikan notis terlebih dahulu kepada mana-mana
pihak. Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan sekiranya Peserta tidak mematuhi Terma &
Syarat Peraduan.
 
7. Semua borang penyertaan layak yang diterima oleh Penganjur dalam Tempoh Peraduan akan diberi
nombor bersiri menurut Jadual BP berasaskan BP yang dikemukakan.
 
Hadiah Harian
1. Terdapat 5 (lima) Hadiah Harian selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut. Sejumlah 305 (tiga
ratus lima) Hadiah Harian disediakan untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.

2. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi penyertaan layak setiap hari akan dikira untuk memperoleh
jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan 5 (lima) untuk mendapatkan 5 (lima) nombor
bersiri kemenangan bagi Hadiah Harian setiap hari. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan, nombor
bersiri kemenangan akan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang dihasilkan
daripada pembahagian tersebut.
Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri penyertaan layak bagi hari tersebut berjumlah 889, maka
889 akan dibahagikan dengan 5, yang bersamaan dengan 177.8, yang seterusnya akan dibundarkan
ke bawah kepada 177. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 177. Seramai 5 (lima) Peserta bagi hari
yang ditetapkan dengan gandaan 177 iaitu 177, 354, 531, 708 dan 885 akan menjadi Pemenang
Hadiah Harian.
 
3. Peserta dengan nombor bersiri kemenangan masing-masing akan memenangi Hadiah Harian berupa
wang tunai RM200 (Ringgit Malaysia: dua ratus). Peserta hanya boleh memenangi satu 1 (satu) Hadiah
Harian sehari dan maksimum 2 Hadiah Harian sepanjang Tempoh Peraduan.
 
4. Semua Pemenang Hadiah Harian akan menerima Hadiah Harian mereka dalam bentuk cek yang ditulis
atas nama Pemenang dan dihantar melalui pos ke alamat yang dinyatakan dalam borang penyertaan
mereka. Semua Hadiah Harian mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 1 (satu) bulan dari tarikh
cek dikeluarkan. Semua Hadiah Harian yang tidak dituntut akan ditarik balik.
 
5. Iklan Keputusan Hadiah Harian akan dipaparkan di laman web www.fnbm.com.my.

Hadiah Utama Cabaran Akhir F&N
1. Terdapat 5 (lima) Hadiah Cabaran Akhir F&N untuk dimenangi sepanjang Tempoh Peraduan.
 
2. Seramai 5 (lima) finalis (“Finalis”) akan dipilih untuk menyertai Cabaran Akhir F&N (“Cabaran”) yang
merangkumi siri cabaran-cabaran dan pusingan Hadiah Utama bagi menentukan nilai Hadiah Cabaran
yang dimenangi oleh setiap Finalis. Cabaran akan diadakan di satu lokasi awam di Lembah Klang yang
akan ditentukan oleh Penganjur.
 
3. Nombor bersiri yang diperuntukkan bagi semua penyertaan layak yang diterima akan dikira untuk
memperoleh jumlah besar yang kemudian akan dibahagikan dengan 5 (lima) untuk mendapatkan 5
(lima) nombor bersiri kemenangan bagi menentukan Finalis. Jika nombor mempunyai nilai perpuluhan,
nombor bersiri kemenangan akan dibundarkan kepada nombor bulat paling dekat, lebih rendah yang
dihasilkan daripada pembahagian tersebut.
Sebagai contoh: Jika jumlah nombor bersiri penyertaan berjumlah 8889, maka 8889 akan dibahagikan
dengan 5, yang bersamaan dengan 1777.8, yang seterusnya akan dibundarkan ke bawah kepada
1777. Nombor pengganda dalam kes ini ialah 1777. Seramai 5 (lima) Peserta dengan nombor bersiri
dalam gandaan 1777 iaitu 1777, 3554, 5331, 7108 dan 8885 akan dipilih sebagai Finalis.
 
4. Hanya Finalis terpilih yang nama dan butirannya ditulis pada borang penyertaan boleh mengambil
bahagian dalam Cabaran. Kelayakan penyertaan tidak boleh sama sekali dipindahkan. Finalis akan
dihubungi menerusi telefon berasaskan nombor yang dinyatakan dalam borang penyertaan dan akan
diberikan maklumat untuk menyertai Cabaran. Penganjur akan berusaha menghubungi Finalis
menerusi nombor telefon yang dinyatakan dalam borang penyertaan atas dasar usaha terbaik dengan
maksimum 3 (tiga) percubaan. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Peserta tidak dapat
dihubungi atas apa jua sebab.
 
5. Sekiranya mana-mana Finalis tidak dapat dihubungi selepas tiga [3] percubaan, tidak mahu atau tidak
dapat mengambil bahagian dalam Cabaran atas apa jua sebab, maka penyertaannya akan dibatalkan
dan nombor bersiri lebih tinggi selepas nombor bersirinya akan dipilih sebagai Finalis gantian.
Sebagai contoh: Jika Finalis dengan nombor siri 1777 tidak mahu mengambil bahagian dalam Cabaran,
penyertaan Finalis tersebut akan dibatalkan dan Peserta seterusnya dengan nombor bersiri 1778 akan
dipilih sebagai Finalis gantian.
 
6. Dalam apa jua keadaan, jika selepas mengesahkan penyertaan Finalis gagal untuk mengambil
bahagian pada hari Cabaran, maka Finalis tidak layak lagi menerima Hadiah Cabaran secara
automatik. Setiap Peserta boleh memenangi 1 (satu) Hadiah Cabaran sahaja.
 
7. Kesemua 5 (lima) Finalis terpilih mesti mengambil bahagian dalam siri cabaran-cabaran yang
ditetapkan oleh Penganjur dalam acara Cabaran untuk menentukan nilai Hadiah Cabaran yang bakal
dimenangi mereka. Kaedah pelaksanaan siri cabaran-cabaran hanya akan didedahkan kepada Finalis
di acara Cabaran. Setelah menyempurnakan siri cabaran-cabaran, Finalis Akhir dengan markah
tertinggi akan seterusnya mengambil bahagian dalam Pusingan Hadiah Utama untuk menentukan
Hadiah Cabaran yang akan dimenangi.

8. Sekiranya Finalis Akhir berjaya memenangi Pusingan Hadiah Utama, Hadiah Cabaran adalah seperti di
bawah:

 • Pemenang Pusingan Hadiah Utama akan memenangi Hadiah Utama berupa sebuah rumah teres
  20’ X 80’ (ruang binaan 2,429 kaki persegi) di No 9, Jalan U1/88A, Section U1A, Laman Glenmarie,
  Shah Alam, Selangor bernilai RM1,000,000 (Ringgit Malaysia: Satu Juta).
 • Finalis dengan markah kedua tertinggi akan memenangi Hadiah Pertama berupa Toyota Innova
  2.0E M/T bernilai RM97,000 (Ringgit Malaysia: sembilan puluh tujuh ribu).
 • Finalis dengan markah ketiga tertinggi akan memenangi Hadiah Kedua berupa Nissan Almera 1.5L
  E A/T bernilai RM63,000 (Ringgit Malaysia: Enam Puluh Tiga Ribu).
 • Finalis dengan markah keempat tertinggi akan memenangi Hadiah Ketiga berupa Set Teater di
  Rumah yang terdiri daripada 1 (satu) TV UHD 65” Samsung (65JS9000), 1 (satu) Sistem Teater di
  Rumah Samsung (HTF9750W) & 1 (satu) Pembesar Suara JBL (SB400) bernilai RM30,000
  (Ringgit Malaysia: Tiga Puluh Ribu).
 • Finalis dengan markah terendah akan memenangi Hadiah Keempat berupa wang tunai bernilai
  RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu).

9. Sekiranya Finalis Akhir tidak berjaya memenangi Pusingan Hadiah Utama, Hadiah Cabaran adalah
seperti berikut:

 • Finalis Akhir akan memenangi Hadiah Pertama berupa Toyota Innova 2.0E M/T bernilai RM97,000
  (Ringgit Malaysia: Sembilan Puluh Tujuh Ribu).
 • Finalis dengan markah kedua tertinggi akan memenangi Hadiah Kedua berupa Nissan Almera 1.5L
  E A/T bernilai RM63,000 (Ringgit Malaysia: Enam Puluh Tiga Ribu).
 • Finalis dengan markah ketiga tertinggi akan memenangi Hadiah Ketiga Set Teater di Rumah yang
  terdiri daripada 1 (satu) TV UHD 65” Samsung (65JS9000), 1 (satu) Sistem Teater di Rumah
  Samsung (HTF9750W) & 1 (satu) Pembesar Suara JBL (SB400) bernilai RM30,000 (Ringgit
  Malaysia: Tiga Puluh Ribu).
 • Seramai 2 (dua) Finalis dengan markah terendah masing-masing akan memenangi Hadiah
  Keempat bernilai RM10,000 (Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu) tunai.

10. Semua Hadiah Cabaran mesti dituntut daripada Penganjur dalam masa 2 (dua) bulan dari tarikh
Hadiah Cabaran disediakan untuk kutipan. Semua Hadiah Cabaran yang tidak dituntut akan ditarik
balik.

Liabiliti & Tanggungjawab
1. Gambar Hadiah yang ditunjukkan pada borang penyertaan Peraduan adalah untuk tujuan ilustrasi
sahaja. Semua Hadiah kereta tidak termasuk pendaftaran, cukai jalan dan insuran. Hadiah sebenar
mungkin berbeza. Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tertakluk kepada Terma & Syarat Hadiah yang
akan disertakan dengan Hadiah-Hadiah dan dipaparkan dalam surat akuan penerimaan Pemenang.
Nilai Hadiah adalah betul pada waktu pencetakan.
 
2. Pemenang mesti mematuhi terma & syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan Hadiah.
Penganjur berhak untuk menarik balik Hadiah sekiranya Pemenang tidak mematuhi Terma & Syarat
Peraduan dan Terma dan Syarat Hadiah.
 
3. Pemenang dan warisnya hendaklah bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika
berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau
kemalangan [termasuk kehilangan nyawa] akibat mengambil bahagian dalam Peraduan dan/atau
Cabaran ini, menuntut dan/atau menggunakan Hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan tidak
mempertanggungjawabkan Penganjur daripada sebarang liabiliti.
 
4. Semua kos pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos lain, yuran dan/atau
perbelanjaan yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan Cabaran dan menuntut Hadiah adalah
tanggungjawab Pemenang sepenuhnya.
Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
 
1. Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda diproses
oleh atau bagi pihak F&N Beverages Marketing Sdn Bhd (“F&N” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan
mengemukakan borang Peraduan ini, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda
oleh F&N dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang
telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan,
alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. F&N akan

memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan
kepada F&N, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).
 
2. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami
hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data
peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa
data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi
anda atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan
berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel ke penyedia perkhidmatan di
pdpa@omniteam.com.my. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan
versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai berbanding versi Bahasa
Malaysia.
 
Hak Penganjur
1. Penganjur berhak untuk menukar, membatalkan, menamatkan dan/atau menggantung Hadiah, tanpa
perlu memberikan notis terlebih dahulu. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk
menggantikan mana-mana Hadiah dengan barangan lain yang sama nilainya, pada bila-bila masa,
tanpa memberikan sebarang notis terlebih dahulu. Semua Hadiah dituntut dalam keadaan “sedia ada”
dan tidak boleh ditukarkan dengan kredit atau barangan lain atau baucar sama ada secara
sebahagiannya atau sepenuhnya.
 
2. Keputusan Penganjur dalam semua perkara berkaitan Peraduan adalah mutakhir, muktamad dan
mengikat. Tiada surat-menyurat akan dilayan.
 
3. Penyertaan dalam Peraduan ini dan penerimaan sebarang Hadiah menandakan kebenaran yang tidak
boleh dibatalkan (melainkan dimaklumkan sebaliknya oleh Peserta) kepada Penganjur untuk
menggunakan nama dan gambar Peserta untuk tujuan publisiti dan pengiklanan tanpa sebarang
pampasan mahupun perlu memberikan notis kepada Peserta terlebih dahulu.
 
4. Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Hadiah hilang, rosak, cacat atau dicuri semasa dan
selepas kutipan Hadiah. Semua Peserta bersetuju secara tidak bersyarat untuk menanggung liabiliti
penuh dan bertanggungjawab sepenuhnya setakat dibenarkan undang-undang sekiranya berlaku
sebarang kerugian, kejadian tidak diingini, kecederaan, ganti rugi, tuntutan, atau kemalangan (termasuk
kehilangan nyawa) yang dialami akibat daripada penyertaan mereka dalam Peraduan ini, penebusan
dan atau penggunaan Hadiah.
 
5. Penganjur sama sekali tidak akan bertanggungjawab terhadap apa juga kesilapan percetakan yang
tertera pada Bukti Pembelian yang diedarkan di pasaran.
 
6. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju untuk
terikat dengan Terma & Syarat Peraduan ini dan menerima bahawa semua keputusan yang dibuat oleh
Penganjur adalah muktamad dan mengikat. Penganjur berhak untuk menukar, meminda, menambah
atau menggugurkan mana-mana Terma & Syarat Peraduan ini pada bila-bila masa tanpa memberi
notis kepada Peserta dan Peserta hendaklah terikat kepada perubahan sedemikian.
 
7. Terma & Syarat Peraduan ini disediakan dalam beberapa bahasa. Sekiranya terdapat
ketidakseragaman antara semua versi yang disediakan, versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat
Peraduan yang boleh didapati di www.fnbm.com.my akan diguna pakai.
 
8. Untuk pertanyaan lanjut mengenai Peraduan, sila hubungi Talian Khas di 03-7880 7803 (10 pagi – 1
petang, 2petang – 5 petang Isnin hingga Jumaat, kecuali cuti umum) atau kunjungi www.fnbm.com.my.


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?