Peraduan Sorakan Kami Team Malaysia


Anda penyokong Team Malaysia? Sertai Peraduan Sorakan Kami Team Malaysia untuk Berpeluang memenangi jersey Team Malaysia yang telah ditandatangani oleh pasukan takraw Malaysia dan sebuah powerbank Xiaomi 16,000mAh. 

Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah penyertaan yang paling kreatif/terbaik di mata penilai. 4 pemenang akan memenangi hadiah yang ditawarkan.

Tempoh Peraduan:   12hb May 2015 hingga 29hb May 2015 11.59pm MY

Cara Penyertaan:

Hanya dengan 3 langkah mudah!

1. Ambil gambar atau rekod video yang bertemakan #KamiTeamMalaysia
2. Sertakan hashtag #KamiTeamMalaysia & #TMFanRun2015
3. Post gambar / video anda di Instagram & tag Instagram (@TeamMsia)

Nasihat dari eMenang pastikan video/imej anda tidak mendedahkan aurat. Setiap Penyertaan yang dihantar adalah tanggungjawab masing-masing.

Hadiah

hadiah team malaysia

4 pemenang akan memenangi jersey Team Malaysia yang telah ditandatangani oleh pasukan takraw Malaysia dan sebuah powerbank Xiaomi 16,000mAh. 

Terma & Syarat

Penganjur
TM Team Malaysia

Tempoh Peraduan

 • Peraduan ini akan berlangsung daripada 12hb May 2015 hingga 29hb May 2015 11.59pm MYT sempena TM Team Malaysia Fan Run 2015.
 • Pihak penganjur berhak untuk melanjutkan atau menukar tempoh peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

Hadiah (4 Pemenang)

4 pemenang akan memenangi jersey Team Malaysia yang telah ditandatangani oleh pasukan takraw Malaysia dan sebuah powerbank Xiaomi 16,000mAh.

Cara-Cara Menyertai

 1. Rekod video atau ambil gambar yang bertemakan “Kami Team Malaysia”.
 2. Sertakan hashtag #KamiTeamMalaysia & #TMFanRun2015 bersama imej/video anda.
 3. Post video/imej anda di Instagram dan tag kami di @TeamMsia (Instagram)
 4. EMPAT penyertaan yang terbaik akan memenangi hadiah yang telah ditetapkan di atas.Nasihat dari eMenang pastikan video/imej anda tidak mendedahkan aurat.

Penilaian

 1. Hanya imej/video yang telah disiarkan dalam tempoh masa yang ditetapkan sahaja yang layak dipilih sebagai penyertaan bagi peraduan ini.
 2. Penyertaan yang dikongsikan oleh peserta perlu mengikuti tema “Kami Team Malaysia”.
 3. Pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah penyertaan yang paling kreatif/terbaik di mata penilai.
 4. Selain itu, penilaian dibuat berdasarkan :
 • 100% adalah tertakluk kepada keputusan penganjur berdasarkan kriteria yang telah disenaraikan
 • 5. Pihak Penganjur berhak untuk menolak sebarang penyertaan mengikut budi bicara mereka tanpa membuat kenyataan kepada mana-mana pihak.
 • 6. Pihak penganjur berhak meminda, menggantikan, membatal atau mengubah mana-mana terma dan syarat peraduan ini tanpa member notis terlebih dahulu.
 • 7. Semua keputusan adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan. 

Kelayakan

 1. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan pemastautin tetap di Malaysia yang mempunyai Kad Pengenalan yang sah.
 2. Kategori individu yang tidak layak untuk menyertai peraduan ini adalah seperti berikut:
 • Kakitangan penganjur termasuk syarikat gabungan atau yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat (anak, ibu bapa, adik – beradik dan termasuk suami atau isteri).
 • Wakil, kakitangan, pekerja dan / atau ejen pengiklanan dan / atau pembekal khidmat promosi bagi penganjur termasuk juga syarikat gabungan atau yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat (anak, ibu bapa, adik – beradik dan termasuk suami atau isteri).

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

 1. Notis bertulis ini (“Notis”) bertujuan untuk memaklumkan kepada anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak penganjur.
 2. Selanjutnya, dengan menyerahkan kepada kami penyertaan anda, anda dengan ini bersetuju untuk membenarkan data peribadi anda diproses oleh penganjur seperti yang dinyatakan dalam Notis ini.
 3. Kami akan memproses data peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor hubungan, alamat anda dan sebarang butiran-butiran lain anda, yang diberikan oleh anda di dalam mesej/emel anda.
 4. Dengan menyertai peraduan ini, anda bersetuju untuk menerima sebarang komunikasi daripada penganjur yang bertujuan untuk kegunaan pemasaran.
 5. Tujuan kami mengumpul dan memproses data peribadi anda untuk tujuan-tujuan termasuk tanpa terhad kepada yang berikut:
 • Pertandingan yang dijalankan oleh penganjur
 • Perjanjian & Urus Niaga
 • Perkhidmatan & Produk
 • Rekod Dalaman & Luaran (Pemasaran)

6. Data peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin dizahirkan kepada pembekal-pembekal perkhidmatan kami untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas.

7. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini.

8. Anda boleh mengakses dan memohon untuk mengemaskini atau membuat pembetulan data peribadi anda dan/atau menghadkan pemprosesan data peribadi anda serta menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda dengan menghantar emel kepada myteammalaysia@gmail.com.

Jika anda ada sebarang peertanyaan boleh tanya di SINI


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?