Dashing for Men Predict & Win – DASHING Adventurer Xtreme Dry Anti Perspirant Deo


Stand a chance to win DASHING Adventurer Xtreme Dry Anti Perspirant Deo by predict who will win  Liverpool FC vs Manchester United game tonight’s

Submit you final match score predictions before 9 pm tonight (22/3 2015) to win a DASHING Adventurer Xtreme Dry Anti Perspirant Deo. Only the first 10 correct predictions will win. No purchase needed.

Submit  you final match score predictions HERE

PRIZE

10430482_971080486235678_2271221014242862591_n

10x – DASHING Adventurer Xtreme Dry Anti Perspirant Deo

Terms & Conditions

Dengan menyertai peraduan ini, anda bersetuju kepada terma & syarat berikut:

 • Peraduan Predict & Win berakhir pada masa yang tertera pada setiap post pengumuman peraduan mengikut jam Malaysia.
 • Setiap pusingan mempunyai tempoh penyertaan yang tertera pada post pengumuman peraduan. Peraduan ini dinyatakan dengan jelas dalam salinan post peraduan. Hanya pemenang dengan ramalan padanan yang betul pada sepenuh masa berdasarkan skor rasmi diterbitkan akan menerima hadiah.
 • Peraduan ini hanya dibuka kepada warganegara lelaki dan perempuan Malaysia berumur 13 tahun dan ke atas dan mempunyai alamat di Malaysia serta mempunyai akaun Facebook yang sahih dan bukan akaun Facebook palsu yang dibina untuk tujuan menyertai peraduan semata-mata.
 • Peserta tidak diperlukan membayar sebarang yuran untuk peraduan ini.
 • Peserta harus LIKE laman Facebook DASHING for MEN untuk layak menyertai Peraduan ini.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd tidak akan bertanggungjawab atas sebarang penyertaan lewat, penyertaan yang tidak mengikut tema, tidak relevan, mengandungi unsur negatif atau lucah, mengelirukan, tidak dijawab dalam ruangan yang betul dan penyertaan bukan asli akan dianggap tidak layak. Wipro Unza (M) Sdn. Bhd juga tidak akan bertanggungjawab kepada perkara teknikal dalam akses internet atau sebarang halangan penyertaan peraduan.
 • Untuk layak untuk memenangi hadiah, peserta perlu meneka skor sepenuh masa perlawanan dinyatakan sebelum masa tamat yang ditetapkan. Sila rujuk kepada salinan post Facebook untuk setiap masa akhir pertandingan.
 • Para peserta hanya dibenarkan untuk meramalkan sekali untuk peraduan ini. Mana-mana suntingan dibuat kepada jawapan selepas waktu akhir yang ditetapkan untuk ramalan akan dibatalkan.
 • Setiap individu hanya layak memenangi SATU hadiah semasa tempoh peraduan.
 • Maksimum SEPULUH (10) hadiah akan diberikan pada setiap pusingan. Sekiranya terdapat kurang daripada 10 ramalan yang betul, hanya jumlah ramalan yang betul akan diberi hadiah.
 • Hadiah yang akan diberikan untuk setiap pusingan adalah seperti yang dinyatakan di dalam visual dan salinan setiap pusingan Ramalkan & Menang peraduan.
 • Keputusan pengadil adalah muktamad.
 • Sebarang rayuan untuk menyemak status penyertaan tidak akan dilayan.
 • Hadiah peraduan tidak mempunyai alternatif kewangan, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh digantikan.
 • Hadiah peraduan tertakluk kepada terma & syarat peraduan Wipro Unza (M) Sdn. Bhd dan Wipro Unza (M) Sdn. Bhd berhak untuk meminda hadiah peraduan jika perlu.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd tidak akan bertanggungjawab kepada pemenang untuk sebarang kerugian, kerosakan, kecederaan atau penipuan. Wipro Unza (M) Sdn. Bhd juga tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kegagalan atau ketundaan ke atas pemenang yang disebabkan oleh keadaan luar kawalan Wipro Unza (M) Sdn. Bhd.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd berhak untuk membuat pindaan kepada terma & syarat pada bila-bila masa. Mengikut ini, notis akan dibuat dan diumumkan di laman Facebook DASHING for MEN.
 • Butiran peribadi peserta akan disimpan dan tidak disalahguna oleh Wipro Unza (M) Sdn. Bhd
 • Pemenang akan diumumkan dalam tempoh 1 minggu selepas tarikh tutup setiap pusingan. Pemenang akan dihubungi melalui kotak komen peraduan yang berkaitan, pengumuman di laman Facebook DASHING for MEN, dan secara respon kepada mesej peribadi yang dihantar oleh pemenang ke inbox Facebook DASHING for MEN.
 • Jika pemenang tidak menghantar butiran peribadi secara Mesej Peribadi ke inbox Facebook DASHING for MEN seperti yang diarah di dalam pengumuman di dinding Facebook DASHING for MEN dan kotak komen peraduan yang berkaitan, tidak dapat dihubungi atau tidak memberi maklum balas dalam tempoh satu minggu pemberitahuan atau hubungan dibuat, Wipro Unza (M) Sdn. Bhd berhak memilih pemenang alternatif.
 • Pemenang akan dihubungi melalui alamat emel yang diberikan. Hadiah perlu diambil di dalam jangka masa seperti yang dinyatakan dalam emel. Hadiah yang tidak diambil dalam jangka masa yang diberikan akan ditarik semula.
 • Semua pemenang dikehendaki menghantar butiran dalam masa satu minggu dari tarikh pengumuman. Permohonan yang lewat dan rayuan tidak akan dilayan. 
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan hadiah yang berlaku semasa proses penghantaran.
 • Sebarang kos perjalanan dan sebarang kos yang terlibat untuk dan semasa pengambilan hadiah ditanggung sepenuhnya oleh pemenang.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk melepaskan daripada semua liabiliti dan melindungi Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. dan para pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, wakil-wakil, syarikat induk dan serta syarikat gabungan, anak-anak syarikat, pemegang lesen, agensi pengiklanan serta agensi berkaitan dan penasihat undang-undang dari mana-mana kerugian, ganti rugi, hak, apa-apa jenis tuntutan dan tindakan akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan atau penyalahgunaan hadiah atau sebarang aktiviti berkaitan dengan pengambilan hadiah, tanpa had termasuklah kecederaan, kematian, kerosakan harta benda dan tuntutan berdasarkan hak-hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. dan syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas dan agensi-agensi pengiklanan/promosi yang berkaitan tidak menjamin, menyatakan dengan terang atau sebaliknya, dalam fakta atau undang-undang berhubung penggunaan atau penikmatan hadiah, termasuklah had tanpa batasan, kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. berhak untuk membuat keputusan muktamad dalam sebarang pertikaian berbangkit.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. berhak untuk menggunakan mana-mana bahan yang diterima semasa Peraduan (termasuklah nama peserta, alamat emel, nombor telefon, gambar dan lain-lain) untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan komunikasi.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. berhak untuk meminda semula mekanik, terma dan syarat Peraduan serta lain-lain aspek berkaitan Peraduan tanpa sebarang notis.
 • Wipro Unza (M) Sdn. Bhd. berhak untuk menggantung atau membatalkan Peraduan mengikut budi bicara dan keadaan yang tidak diduga tanpa sebarang notis.

Submit  you final match score predictions HERE


0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2022 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?