Peraduan ‘Cornetto Gempak’ 2014


Peluang memenangi hadiah 2 pasang Apple 5C dengan menyertai Peraduan ‘Cornetto Gempak’ 2014. Peraduan ini amat sesuai kepada mereka yang suka makan ais krim Cornetto ini, sambil makan ais krim boleh join peraduan sekali.

Untuk menyertai Peraduan ini, peserta perlu membeli produk Cornetto (sila lihat “Jadual Pembelian“) atau sila rujuk ke laman sawang http://Cornetto.Epromoasia.com untuk senarai produk-produk yang mengambil bahagian.

Jadual Pembelian

 • Cornetto Classic Vanilla 110ml [5 mata]
 • Cornetto Classic Chocolate 110ml [5 mata]
 • Cornetto Classic Black & White 110ml [5 mata]
 • Cornetto Royale Blackforest 135ml [10 mata]
 • Cornetto Royale Chocoluv 135ml[10 mata]
 • Cornetto Royale Strawberry 135ml[10 mata]

Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan dengan syarat setiap penyertaan mestilah disertakan dengan resit asal pembelian dan DUA pembalut Cornetto (pembelian sebarang DUA [2] produk Cornetto) dari kedai-kedai dan stesen minyak yang mengambil bahagian seperti berikut:

 • Shell
 • Petronas
 • Petron
 • Caltex
 • 99 Speedmart
 • myNEWS.com

SATU (1) resit pembelian dengan DUA pembalut Cornetto yang sah, layak untuk SATU (1) penyertaan peraduan sahaja. Resit pembelian (yang sah) merupakan resit yang dicetak di tempat pembelian (dari kedai-kedai dan stesen minyak yang mengambil bahagian) dengan tempoh pembelian (yang sah) di antara 19 Januari 2014 sehingga 31 Mac 2014.

Resit yang ditulis dengan tangan dan/atau di luar tempoh peraduan akan dibatalkan. Salinan borang penyertaan diterima, dengan syarat setiap mesti diisi secara individu. Peserta boleh menyertai Peraduan ini seperti yang diterangkan di bawah:

Kemudian pos Borang Peraduan yang lengkap melalui POS BIASA SAHAJA ke alamat berikut:

Peraduan ‘CORNETTO GEMPAK’ 2014,
Peti Surat 8866, Pejabat Pos Kelana Jaya,
46799 Petaling Jaya, Selangor.

Untuk lebih detail lihat seperti dibawah:

form.png

Pemenang ditentukan menerusi pungutan mata terkumpul tertinggi. Mata akan diberikan kepada jawapan yang betul berdasarkan kepada jenis produk Cornetto yang dibeli . SATU (1) pembelian produk Cornetto Classic = 5 mata SATU (1) pembelian produk Cornetto Royale = 10 mata.

Sekiranya berlaku di mana markah di antara pemenang adalah seri, maka peserta yang menghantar mata (terkumpul) tertinggi; yang terawal (di dalam tempoh peraduan mingguan) akan diumumkan sebagai
pemenang.

Hadiah-Hadiah

hadiah.jpg

Terma & Syarat

 • Peraduan ‘CORNETTO GEMPAK’ 2014 [“Peraduan”] ini
  dianjurkan oleh UNILEVER (MALAYSIA) HOLDINGS SDN BHD (Co. No. 1532-V)
  [“Pihak Penganjur”] dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang
  mempunyai MyKad sah pada 01 Januari 2014 [“Peserta”].
 • Individu dari golongan berikut tidak layak menyertai Peraduan ini:
  • Kakitangan Pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan
   berkaitannya] serta ahli keluarga mereka yang terdekat [anak, ibu bapa,
   adik-beradik, termasuk suami/isteri]; dan/atau
  • Wakil, kakitangan, pekerja dan/atau ejen pembekal khidmat
   pengiklanan dan/atau promosi pihak Penganjur [termasuk syarikat
   bersekutu dan berkaitannya], dan ahli keluarga mereka yang terdekat
   [anak, ibu bapa, adik-beradik, termasuk suami/isteri].
  • Individu-individu yang mempunyai hubungkait secara langsung
   dengan kakitangan pihak Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan
   berkaitannya].

Tempoh

 • Peraduan ini akan berlangsung mulai 19 Januari 2014 hingga 31 Mac 2014
  [“Tempoh Peraduan”]. Pihak Penganjur berhak membuat sebarang pindaan ke
  atas Tempoh Peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Semua
  penyertaan yang diterima selepas 04 April 2014 akan dibatalkan.

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan

 • Untuk menyertai Peraduan ini, peserta perlu membeli produk Cornetto (sila lihat “Jadual Pembelian“) atau sila rujuk ke laman sawang http://Cornetto.Epromoasia.com untuk senarai produk-produk yang mengambil bahagian.Jadual Pembelian
  • Cornetto Classic Vanilla 110ml
  • Cornetto Royale Blackforest 135ml
  • Cornetto Classic Chocolate 110ml
  • Cornetto Royale Chocoluv 135ml
  • Cornetto Classic Black & White 110ml
  • Cornetto Royale Strawberry 135ml
 • Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan dengan
  syarat setiap penyertaan mestilah disertakan dengan resit asal pembelian
  dan DUA pembalut Cornetto (pembelian sebarang DUA [2] produk Cornetto)
  dari kedai-kedai dan stesen minyak yang mengambil bahagian seperti
  berikut:

  • Shell
  • Petronas
  • Petron
  • Caltex
  • 99 Speedmart
  • myNEWS.com
 • SATU (1) resit pembelian dengan DUA pembalut Cornetto yang sah, layak untuk SATU (1) penyertaan peraduan sahaja.
 • Resit pembelian (yang sah) merupakan resit yang dicetak di
  tempat pembelian (dari kedai-kedai dan stesen minyak yang mengambil
  bahagian) dengan tempoh pembelian (yang sah) di antara 19 Januari 2014
  sehingga 31 Mac 2014.
 • Resit yang ditulis dengan tangan dan/atau di luar tempoh peraduan akan dibatalkan.
 • Salinan borang penyertaan diterima, dengan syarat setiap mesti diisi secara individu.
 • Peserta boleh menyertai Peraduan ini seperti yang diterangkan di bawah:
  • Untuk penyerahan penyertaan, para peserta perlu melengkapkan
   borang peraduan dengan lengkap dan tepat. Penyertaan yang tidak lengkap
   akan dibatalkan.
  • Borang Peraduan mesti dihantar melalui POS BIASA SAHAJA ke alamat berikut:Peraduan ‘CORNETTO GEMPAK’ 2014, Peti Surat 8866, Pejabat Pos Kelana Jaya, 46799 Petaling Jaya, Selangor.
  • Penyertaan yang diterima melalui sebarang kaedah penghantaran yang lain akan dibatalkan.
  • Bukti pengiriman pos tidak menandakan bukti penerimaan oleh Pihak Penganjur.
  • Segala kos yang berkaitan dengan penyertaan peraduan ini adalah ditanggung sepenuhnya oleh peserta.
 • Setiap penyertaan yang lengkap dengan jawapan yang betul
  bersertakan resit asal pembelian Cornetto (pembelian sebarang DUA [2]
  produk Cornetto dari kedai dan stesen minyak yang mengambil bahagian)
  dengan DUA pembalut Cornetto yang sah akan diterima sebagai penyertaan
  yang layak.

  • Mata akan diberikan kepada jawapan yang betul berdasarkan kepada jenis produk Cornetto yang dibeli seperti berikut:SATU (1) pembelian produk Cornetto Classic = 5 mata SATU (1) pembelian produk Cornetto Royale = 10 mata
  • Sekiranya berlaku di mana markah di antara pemenang
   adalah seri, maka peserta yang menghantar mata (terkumpul) tertinggi;
   yang terawal (di dalam tempoh peraduan mingguan) akan diumumkan sebagai
   pemenang.
 • Peraduan dibahagikan kepada SEPULUH (10) minggu iaitu:
  • Minggu 1    : 19 Januari 2014 – 25 Januari 2014
  • Minggu 2    : 26 Januari 2014 – 1 Februari 2014
  • Minggu 3    : 2 Februari 2014 – 8 Februari 2014
  • Minggu 4    : 9 Februari 2014 – 15 Februari 2014
  • Minggu 5    : 16 Februari 2014 – 22 Februari 2014
  • Minggu 6    : 23 Februari 2014 – 1 Mac 2014
  • Minggu 7    : 2 Mac 2014 – 8 Mac 2014
  • Minggu 8    : 9 Mac 2014 – 15 Mac 2014
  • Minggu 9    : 16 Mac 2014 – 22 Mac 2014
  • Minggu 10    : 23 Mac 2014 – 31 Mac 2014
 • Pemenang hadiah mingguan akan ditentu berdasarkan jumlah mata yang diperolehi disepanjang Tempoh Peraduan (Mingguan).
 • Setiap peserta hanya layak memenangi SATU (1) hadiah di sepanjang Tempoh Peraduan.

Hadiah-Hadiah

 • Hadiah Mingguan x 10 minggu: SATU pasang (2 UNIT) APPLE 5C 16GB x 2 pemenang setiap minggu
 • Hadiah-hadiah ini diberikan atas dasar “seperti adanya”. Pihak
  Penganjur berhak menukar spesifikasi dan warna yang akan diberikan.
  Spesifikasi hadiah-hadiah dan warna sebenar mungkin berbeza daripada
  visual dan imej yang terpapar pada borang peraduan dan bahan-bahan
  cetakan yang lain.
 • Risiko penebusan hadiah adalah di bawah tanggungan pemenang
  hadiah. Segala kos dan perbelanjaan yang berkaitan untuk menebus hadiah
  dan bagi waranti produk hadiah-hadiah daripada pengilang/pembekal adalah
  ditanggung sepenuhnya oleh pemenang sendiri.
 • Sekiranya Pihak Penganjur mengadakan upacara penyampaian
  hadiah, pemenang berusia 18 tahun ke bawah perlu hadir dan ditemani oleh
  ibu bapa / penjaga.

Kriteria Pengadilan

 • Keputusan Pihak Penganjur adalah muktamad, terikat dan tidak berhak
  dipertikaikan. Sebarang bantahan dan/atau aduan melalui apa jua medium
  tidak akan dilayan.

Notis Pemenang

 • Para pemenang akan dimaklumkan melalui Sistem Pesanan Ringkas
  dan/atau telefon. Kesemua hadiah mestilah dituntut di dalam tempoh 2
  bulan dari tempoh notis. Tuntutan hadiah tidak sah dan akan ditarik
  balik jika pemenang gagal menuntut hadiah di dalam tempoh yang
  ditetapkan. Pihak Penganjur tidak akan melayan sebarang permintaan untuk
  penangguhan tempoh menebus hadiah.
 • Pihak penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang
  yang gagal menurut prosedur menuntut hadiah seperti yang ditetapkan oleh
  pihak penganjur. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya
  notis pemberitahuan kepada pemenang tidak diterima atau atas kelewatan
  penghantaran notis kepada pemenang.
 • Nama-nama pemenang akan diumumkan di laman web atau di
  mana-mana medium yang lain yang dianggap sesuai oleh Pihak Penganjur
  pada tempoh 60 hari selepas tarikh peraduan. Jika berlaku situasi di
  mana pemenang tidak menerima sebarang notifikasi, notifikasi yang
  disiarkan di laman web atau di mana-mana medium yang bersesuaian bagi
  Pihak Penganjur dianggap memadai dan mencukupi. Sebarang alasan oleh
  pemenang yang tidak menerima sebarang notifikasi tidak akan dilayan sama
  sekali oleh Pihak Penganjur untuk melanjutkan tempoh penebusan hadiah.
 • Pihak penganjur berhak untuk melantik pihak ketiga untuk
  mengendalikan proses pengesahan para pemenang Peraduan serta bagi tujuan
  penghantaran hadiah-hadiah/barangan.

Hak Pihak Penganjur

 • Bukti kiriman tidak akan dianggap sebagai bukti penerimaan. Pihak
  penganjur tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang borang penyertaan
  yang hilang, lewat atau tersilap alamat.
 • Pihak penganjur berhak membatalkan kelayakan para peserta
  secara automatik bagi sebarang penyertaan yang tidak lengkap, sukar
  dibaca, rosak, lewat atau tidak mempunyai bukti pembelian dan bar kod
  yang sah.
 • Pihak penganjur berhak untuk menggantikan hadiah peraduan
  dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis. Semua hadiah
  tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh
  ditukar untuk wang tunai.
 • Peserta dan pemenang akan menanggung sepenuhnya dan
  bertanngungjawab sekiranya berlaku liabiliti, kejadian tidak diingini,
  kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) yang
  disebabkan penyertaan mereka di dalam peraduan ini penebusan dan/atau
  penggunaan hadiah/hadiah dan bersetuju melepaskan untuk melepaskan Pihak
  Penganjur dan agensinya dari sebarang tuntutan samada bagi sebarang
  kecederaan, kemalangan, kehilangan jiwa mahupun kehilangan ekonomi dan
  lain-lain.

Publisiti

 • Penerimaan hadiah menandakan keizinan diberi kepada pihak penganjur
  dan agensinya untuk menggunakan nama dan/atau foto peserta untuk tujuan
  publisiti, pengiklanan dan/atau pemasaran tanpa sebarang notis dan/atau
  pampasan.

Pematuhan kepada Terma & Syarat Peraduan

 • Di samping Terma dan Syarat ini, segala syarat dan kaedah untuk
  penyertaan dalam Peraduan ini seperti yang dinyatakan pada
  http://Cornetto.Epromoasia.com atau sebaliknya adalah turut terikat
  kepada semua Peserta dan penyertaan mereka dalam Peraduan ini.
 • Sekiranya berlaku sebarang percanggahan yang melibatkan Terma
  dan Syarat ini dengan mana-mana terma yang terkandung dalam sebarang
  bahan promosi Peraduan ini, terma yang terkandung
  http://Cornetto.Epromoasia.com akan diguna pakai.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah membaca
  serta bersetuju dengan semua terma dan syarat yang terkandung di sini
  dan akan mematuhi segala dan/atau sebarang keputusan yang dibuat oleh
  pihak Penganjur.

Perubahan kepada Terma & Syarat

 • Pihak Penganjur berhak untuk menukar, meminda, memotong atau
  menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa memberi notis terlebih
  dahulu pada bila-bila masa dan Para Peserta adalah terikat kepada
  perubahan sedemikian.

Penggantungan

 • Pihak Penganjur juga berhak untuk membatal, mengubah suai,
  menggantung atau menangguhkan Peraduan ini sekiranya berlaku keadaan
  tidak diduga yang di luar kawalan munasabahnya.

Perlindungan Data

 • Sila baca dan fahamkan Dasar Privasi Unilever yang boleh didapati
  di laman web berikut:
  http://www.unilever….cy/privacy.aspx (tersedia
  dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia).
 • Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia,
  2010, dengan mengambil bahagian dalam peraduan ini, anda mengesahkan
  bahawa anda telah membaca di atas Dasar Privasi Unilever dan anda dengan
  ini memberi kebenaran kepada Penganjur, sekutu-sekutunya dan ejen yang
  diberi kuasa untuk menggunakan maklumat peribadi anda termasuk nama,
  gambar dan/atau imej untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan/atau
  publisiti, berkaitan dengan peraduan ini, di mana-mana dan semua jenis
  media tanpa apa-apa pampasan atau pembayaran kepada anda atau mana-mana
  pemberitahuan atau kelulusan selanjutnya tambahan diperolehi daripada
  anda .
 • Sekiranya anda ingin menarik balik kebenaran anda,
  mengemaskini atau mendapatkan maklumat peribadi yang kami simpan tentang
  anda atau mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi
  Unilever, sila tulis kepada: Pegawai Perlindungan Data, Unilever
  (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, Aras 33-35, Menara TM, Jalan Pantai Baru,
  59200 Kuala Lumpur, Malaysia
 • Adalah dimaklumkan bahawa sekiranya anda memilih untuk
  menarik balik kebenaran anda semasa atau selepas Pertandingan/ Peraduan
  Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan anda.
 • Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya
  untuk menyimpan data peribadi Peserta yang selamat, dan memerlukan
  pemproses data pihak ketiga untuk melakukan perkara yang sama. Sila
  ambil perhatian, bagaimanapun, pihak Penganjur boleh mengemukakan data
  peribadi Peserta jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang,
  atau dengan waran geledah, sepina atau perintah mahkamah.

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?