SAFI MANJACARE Peraduan Jaminan Untuk Masa Depan Si Manja


TITLE: SAFI MANJACARE Peraduan Jaminan Untuk Masa Depan Si Manja
PRIZE: Insurans Pendidikan Islam bernilai RM500,000
DEADLINE: 31 Disember 2008

DESCRIPTION:
Peraduan Jaminan Untuk Masa Depan Si Manja

Sertai dan berikan yang terbaik untuk masa depan si manja!
* Beli barangan bayi SAFI MANJACARE bernilai RM20 dan ke atas dan sertakan resit pembelian bersama borang penyertaan.
* Lengkapkan butiran peribadi anda dan bayi anda.
* Padankan gambar produk SAFI MANJACARE dan ciptakan slogan kreatif anda.
* Hantarkan borang penyertaan berserta bukti pembelian anda ke:
Peraduan Jaminan Untuk Masa Depan Si Manja
UNZA (M) SDN. BHD.
Bahagian Pemasaran,
No.10, Jalan Subang 2, Taman Perindustrian Subang,
47610 Subang Jaya, Selangor.

1. Padankan gambar produk SAFI ManjaCare di bawah:

2. Lengkapkan slogan di bawah:
MANJACARE yang Suci dan Halal mampu membentuk si manja saya menjadi……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Tidak melebihi 20 patah perkataan)

Butiran Ibu Bapa
Nama Ibu/bapa:…………………………. No.KP:………………………………………… Alamat:…………………….. No. Tel:………………………… (Rum/Pej) ………………………………….(HP) E-mel:………………………………………………………………………

Butiran Bayi
Nama Bayi:………………………….
Jantina:………………………………
Tarikh Lahir:………………………………………..
Tempat lahir:…………………………………………
Terma dan Syarat:

1. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang mempunyai bayi yang lahir dalam tahun 2006, 2007 dan 2008 sahaja, kecuali kakitangan UNZA (MALAYSIA) SDN. BHD. syarikat sekutu, agensi pengiklanannya dan ahli keluarga terdekat mereka.
2. Tarikh tutup peraduan adalah pada 31 Disember 2008.
3. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diinginkan, tetapi haruslah disertakan dengan bukti pembelian. Fotostat borang penyertaan adalah diterima.
4. Bukti pengiriman pos tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan.
5. Borang penyertaan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat tidak akan dilayan.
6. Penghakiman akan dibuat berdasarkan padanan yang tepat dan ciptaan slogan yang paling kreatif.
7. 20 pemenang bertuah akan dipilih dan dimaklumkan melalui pos.
8. Setiap pemenang hanya layak memenangi satu hadiah berupa Insurans Pendidikan Islam bernilai maksima RM25,000 setelah tempoh matang iaitu apabila anak berusia 18 tahun. Polisi insurans tidak boleh diserahkan sebelum tempoh matang yang dinyatakan.
9. Keputusan juri adalah muktamad, sebarang surat-menyurat tidak akan dilayani.
10. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan lain-lain hadiah/tunai.
11. UNZA (MALAYSIA) SDN. BHD. berhak menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
12. UNZA (MALAYSIA) SDN. BHD. tidak akan bertanggungjawab ke atas segala kehilangan, kecederaan atau kerosakan yang diakibatkan oleh kecuaian mana-mana pihak berkaitan penggunaan hadiah.
13. Kos perjalanan untuk menghadiri majlis penyampaian hadiah akan ditanggung oleh pemenang.
14. UNZA (MALAYSIA) SDN. BHD. berhak untuk menyiar nama dan gambar para pemenang bagi tujuan pengiklanan dan publisiti.
15. Dengan menyertai peraduan ini para peserta bersetuju mematuhi syarat dan peraturan rasmi yang telah ditetapkan.

Attachments
5169 Contest Form front.jpg
5169 Contest Form front.jpg (101.11 KB) Viewed 46 times
5169 Contest Form back.jpg
5169 Contest Form back.jpg (149.78 KB) Viewed 46 times

0 Comments

Leave a reply

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2021 Licensed to: Chopperman, eMenang.com

or

Log in with your credentials

Forgot your details?